XXX
ZeeburgNieuws
Onafhankelijke informatiepagina / knipselkrant over natuur, milieu en klimaat
Amsterdam en omstreken

Voorpagina

Politiek Nieuws

IJmeer Berichten

Natuur en Milieu

Klimaatverandering

Wetenschap en Milieu


Actueel

Fijnstof

Fijnstofproblematiek en Amsterdam

IJmeerberichten

Rekeningrijden, spitsheffing en 80 km zone

0509: Mark van Dongen: Natuurvernietiging

Otapan: Schoonmaak Otapan valt veel duurder uit (30-08)

Kaalslag Javastraat (28-01)


Ruim 450.000 passagiers naar Amsterdam
Amsterdam, 31 december 2008 - De cruisevaart op Amsterdam beleefde in 2008 een hoogtepunt. Dat was vooral te danken aan de zeecruisevaart. In het afgelopen seizoen gingen 240.000 passagiers van en aan boord van 130 zeecruiseschepen in Amsterdam en IJmuiden, een aanzienlijke groei ten opzichte van 2007. Het aantal bezoekende riviercruiseschepen liep echter iets terug tot 980 met 230.000 passagiers.
www.schuttevaer.nl: Ruim 450.000 passagiers naar Amsterdam

Tokkie vraagt om opheldering bij CDA’er Koopmans
Diemen, 23 december 2008 – Fractievoorzitter van CDA Diemen, Martin Tokkie heeft opheldering gevraagd bij zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Ger Koopmans. Tokkie wilde onder andere van hem weten waarom hij de acties van de Diemense raad afgelopen week in Den Haag, (tegen de verbreding van A1 en A10), ‘gezeik’ had genoemd.
www.weekmedia.nl: Tokkie vraagt om opheldering bij CDA’er Koopmans
A10 Oost: Geen glazen kap, wel hogere schermen / Schiphol-Amsterdam-Almere: betere bereikbaarheid, minder overlast

Motie van treurnis NZ-lijn
Amsterdam, 23 december 2008 – De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben donderdag samen een motie van treurnis ingediend over de gang van zaken rond de aanleg van de Noord Zuidlijn. De SP, CDA, VVa66 betreuren onder andere het falend toezicht bij de bouw van station Vijzelgracht.
www.weekmedia.nl: Motie van treurnis NZ-lijn

'Slopen in oude wijken helpt niet'
Den Haag, 21 december 2008 - Het slopen van flats uit de jaren vijftig en zestig en ervoor in de plaats nieuwe woningen bouwen, helpt niet of nauwelijke de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
www.nu.nl: Nieuwbouw helpt probleemwijken niet
www.depers.nl: 'Slopen in oude wijken helpt niet'
Zie onze eerdere berichtgeving over sloop en nieuwbouw
Mark van Dongen (SP): Borneoblok en cultuurbarbaren
www.geo.uu.nl: Helpt structurering?' pfd 8mb

Amsterdam stimuleert autodelen


Amsterdam, 19 december 2008 - Autodelen wordt aantrekkelijker. Het college van B&W heeft ingestemd met de Stimuleringsregeling Autodelen. Financieel voordeel moet de autobezitter over de streep trekken.
Iedereen die zijn parkeervergunning inlevert en gaat autodelen krijgt vanaf februari 2009 een autodeeltegoed van € 300 van de gemeente. Daarnaast stimuleert de regeling autodeelorganisaties om het aantal standplaatsen uit te breiden.
www.amsterdam.nl: Amsterdam stimuleert autodelen

Oud-topambtenaar moet Zuidas redden
Amsterdam, 19 december 2008 - Oud-topambtenaar Jan Willem Oosterwijk gaat in het nieuwe jaar aan de slag als rijksvertegenwoordiger om te kijken of en hoe het prestigieuze Zuidasproject in Amsterdam levensvatbaar kan worden gemaakt. Hij is aangetrokken door de ministers van VROM, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Financiën. Het Zuidasproject loopt mede door de kredietcrisis vertraging op. De problemen draaien om de ondergrondse aanleg van infrastructuur, het zogenoemde dokmodel. Vorig jaar bleek dat marktpartijen de financiële risico's te groot vonden. (bron: www.WebRegio.nl/AT5)

Amsterdam: Woonboten voor 2018 aangesloten op riool
Amsterdam, 18 december 2008 - Alle ruim drieduizend woonboten in Amsterdam en omgeving moeten voor 2018 worden aangesloten op de riolering. Dit had dertien jaar geleden al een feit moeten zijn.
www.parool.nl: Woonboten voor 2018 aangesloten op riool


Veenontwikkeling Volgermeerpolder van start
Amsterdam, 16 december 2008 - Medio vorige maand is de veenontwikkeling op de Volgermeerpolder van start gegaan. Hiermee begint ook de transitie van de voormalige stortplaats naar een duurzaam en veilig gebied met prachtige natte natuur, meldt opdrachtgever gemeente Amsterdam.
www.landwater.nl: Veenontwikkeling Volgermeerpolder van start

Strippenkaart rond april uit Amsterdams OV
Amsterdam, 16 december 2008 - De strippenkaart verdwijnt als het aan de Stadsregio Amsterdam ligt vanaf april definitief uit het Amsterdamse openbaar vervoer. Het vervoersbewijs maakt dan plaats voor de ov-chipkaart. Dat heeft een woordvoerster van de Stadsregio dinsdag gezegd.
www.parool.nl: Strippenkaart rond april uit Amsterdams OV

BiteBack houdt Kerstactie in Amsterdam
Amsterdam, 13 december 2008 - Aan de Amsterdamse grachten, op de brug bij de Herengracht en de Leidsestraat, in het drukke centrum, stonden we met onze ‘Ontmoet het Dier achter je Vlees’ campagne om mensen warm te maken voor Fijne Feestdagen zonder Dierenleed. Eén van onze activisten was verkleed als een groot, pluizig konijn, een echt eye-catcher, dat een groot bord ophield met het verzoek het hart te openen voor het schrijnende leed dat aan de consumptie van dierlijke producten kleeft.
www.biteback.be: BiteBack houdt Kerstactie in Amsterdam

Vrachttram van de baan
Amsterdam, 13 december 2008 - Het prestigieuze vrachttramproject in Amsterdam is gesneuveld. Directeur Peter Hendriks van CityCargo werpt de handdoek in de ring en schuift de schuld voor het debacle in de schoenen van het Amsterdamse stadsbestuur.
www.telegraaf.nl: Vrachttram van de baan
www.parool.nl: Vrachttram komt er niet

Het 500e nietje (fietsparkeren in Zeeburg)
Zeeburg, 11 december 2008 - Vannochtend in alle vroegte, mocht GroenLinks raadslid Jan de Laat samen met collega raadslid Peter Sijtsma (PVDA), symbolisch een fietsnietje plaatsen. Vlak bij de 8e Montessorischool waar extra plekken waren gerealiseerd.
jandelaat.blogspot.com: Het 500e nietje

Ceres wil meer lawaai mogen maken
Westzaan, 8 december 2008 - Havenbedrijf Ceres in Amsterdam wil toestemming krijgen om meer geluidsoverlast te veroorzaken in Westzaan-Zuid. Bewoners van Westzaan zijn ongerust over de gevolgen.
www.noordhollandsdagblad.nl: Ceres wil meer lawaai mogen maken

Tweede Coentunnel kan er komen
Den Haag / Amsterdam, 3 december 2008 - De Raad van State ziet geen beletsel voor de aanleg van de Tweede Coentunnel. Vanmorgen veegde de raad de bezwaren van milieuorganisatie Milieudefensie van tafel.
www.parool.nl: Tweede Coentunnel kan er komen

Groene daken in Amsterdam
Amsterdam, 3 december 2008 - Er zijn mogelijkheden om in Amsterdam groene daken aan te leggen die een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stad kunnen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek van het college van B&W. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke gebouwen zou groene daken kunnen krijgen zoals delen van het dak van de Stopera.
www.amsterdam.nl: Groene daken in Amsterdam

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Amstelveen
Amsterdam, 28 november 2008 - Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen zal de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam verbeteren, evenals de kwaliteit van het OV-netwerk, de reistijd en het comfort. Dit blijkt uit de Verkenning Ombouw Amstelveenlijn van de Stadsregio Amsterdam, die op 27 november door het dagelijks bestuur is vastgesteld.
www.metropoolregioamsterdam.nl: Noord/Zuidlijn doortrekken naar Amstelveen

'Die 9000 hotel-kamers halen we'
Amsterdam, 3 december 2008 - Negenduizend hotelkamers heeft Amsterdam de komende zes jaar extra 'nodig'. Daarvan moet veertig procent nog worden gevonden. Hotelloods René van Schie is er van overtuigd dat dat zal lukken.
www.parool.nl: 'Die 9000 hotel-kamers halen we'

Provincie Noord-Holland en gemeente Oostzaan investeren in Oostzanerveld
Haarlem, 28 november 2008 - De gemeente en de provincie hechten grote waarde aan duurzaam beheer van het veenweidegebied in het Nationaal Landschap Laag Holland. Voor de uitwerking van beheer van het Oostzanerveld heeft de gemeente Oostzaan had al eerder €10.000,- beschikbaar gesteld. Ook de provincie Noord-Holland wil het beheer van dit gebied stimuleren en verdubbelt het bedrag tot €20.000,-.
www.noord-holland.nl: Provincie Noord-Holland en gemeente Oostzaan investeren in Oostzanerveld

Convenant overheid en bedrijfsleven over Houthaven en NDSM-werf
Amsterdam, 28 november 2008 - Na jarenlange juridische strijd zijn overheid en bedrijfsleden komt er groen licht voor woningbouw op terreinen in de Houthaven en op de voormalige NDSM-werf. De overeenstemming is verwoord in een convenanttekst.
www.metropoolregioamsterdam.nl: Convenant Houthaven

Salm houdt vernieuwing tegen
Amsterdam / Zeeburg, 26 november 2008 - Stadsdeelvoorzitter van Zeeburg Nico Papineau Salm (PvdA) houdt de vernieuwing van het stadsdelenstelsel van Amsterdam tegen. Dat vindt Erik Terheggen, fractievoorzitter van D66.
Hij doelt op de notitie ‘Stelsel in de Steigers’ dat Salm heeft verspreid, waarin wordt voorgesteld de vernieuwing en vermindering van de stadsdelen uit te stellen tot 2014. ,,Je gaat haast denken dat de stadsdeelvoorzitter zijn baantje belangrijker vindt dan de toekomst van de stad,” aldus Terheggen.
www.weekmedia.nl: Salm houdt vernieuwing tegen

Samenwerking en innovaties voor duurzame groei zeehavens
Den Haag, 24 november 2008 - Zeehavens leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Het kabinet wil dat de zeehavens in de toekomst de groeiende goederenstromen kunnen blijven doorvoeren. Tegelijkertijd moeten milieu, natuur en gezondheid erop vooruit gaan.
www.verkeerenwaterstaat.nl: Samenwerking en innovaties voor duurzame groei zeehavens

Ring wordt 'Gouden Bocht' van de 21ste eeuw
Amsterdam, 24 november 2008 - De gebieden zuidelijk en westelijk van de A10 dienen zich te ontwikkelen tot centrumstedelijk gebied. Niet door onderdelen te overkluizen, maar door aan de A10 aan weerszijden een hoogstedelijk milieu tot stand te brengen. Dat stellen de Amsterdamse woningcorporaties in de publicatie ‘10 voor Amsterdam'.
www.metropoolregioamsterdam.nl: Ring wordt 'Gouden Bocht' van de 21ste eeuw

Betere doorstroming A10
Amsterdam, 24 november 2008 - Vanaf maandag 24 november 2008 krijgen bezoekers van wegrestaurants en tankstations in en rond Amsterdam informatie over het project Verbeteren doorstroming A10.
www.noord-holland.nl: Betere doorstroming A10

Nederlands-Duitse samenwerking voor duurzaam busvervoer
Den Haag, 20 november 2008 - Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) stelt een bedrag van 3,9 miljoen euro beschikbaar voor een praktijkproef met waterstofbussen in de gemeente Amsterdam.
www.verkeerenwaterstaat.nl: Nederlands-Duitse samenwerking voor duurzaam busvervoer

Amsterdam en Provincie positief over Structuurvisie Randstad 2040


Wordt dit de Randstad in 2040? (Afbeelding ©: www.metropoolregioamsterdam.nl)

Amsterdam / Haarlem, 11 november 2008 - De Metropoolregio Amsterdam is positief over de Structuurvisie Randstad 2040 van het kabinet. Namens de regio hebben voorzitter Van Poelgeest en vice-voorzitter Hooijmaijers dit in een schriftelijke reactie laten weten.
www.metropoolregioamsterdam.nl: Amsterdam en Provincie positief over Structuurvisie Randstad 2040
www.metropoolregioamsterdam.nl: Bestuurders Metropoolregio Amsterdam blij met Structuurvisie Randstad 2040
www.metropoolregioamsterdam.nl: Inspraakreactie Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Aanleg stadswarmtenet moet CO2-uitstoot van de stad fors terugdringen
Amsterdam, 7 november 2008 - Het college van B&W wil één grootschalig stadswarmtenet in Amsterdam realiseren. Door het verbinden en uitbreiden van de huidige drie afzonderlijke netwerken wordt het mogelijk dat zowel nieuwe gebieden als bestaande bouw kunnen worden aangesloten. Stadswarmte levert een grote bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien levert het een CO2-reductie en energiebesparing van 50% op ten opzichte van het gebruik van een cv-ketel.
amsterdam.nl: Aanleg stadswarmtenet moet CO2-uitstoot van de stad fors terugdringen

In 2020 staat de RAI hier niet meer
Amsterdam, 7 november 2008 - De RAI verplaatsen naar Badhoevedorp, een metro naar Noord, een tunnel onder het IJmeer, de A10 door West veranderen in een 'stadsstraat' en Buitenveldert als drukke wijk. Dat zijn suggesties waarmee wethouder Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest de discussie opent over de toekomst van Amsterdam.
www.parool.nl: In 2020 staat de RAI hier niet meer
www.parool.nl: De RAI niet van plan te verhuizen

Javastraat: Amerikaanse esdoorns geplant


Kinderen van de J.P.Coenschool scheppen aarde in het plantgat voor een van de nieuwe bomen van de Javastraat. Wethouder Dennis Straat (midden, in veiligheidstenue) probeert het tempo van de kids bij te houden. Op de achtergrond zijn de al eerder geplante boompjes te zien. Klik op het plaatje voor een groter formaat. Gebruik daarna de "backtoets" om terug te keren naar deze krant. (Foto © ZeeburgNieuws)

Amsterdam / Zeeburg, 3 november 2008 - Vandaag hebben kinderen van de J.P. Coenschool onder bezielende leiding van stadsdeelwethouder Dennis Straat (VVD) het startsein gegeven voor het planten van de bomen in de nieuwe Javastraat.
Eerder dit jaar zijn onder protest van een deel van de buurtbewoners de monumentale iepen die de straat sierden, omgezaagd. Ter vervanging van deze bomen worden ruim 30 Amerikaanse esdoorns geplant.
De bedoeling is dat de straat een "mediterrane uitstraling" krijgt, zodat het straatbeeld beter past bij het winkelaanbod en er ruimte komt voor uitstallingen op de stoep.
De Javastraat wordt eind dit jaar opgeleverd. Met de reconstructie is een bedrag gemoeid van ruim 2,4 miljoen euro. Een derde van dit bedrag wordt opgebracht door de Europese Unie. Voor de rest van het budget tekenen de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zeeburg.
www.zeeburg.nl: Kroon op het werk
Voorgeschiedenis: Kaalslag Javastraat begonnen

Noord-Holland scherpt milieuvergunning Corus aan
Haarlem, 28 oktobr 2008 - De provincie Noord-Holland heeft de milieuvergunning voor staalconcern Corus aangepast. Dat heeft milieugedeputeerde Bart Heller (GroenLinks) vandaag bekendgemaakt.
www.nrc.nl: Noord-Holland scherpt milieuvergunning Corus aan
www.noord-holland.nl: Provincie verstrekt Corus aangepaste vergunning
www.milieufederatienoordholland.nl: Nieuwe Corus-vergunning biedt vooral winst, maar ook huiswerk voor Corus en de provincie

Gemeente Amsterdam start discussie over toekomst van de stad
Amsterdam, 28 oktober 2008 - De gemeente Amsterdam start op woensdag 29 oktober met een serie gesprekken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten worden gevraagd input te geven voor de op te stellen structuurvisie. In de structuurvisie wordt aangegeven hoe Amsterdam in de toekomst zorgt voor ruimte voor bijvoorbeeld groen, woningen, hotelkamers, scholen en verbindingen. Vanaf het voorjaar 2009 wordt de Amsterdamse bevolking betrokken. Eind 2010 is de definitieve vaststelling van de structuurvisie door de gemeenteraad.
www.amsterdam.nl: Gemeente Amsterdam start discussie over toekomst van de stad

Hoe staat het met de Zeeburgse mus ?
Amsterdam / Zeeburg, 22 oktober 2008 - Het zal vooral veel oudere inwoners opvallen : het aantal gewone mussen loopt snel terug in onze steden. Zo ook in ons stadsdeel.Daarom verzocht de GroenLinksfractie aan het stadsdeelbestuur per motie om de mussenstand in ons stadsdeel eens nader te laten onderzoeken.
www.groenlinks.nl: Hoe staat het met de Zeeburgse mus ?

Amsterdam vreest bouwstop
Amsterdam, 21 oktober 2008 - Bouwplannen in Amsterdam stagneren omdat geld en kopers schaars geworden zijn. Het Rijk moet maatregelen treffen, vindt wethouder Van Poelgeest. De kredietcrisis verlamt de projectontwikkeling volgens de wethouder nu al.
www.nrc.nl: Amsterdam vreest bouwstop

Olympisch Vuur in Zuiderkerk
Amsterdam, 21 oktober 2008 - Amsterdam haalt graag de Olympische Spelen 2028 naar de stad. Maar wat betekent dit voor de hoofdstad en Nederland? In de Zuiderkerk is de tentoonstelling NL28 Olympisch Vuur gerealiseerd over de plannen, ideeën en betekenis van de Spelen voor het land en Amsterdam.
www.echo.nl: Olympisch Vuur in Zuiderkerk

College Amsterdam gooit schone vrachttram overboord
Amsterdam, 14 oktober 2008 - De schone vrachttrams van CityCargo reden vorig jaar met succes proefrondjes door de stad. Er kwamen enthousiaste geluiden uit het bedrijfsleven. Toch dreigen de vrachttrams nu al voorgoed uit het straatbeeld te verdwijnen. Na vele lovende woorden van wethouder Vos over het initiatief blijkt het college het project onverhoopt toch niet te willen steunen. De reden hiervoor is onduidelijk.
www.milieucentrumamsterdam.nl: College Amsterdam gooit schone vrachttram overboord

Amsterdam werft in India
Amsterdam, 11 oktober 2008 - Dit jaar hebben zich al negen nieuwe Indiase bedrijven in de Amsterdamse regio gevestigd. Vandaag vertrekt een handelsmissie naar India 'om de banden aan te halen'. Met de nieuwkomers hebben nu dertig grote Indiase bedrijven een kantoor in Amsterdam. Daaronder de vijf grootste Indiase it-bedrijven.
www.parool.nl: Amsterdam werft in India

Nieuw Amsterdams Klimaat!
Amsterdam, 10 oktober 2008 - Op 14 en 15 oktober brengt Al Gore een bezoek aan Nederland om te vertellen hoe de klimaatverandering kan worden aangepakt. Zijn nieuwe slogan is dan ook: “We can solve it”. In het klimaatprogramma van Amsterdam ‘Nieuw Amsterdams Klimaat’ staan eveneens oplossingen en acties centraal. Amsterdam geeft hierin aan dat in 2025 de CO2-uitstoot van de gehele stad met maar liefst 40% moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990.
www.amsterdam.nl: Nieuw Amsterdams Klimaat!

Amsterdam wil Groene Hoofdstad van Europa worden
Amsterdam, 3 oktober 2008 - Amsterdam wil de eerste Europese Groene Hoofdstad van het Jaar worden. Net als Rotterdam heeft de stad zich aangemeld voor de titel, die komend voorjaar voor het eerst wordt toegekend.
Begin volgend jaar twee steden gekozen: voor het jaar 2010 en alvast voor 2011. Rotterdam en Amsterdam moeten het in de aanmeldingen opnemen tegen onder meer Bordeaux, Bremen, Helsinki, Lissabon, Lodz, Oslo, Wenen en Zaragoza.
Volgens de Europese Commissie, die het initiatief heeft genomen voor de titel, is de titel bedoeld om de aandacht te vestigen op milieuvriendelijk wonen.
www.oneworld.nl: Jaarlijkse verkiezingen voor Europese ecologische hoofdstad (26-05)

Nieuwbouw op dak flats
Dordrecht, 2 oktober 2008 - Platte daken kunnen in grote steden een uitstekende plek zijn voor een drastische aanpak van de woningnood.
Dat is gunstig voor de buitengebieden, er hoeft minder natuur en landbouwgrond te worden opgeofferd.
www.trouw.nl: Nieuwbouw op dak flats

Burgerinitiatief tegen kippenstal Middenmeer
Amsterdam, 29 september 2008 - Milieudefensie en de Dierenbescherming hebben de krachten gebundeld om de komst van een enorme megapluimveehouderij in Middenmeer te voorkomen. Het plan is om in deze megapluimveehouderij iedere zes weken 1,6 miljoen vleeskuikens op te fokken. Dit leidt tot veel dierenleed en milieuvervuiling. Met een burgerinitiatief willen de Dierenbescherming en Milieudefensie bereiken dat de provincie Noord-Holland megastallen verbiedt.
www.milieudefensie.nl: www.milieudefensie.nl
www.stopveefabrieken.nl - Steun het burgerinitiatief

Missers blijven afvalcentrale achtervolgen
Amsterdam, 25 september 2008 - De afvalenergiecentrale van Amsterdam functioneert nog atijd niet, de kosten van het project zijn opgelopen tot minstens 450 miljoen.
Een HR-centrale moest het duurzame paradepaardje van Amsterdam worden. Maar door mismanagement en technisch falen werd ze een geldverslindend rampenplan.
www.trouw.nl: Missers blijven afvalcentrale achtervolgen
www.parool.nl: Nieuwe knelpunten voor HR-centrale Amsterdam

Amsterdam mist titel Fietsstad door stadsdelen
Amsterdam, 22 september 2008 - Amsterdam is niet genomineerd voor de titel Fietsstad 2008, die wordt uitgereikt door de Fietsersbond. Omdat de stadsdelen hun eigen beleid hebben is het te ingewikkeld om Amsterdam met andere steden te vergelijken, aldus een woordvoerder van de organisatie.
www.nieuwsuitamsterdam.nl: Amsterdam mist titel Fietsstad door stadsdelen

Amsterdam autovrij succes


Amsterdam, 22 september 2008 - Zondag werd in Amsterdam evenals in 23 andere steden een autovrije zondag georganiseerd: een dag met veel activiteiten op straat van en voor Amsterdammers onder het motto 'gezond bewegen in een schone stad'.
Lees verder.....

Adoptiebewoners in zonnetje
Amsterdam / Zeeburg, 18 september 2008 - Al vier jaar zetten adoptiebewoners van de afvalcontainers zich in voor het schoonhouden van de omgeving waarin de bakken staan. Het stadsdeel is ontzettend blij hiermee en zette ze daarom vorige week donderdag in het zonnetje.
www.echo.nl: Adoptiebewoners in zonnetje

Zeeburg stimuleert fietsen en fietsparkeren
Amsterdam / Zeeburg, 17 september 2008 - Op dinsdag 16 september is door de raad van Zeeburg een fietsparkeernotitie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks aangenomen. Deze partijen willen het fietsen in het stadsdeel stimuleren en tegelijkertijd de openbare ruimte er minder rommelig uit laten zien. PvdA raadslid Peter Sijtsma en GroenLinks duoraadslid Jan de Laat concludeerden na eigen onderzoek dat er te weinig fietsparkeerplekken in Zeeburg zijn, zowel inpandig als op straat.
www.groenlinks.nl: Zeeburg stimuleert fietsen en fietsparkeren

Vrachttram dreigt er niet te komen
Amsterdam, 12 september 2008 - Het vrachttramproject CityCargo loopt gevaar. Het bedrijf dat de vrachttram in de stad wil laten rijden, zegt de financiering niet rond te krijgen, omdat de gemeente niet 5,6 miljoen euro wil voorfinancieren.
www.parool.nl: Vrachttram dreigt er niet te komen

Filerijder A2 mag gratis met de trein
Utrecht, 12 september 2008 - Filerijders op de A2 mogen drie maanden op kosten van Rijkswaterstaat met de trein naar hun werk. Doel is om de uitzichtloze files op de snelweg als gevolg van de wegwerkzaamheden te verminderen.
www.rijkswaterstaat.nl: Rijkswaterstaat biedt alternatief voor de file

'Groen dak’ moet milieu Amsterdam verbeteren
Amsterdam, 20 augustus 2008 - In de binnenstad van Amsterdam moeten meer zogeheten ’groene daken’ komen. Deze platte daken die zijn bedekt met gras, planten of mos zijn namelijk goed voor het milieu, met name voor de luchtkwaliteit.
Particulieren, bedrijven en woningcorporaties moeten daarom subsidie krijgen als ze er een aanleggen.
Daartoe heeft het bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum besloten, maakte een woordvoerder woensdag bekend. De subsidie moet maximaal 1000 euro per dak bedragen. De stadsdeelraad moet de plannen nog goedkeuren.
www.trouw.nl: 'Groen dak’ moet milieu Amsterdam verbeteren

Beter omgaan met het milieu: Haarlemmerbuurt doet plastic tasjes in de ban
Amsterdam / Haarlemmerbuurt, 16 augustus 2008 - In navolging van het plaatsje Devon in Engeland, waar de ondernemers gezamenlijk optrekken in de strijd tegen het gebruik van milieuvervuilende plastictasjes, heeft Manfred Meeuwig van de gelijknamige winkel het plan opgevat om in de Haarlemmerbuurt eenzelfde initiatief te starten.
De komende maanden gaat de Haarlemmerbuurt dit plan verder uitwerken en alle ondernemers stimuleren de uitgifte van de vervuilende tasjes te staken. De initiatiefnemer wil ook proberen om een hele eigen, milieuvriendelijke tas te ontwerpen. (Bron: haarlemmerbuurt.web-log.nl)

Bouw aan Costa Blanca ‘tegen de wet’
Amsterdam, 9 augustus 2008 - Het plan van woningcorporatie Rochdale uit Amsterdam en vastgoedontwikkelaar United Momentum Group om te bouwen aan de Spaanse Costa Blanca, is door het ministerie van Volkshuisvesting met afkeuring begroet. Volgens het ministerie heeft het er alle schijn van dat de rol van Rochdale bij de bouw van 240 appartementen bij Altea strijdig is met de woningwet.
www.volkskrant.nl: Bouw aan Costa Blanca ‘tegen de wet’
www.parool.nl: Kritiek op plan Rochdale in Spanje
www.elsevier.nl: Vogelaar eist uitleg bouw huurhuizen Spanje

Straatlampen dimmen bij minder verkeer
Amsterdam, 4 augustus 2008 - De straatverlichting in Amsterdam zal automatisch dimmen als er minder verkeer is. Als het aan de gemeente ligt, bepaalt een computer in de toekomst hoeveel licht er brandt op straat.
www.parool.nl: Straatlampen dimmen bij minder verkeer

Experimenten met OV leiden tot betere regionale bereikbaarheid
Den Haag, 2 juli 2008 - Gratis of goedkoop openbaar vervoer kan leiden tot sociaal-maatschappelijke winst voor ouderen, het vullen van lege stoelen in de bus en betere regionale bereikbaarheid. Dat blijkt uit de evaluatie van de tien experimenten om de filedruk te verminderen en vier experimenten met gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen in 2007 waarin het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geparticipeerd.
www.verkeerenwaterstaat.nl: Experimenten met OV leiden tot betere regionale bereikbaarheid

Zuidoost wil goedkopere verwarming
Amsterdam, Zuidoost, 29 juni 2008 - Stadsdeel Zuidoost wil dat Nuon een prijsverhoging van tien euro per maand voor stadsverwarming uitstelt. Nuon stelt dat de prijsverhoging een gevolg is van de hogere energieprijzen.
www.nieuwsuitamsterdam.nl: Zuidoost wil goedkopere verwarming

Linkse coalitiepartijen drukken milieuzone door. VVD vindt plannen asociaal en onaanvaardbaar
Amsterdam, 29 juni 2008 - Donderdagavond 26 juni hebben coalitiepartijen PvdA en GroenLinks ingestemd met de plannen 'Voorrang voor een gezonde stad' inclusief de gewraakte plannen voor een milieuzone voor personenauto's en een forse verhoging van de parkeertarieven. De VVD heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen deze draconische maatregelen. Voor woordvoerder verkeer Robert Flos zijn deze maatregelen een absolute ramp voor de stad: "Deze maatregelen zijn onnodig, zeer eenzijdig, asociaal in zijn effecten, laat de lasten voor de Amsterdammer flink stijgen, en leidt tot een absoluut bureaucratisch wangedrocht."
www.vvdzeeburg.nl: Linkse coalitiepartijen drukken milieuzone door. VVD vindt plannen asociaal en onaanvaardbaar

De Waterbus: Een goed alternatief in de spits
Almere, 23 juli 2008 - Geen vertragingen, betrouwbare aankomsttijd en eenvoudig voor- en natransport. Dat zijn tot nu toe de belangrijkste uitkomsten van het samenwerkingsproject ‘met de fiets in de Waterbus’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en Waterbus BV.
www.verkeerenwaterstaat.nl: De Waterbus: Een goed alternatief in de spits

Rijksbouwmeester Mels Crouwel terug naar Amsterdam
Den Haag, 18 juni 2008 - Na bijna vier jaar richt Rijksbouwmeester Mels Crouwel zich weer fulltime op zijn oorspronkelijke baan: ontwerpen voor zijn architectenbureau Benthem Crouwel in Amsterdam. De afgelopen jaren zette de Rijksbouwmeester een debat op poten over hoogbouw in Nederland en binnenkort verschijnt zijn architectuurnota over duurzaam bouwen. Ook was hij betrokken bij veel spraakmakende gebouwen zoals het Rijksmuseum, Paleis Soestdijk en het Internationaal Strafhof. "Nederland is dichtbebouwd, we moeten dus nadenken over de inrichting van de ruimte."
www.wereldomroep.nl: Rijksbouwmeester Mels Crouwel terug naar Amsterdam

De Zuidas als fata morgana van beton
Amsterdam, 14 juni 2008 - Daar staan ze, de dienaren van de NV Zuidas, op de vastgoedbeurs Provada (‘hét Nederlandse vastgoedplatform’), in de RAI in Amsterdam. Hun stand – belangrijkste onderdeel: een maquette van de Zuidas van piepschuim – steekt ietwat bleekjes af tegen het geweld van de grote projectontwikkelaars, die vrijwel zonder uitzondering een complete bar hebben laten inrichten om relaties te ontvangen.
www.volkskrant.nl: De Zuidas als fata morgana van beton

’Klimaatneutraal bouwen dringend noodzakelijk’
Amsterdam, 12 juni 2008 - Het college van Amsterdam heeft zich een ambitieus doel gesteld voor duurzaam bouwen. Alle nieuwbouwprojecten -woningen en kantoren- moeten vanaf 2015 klimaatneutraal uitgevoerd worden. Dat willen de wethouders Marijke Vos en Maarten van Poelgeest (beiden GroenLinks).
www.trouw.nl: ’Klimaatneutraal bouwen dringend noodzakelijk’
www.parool.nl: Nieuw huis in de stad zonder energienota
www.amsterdam.nl: Nieuwbouw in Amsterdam klimaatneutraal

Noord-Zuidlijn: Geld in bodemloze bouwput
Amsterdam, 3 juni 2008 - Opnieuw is Amsterdam opgeschrikt door een enorme kostenstijging van de Noord-Zuidlijn. De lijn is bovendien niet in 2012 klaar, maar pas in 2015. Het prestigeproject is daarmee een drama van zo grote omvang geworden dat niemand het nog lijkt te kunnen bevatten.
www.ravagedigitaal.nl: Noord-Zuidlijn: Geld in bodemloze bouwput

Nieuwe binnenvaartdienst Rondje IJsselmeer
Amsterdam, 2 juni 2008 - Op initiatief van Haven Amsterdam bieden Euro Shipping Cargo (voorheen AIT) en BCA een binnenvaartdienst aan op het IJsselmeer. Twee keer per week worden de havens van Harderwijk, Kampen en Utrecht aangedaan. Haven Amsterdam wil als duurzame haven het groene vervoer hiermee een extra stimulans geven. Het initiatief krijgt in de toekomst een vervolg door nog meer havens bij deze dienst te betrekken.
De directe aanleiding van de groene transportroute was de sluiting van de Hollandse brug bij Almere, waardoor vrachtauto’s 60 km om moesten rijden.
www.amsterdam.nl: Nieuwe binnenvaartdienst Rondje IJsselmeer

Raad van State kapittelt provincie inzake vergunning Corus
Zaandam / Utrecht, 28 mei 2008 - De Raad van State heeft Corus vandaag tot de orde geroepen. De milieuvergunning van Corus moet worden herzien omdat de provincie te slappe normen voor zware metalen heeft gesteld. Hiermee stelt de Raad van State de Milieufederatie Noord-Holland en de stichting Natuur en Milieu in het gelijk.
www.mnh.nl:
www.noord-holland.nl: Raad van State houdt hoofdvergunning Corus in stand
Eerder nieuws over de Corus-kwestie

Groot Amsterdam
Amsterdam, 28 mei 2008 - (door Maarten van Poelgeest ) - Het was een opvallende kop in Het Parool, vorige week: ‘Groenlinks: Amsterdam opheffen’. Het was alleen niet waar. Amsterdam is veel te mooi om op te heffen.
www.amsterdam.nl: Amsterdam opheffen?

Ontwikkeling Zuidas A'dam loopt gevaar
Amsterdam, 28 mei 2008 - De plannen voor de ontwikkeling van de Zuidas, het grote kantorengebied bij Amsterdam, staan op losse schroeven door een negatief advies van zakenbank Credit Suisse.
Het beslissende debat in de Amsterdamse gemeenteraad is tot na de zomer uitgesteld nu de financiering onzeker is. De PvdA-fractie wil de hele deal met private partijen heroverwegen en de Zuidas desnoods tot een puur overheidsproject maken. Het uitstel vloeit voort uit een vertrouwelijk advies van Credit Suisse aan minister Bos (Financiën). Daarin staat volgens ingewijden dat het Amsterdamse plan onhaalbaar is. In het plan komen een deel van de snelweg A10 en het spoor ondergronds en verrijzen daar bovenop kantoren, woningen en winkels.
(bron: ED)

Blauwe fietsen voor Amsterdamse forens
Amsterdam, 23 mei 2008 - De witte fiets wordt blauw, zo lijkt het. Volgende week stuurt OV-fiets een brief aan alle 2.000 bedrijven in het Westpoortgebied om goedkope huurfietsen voor forensen te promoten. Als de aanpak succesvol is, dan wordt hij landelijk ingevoerd.
www.nieuwsuitamsterdam.nl: Blauwe fietsen voor Amsterdamse forens

Amsterdam gaat klimaatneutraal varen
Amsterdam, 22 mei 2008 - De Amsterdamse grachten; er wordt mooi over gezongen en met een lekker zonnetje zijn ze prachtig om doorheen te varen. Daar gaat iets aan veranderen; binnenkort kan je klimaatneutraal door de grachten varen.
www.oneworld.nl: Amsterdam gaat klimaatneutraal varen

Allochtoon moet op de fiets
Amsterdam, 20 mei 2008 - De gemeente Amsterdam gaat op zoek naar 'fietsvrienden' die mensen die net hebben leren fietsen, begeleiden in het verkeer.
www.parool.nl: Allochtoon moet op de fiets

Milieubeleid rond Corus deugt niet
Amsterdam / Wijk aan Zee, 17 mei 2008 - Het milieubeleid rond Corus (voorheen Hoogovens IJmuiden) deugt van geen kant. Dat beeld rijst op in de uitzending van Zembla over “Het gif van Corus”.
Aanleiding voor de uitzending zijn de rechtszaken die Stichting Natuur en Milieu, de Milieufederatie Noord-Holland en de Dorpsraad van Wijk aan Zee voeren tegen de milieuvergunning van Corus.
www.snm.nl: ‘Industrie moet snel voldoen aan Europese richtlijn’
www.snm.nl: Milieubeleid rond Corus deugt niet
www.nos.nl: "Meer kanker in dorpen rond Corus"
zembla.vara.nl: Het gif van Corus
www.parool.nl: Corus weerspreekt conclusies Zembla
www.corus.nl: Reactie Corus in IJmuiden op Zembla uitzending

Geen extra geld Rijk voor Noord-Zuidlijn
Den Haag, 16 mei 2008 - De gemeente Amsterdam krijgt geen extra geld van het Rijk voor het tekort bij de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer vrijdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
www.nu.nl: Geen extra geld Rijk voor Noord-Zuidlijn

Ecobus nog duur
Amsterdam, 10 mei 2008 - Voortzetting van de proef met waterstofbussen zal 7,5 miljoen euro kosten.
www.parool.nl: Ecobus nog duur

Innoverend naar een miljoenendebacle
Amsterdam, 7 mei 2008 - De miljoenenstrop bij het Afval Energie Bedrijf is een gevolg van de Amsterdamse neiging voorop te willen lopen.
Dat zei wethouder Carolien Gehrels (Diensten) gisteren toen ze bekendmaakte dat het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied dit jaar waarschijnlijk geen stroom zal leveren.
Als alles meezit, kan het bedrijf in november weer stroom produceren. In het ongunstigste scenario duurt dat tot ver in 2009.
www.parool.nl Innoverend naar een miljoenendebacle

Plan Zuidas gemeente Amsterdam verworpen
Amsterdam, 25 / 28 april 2008 - Alle acht beoogde private financiers voor nieuwbouw op de A10 bij de Amsterdamse Zuidas verwerpen het investeringsvoorstel van de gemeente Amsterdam. Ze vinden de financiële en politieke risico's van het zogeheten Zuidas Dok te groot. De financiers verwijten de gemeente alle zeggenschap over het project te willen houden, maar het financieel risico af te schuiven.
www.parool.nl /PvdA: De Zuidas, dat is Elco
www.fd.nl: Plan Zuidas gemeente Amsterdam verworpen
www.elsevier.nl: 'Financiers verwerpen plan gemeente Zuidas'
www.cobouw.nl: Plannen dok Zuidas weer doorgerekend

Hoogspanningskabels 'veiliger'
Amsterdam, 19 april 2008 - IJburg krijgt de wereldprimeur: netwerkbeheerder Tennet zal de hoogspanningskabels tussen de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg en het dorp Durgerdam aan de overkant van het Buiten-IJ zó verbouwen dat het elektromagnetische veld rondom de lijnen aanzienlijk vermindert.
Hierdoor komt grond beschikbaar voor woningbouw en de zogenaamde 'waterwoningen'van IJburg.
Impliciet wordt hiermee erkend dat de hoogspanningsleidingen een electromagnetisch veld veroorzaken dat mogelijk een negatief effect kan hebben op de gezondheid.
www.parool.nl: Hoogspanningskabels 'veiliger'

Noord-Zuidlijn opnieuw vertraagd door pech
Amsterdam, 17 / 19 april 2008 - De aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam loopt opnieuw twee jaar vertraging op. Ook stijgen de bouwkosten met 86,5 miljoen euro.
Dat maakte verkeerswethouder Tjeerd Herrema donderdag bekend. De nieuwe metroverbinding is door deze tegenvallers op zijn vroegst in 2015 klaar en de totale bouwkosten bedragen ruim 2 miljard euro.
De hele kwestie is vooral 'pech'. De Noord-Zuidlijn zou geen nieuwe, maandenlange vertraging hebben opgelopen als de Amstel duizenden jaren geleden net wat anders richting het IJ was gestroomd. Nu stuitten de bouwers op het ontbreken van de gebruikelijke zandlaag en onverwacht lange palen...
www.volkskrant.nl: Onverwacht diepe palen stuiten Noord-Zuidlijn
www.trouw.nl: Noord-Zuidlijn opnieuw vertraagd
www.parool.nl: Noord-Zuidlijn bodemloze put
www.parool.nl: Geschiedenis van een debacle
www.parool.nl: Kaartje NZ-lijn duurder na stroppen

Druk Amsterdams cruiseseizoen in aantocht
Amsterdam, 13 april 2008 - Het aanstaande Amsterdamse cruiseseizoen belooft druk te worden. Volgens de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) meren naar verwachting dit jaar 118 zeereuzen aan in de hoofdstad. Zondagochtend arriveerde het eerste schip van dit seizoen, de Jewel Of The Sea.
www.parool.nl: Druk Amsterdams cruiseseizoen in aantocht

Witte fiets: Amsterdam wacht op Utrecht
Amsterdam, 9 april 2008 - De gemeente is in gesprek met bedrijven en organisaties over de mogelijke invoering van goedkope huurfietsen in Amsterdam. Voorlopig wacht ze echter de resultaten af van een haalbaarheidsonderzoek in Utrecht, waar men nadenkt over een variant voor forenzen en toeristen.
www.nieuwsuitamsterdam.nl: Witte fiets: Amsterdam wacht op Utrecht

Randstad bij grootste economische regio's EU
Amsterdam, 9 april 2008 - De Randstad is één van de grootste economische stedelijke regio's van Europa. Alleen Parijs, Londen en Milaan zijn groter. Dat heeft het CBS berekend, op basis van de hoeveelheid geld die er in de regio's om 2005 verdiend werd.
www.fd.nl: Randstad bij grootste economische regio's EU

4 april: Campagnestart Lekker Leven
Zeeburg, 4 april 2008 - Vandaag gaat de Lekker Leven campagne van GreoenLinks van start met de opening van een 'rommeltuintje' bij de J.P. Coenschool in Zeeburg. Femke Halsema gaat om 12.00 uur samen met de schoolkinderen de eerste bloemen planten!
4 april: Campagnestart Lekker Leven

Bouw biodieselfabriek in Amsterdamse haven
Op 28 maart heeft burgemeester Job Cohen de eerste officiële paal geslagen voor de bouw van een biodieselfabriek (Greenmills) aan de Kretaweg in de Amsterdamse haven.
www.amsterdam.nl: Bouw biodieselfabriek in Amsterdamse haven

Wordt de Indische Buurt al een prachtwijk?
Zeeburg, 20 maart 2008 - Het Politiek café van GroenLinks Zeeburg staat woensdag 26 maart 2008 in het teken "Kom mee praten en mee borrelen over de vernieuwing van de Indische Buurt, het convenant met de corporaties en de wijkaanpak."
"Kiezen het stadsdeel en de corporaties de juiste prioriteiten? Doen we de juiste dingen met de Vogelaargelden? En komen die eigenlijk wel? Betrekken we bewoners er goed bij? Gaat de Indische Buurt niet teveel veryuppen? Of is dat juist het beste wat de buurt kan overkomen? En, is het eigenlijk allemaal wel nodig?"
Met Fenna Ulichki (gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam), Firoez Azarhoosh (voorzitter Denktank Sociale Cohesie Zeeburg) en Eric van Kaam (regiodirecteur van Ymere Wonen Oost). Woensdag, 26 maart 2008: 20.30 tot 22.00 uur, café Badhuis, Javaplein (bovenzaal)
Meer over de 'prachtwijken'

Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg vastgesteld
Den Haag, 14 maart 2008 - De ministers Eurlings (VenW) en Cramer (VROM) hebben het tracébesluit voor de Westrandweg vastgesteld. Ook hebben beide ministers het wijzigingsbesluit Tracébesluit capaciteitsuitbreiding Coentunnel met betrekking tot luchtkwaliteit vastgesteld. Daarmee is ook het Tracébesluit voor de Tweede Coentunnel definitief geworden. Beide trajectbesluiten worden binnenkort ter inzage gelegd.
www.verkeerenwaterstaat.nl: Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg vastgesteld

Test grachtenplan in Amstel bij A10
Amsterdam, 11 maart 2008 - Strukton hoopt zijn ondergronds grachtenplan Amfora te kunnen starten met een publiek-privaat proefproject op de kruising van Amstel en A-10. Amsterdam reageert in de loop van deze maand met een rapport op het Eigen Initiatief van de Utrechtse bouwer.
www.cobouw.nl: Test grachtenplan in Amstel bij A10

Bezwaren tegen herinrichting Van Lohuizenlaan


Bewoners van Architectenbuurt en Zeeburgerkade nomineerden deze "onmogelijke grauwe kolos" om als eerste te worden geschrapt uit het hoofdstedelijk bouwprogramma voor bedrijfsruimte.
Het stadsdeel gaat de omringende ruimte nu inrichten om later toch met de bouw te kunnen beginnen.
Klik op het plaatje voor een schets van de toekomstige herinrichting.

Zeeburg, 10 maart 2007 - Stadsdeel Zeeburg heeft het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Th.K. van Lohuizenlaan vrijgegeven voor inspraak.
De herinrichting van de Van Lohuizenlaan in de Architectenbuurt is in eerste instantie nodig om manouvreerruimte te scheppen voor de sloop van de zogenaamde Habo-loods aan de Zeeburgerkade en de bouw van wat door omwonenden betiteld wordt als "De Kolos", een nieuw hotel annex bedrijfsverzamelgebouw.
Later zal de weg opnieuw worden aangelegd waarbij het groenkarakter versterkt wordt en vrachtverkeer en autobussen meer ruimte krijgen.
Naast het hotel wordt in de Entrepôthaven een jachthaven aangelegd waar buurtbewoners een boot kunnen stallen en waar ruimte zal zijn voor passanten die Amsterdam aan willen doen.
Tegen de plannen voor het hotel en de jachthaven zijn door omwonenden bezwaren ingediend bij het stadsdeel. Zij vrezen overlast en vinden dat de ontwikkelingen eerst geregeld moeten worden in een bestemmingsplan.
Op onze themagina Van Lohuizenlaan een overzicht van de voorgeschiedenis.
www.zeeburg.amsterdam.nl: Inspraak herinrichting Th.K. van Lohuizenlaan
Themapagina Van Lohuizenlaan: Stadsdeel accoord met bouw kantoor- en hotelkolos

Ondergrondse stad duur
Amsterdam, 4 maart 2008 - Het plan van aannemer Strukton voor een ondergrondse stad in Amsterdam vertoont grote tekortkomingen. Dit stelt wethouder van Verkeer Tjeerd Herrema.
www.parool.nl: Ondergrondse stad duur

'Truc voor bouw NZ-lijn Damrak'
Amsterdam, 25 februari 2008 - Bouwbedrijven kunnen op het Damrak tot 2011 ongestoord aan de Noord/Zuidlijn werken. De gemeente heeft daar vorige week via een juridische constructie een vergunning voor verleend. De bewoners staan daardoor buitenspel.
www.parool.nl: 'Truc voor bouw NZ-lijn Damrak'

Megalomane plannen Den Uyl zouden stad verpesten
Amsterdam, 21 februari 2008 - In de vroege jaren zestig ontwikkelde de legendarische sociaal-democraat Joop den Uyl megalomane plannen die desastreus zouden zijn geweest voor de leefbaarheid van de stad, aldus een nieuwe biografie waaruit het Parool citeert.
www.nieuwsuitamsterdam.nl: Megalomane plannen Den Uyl zouden stad verpesten

Buiksloterham eerste samenwerking Amsterdams Klimaatprogramma
Amsterdam, 13 februari 2008 - ABN AMRO, Cisco, Kamer van Koophandel Amsterdam, Koninklijke BAM Groep, KPN, MKB-Amsterdam, Nuon, PricewaterhouseCoopers en de gemeente Amsterdam gaan gezamenlijk onderzoeken hoe de locatie Buiksloterham in Amsterdam-Noord zo CO2-neutraal mogelijk kan worden ontwikkeld. Dit is afgesproken tijdens de eerste Amsterdamse ‘klimaattafel’ die vandaag heeft plaatsgevonden.
www.amsterdam.nl: Buiksloterham eerste samenwerking Amsterdams Klimaatprogramma

'Zwaardere lobby nodig voor zeehavens'
Amsterdam, 11 februari 2008 - Zeehavens Amsterdam moet een veel zwaardere lobby inzetten in politiek Den Haag. Dat zou meehelpen om de toekomst van de havens in de hoofdstedelijke regio veilig te stellen.
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Ton Hooijmaijers zegt dit in het blad Zeehavens Amsterdam dat maandag verscheen.
www.parool.nl: 'Zwaardere lobby nodig voor zeehavens'

Zoek de tien verschillen op het weblog van stadsdeelwethouder
Zeeburg, 7 februari 2008 - Javastraatbewoner Jan Born meldt dat stadsdeelwethouder Dennis Straat niet alleen de bomen in de 'eens mooiste straat van Zeeburg' heeft laten verdwijnen, ook op z'n weblog zijn ineens (de artikelen over) de bomen weg, inclusief alle commentaren die daarbij behoren.
"Heerlijk, zo'n voorjaarsopruiming..., zegt Jan Born. "Zoek op Google.nl naar de weblog van Dennis Straat, en bekijk 't zelfde weblog eens "In cache". Toch fijn dat de verantwoording naar de burger toe zo ook van het toneel verdwijnt."
Weblog Dennis Straat nú
Weblog Dennis Straat in oorspronkelijke versie
Zie ook:
janborn.blogvandaag.nl: GroenLinks kapt bomen!

Weer tegenslag afvalcentrale
Amsterdam, 7 februari 2008 - Bij het Afval Energiebedrijf (AEB) van de gemeente Amsterdam zijn grote problemen ontstaan met de gloednieuwe hoogrendementcentrale in Westpoort."
Weer tegenslag afvalcentrale West

Gezonde bomen moeten wijken


De Javastraat (Amsterdam-Oost): Tevreden kijken medewerkers van 'boomverzorgingsbedrijf' Pius Floris naar het resultaat van de grote kapaktie in de Javastraat Zeeburg op 28 en 29 januari 2008.
Een 'zwarte dag' aldus de vele ijveraars voor het behoud van de iepen en de talloze voorbijgangers die voor het eerst met het verdwijnen van de iepen werden geconfronteerd.
foto: Catelyn Beijst: Hoe de Javastraat er op deze plek uitzag is te zien op onze themapagina Javastraat.

Hilversum / Zeeburg, 2 februari 2008 - Veel gemeenten kappen rucksichtslos bomen - niet omdat ze ziek zijn, maar omdat er gebouwen of pleinen moeten komen, of omdat ze niet passen in het straatbeeld. In Amsterdam - Zeeburg en in het Friese Koudum komen bewoners in het geweer tegen deze regelzucht. Of gaat het hier om een lange-termijnvisie? Want willen we niet teveel: en internet, goede wegen en parkeerplaatsen én genoeg groen?
De actualiteitenrubriek EénVandaag (TROS en Avro / Nederland 1) zond zaterdag een reportage uit over de Javastraat als afschrikkend voorbeeld voor elders waar men nog van plan is te kappen. Op het weblog van de omroep een discussie over dit onderwerp, aangezwengeld door Jan Born, medewerker van EénVandaag, én bewoner van de Javastraat.
janborn.blogvandaag.nl: GroenLinks kapt bomen!
Bomen en politiek / Amsterdam-Zuideramstel: Bomen blijven in Rijnstraat

Tien jaar ecowijk
Amsterdam, 1 februari 2008 - Deze zomer vierden de bewoners van het GWL-terrein in Amsterdam-Westerpark het 10-jarig bestaan van hun ecowijk. Vijf corporaties bouwden er halverwege de jaren negentig samen met het stadsdeel en de buurt zeshonderd milieuvriendelijke woningen op een groen, autovrij binnenterrein. Hoe kwam die bijzondere woonwijk tot stand en valt er voor nieuwe milieuprojecten iets van te leren?
vroegevogels.vara.nl: Tien jaar ecowijk

'De geest is uit de Javastraat'


De Javastraat (Amsterdam-Oost) ná de kaalslag: Tevreden kijken medewerkers van 'boomverzorgingsbedrijf' Pius Floris naar het resultaat van de grote kapaktie in de Javastraat Zeeburg op 28 en 29 januari 2008.
Een 'zwarte dag' aldus de vele ijveraars voor het behoud van de iepen en de talloze voorbijgangers die voor het eerst met het verdwijnen van de iepen werden geconfronteerd. (foto: Catelyn Beijst)
Hoe de Javastraat er op deze plek uitzag is te zien op onze themapagina Javastraat.

Amsterdam / Zeeburg, 29 januari 2008 - "Vandaag in de middag is de slachting in de Javastraat gestopt. De boskabouters en omstanders hebben enkele iepen 5 dagen kunnen behoeden van de slachting. Helaas kunnen de VVD, Groenlinks, Pius Floris en de Woningbouwcoorperaties in hun handen wrijven: Zij hebben hun geniepige plannetjes er door heen kunnen jagen," aldus De Boskabouters op indymedia.nl.
www.indymedia.nl: Verslag met foto's kap iepen Javastraat
www.volkskrantblog.nl / Catelijn Beijst: Actie van stadsdeel Zeeburg: Geen gevoel, geen hart, geen stijl
Kaalslag Javastraat voltooid (ooggetuigeverslag)

Naschrift: De actualiteitenrubriek EénVandaag (TROS en Avro / Nederland 1) zendt op zaterdag 2 februari om circa 18.25 uur een reportage uit over de bomenkap in de Javastraat. De reportage geldt als afschrikwekkend voorbeeld voor het Friese Koudum waar voor een herinrichting ook een groep bedreigde iepen moet verdwijnen.
In de reportage komt onder meer buurtbewoonster Netty Gelijsteen aan het woord, in de vorige Bestuursperiode raadslid voor Amsterdam Anders / De Groenen.

Plan voor ondergronds centrum A'dam
Amsterdam, 29 januari 2008 - Bouwbedrijf Strukton wil een groot ondergronds complex aanleggen onder het centrum van Amsterdam. Daarmee moet niet alleen het parkeerprobleem worden aangepakt, maar komt er als het ware een nieuwe stad bij, denkt het bedrijf.
In het plan, dat meerdere ondergrondse lagen telt, zijn sportzalen, bioscopen en laad- en losplaatsen voor goederen voorzien. Via op- en afritten van de A10 kan het centrum worden bereikt.
Wethouder Herrema ziet wel wat in meer ondergrondse parkeerruimte, maar niet in winkels en bioscopen onder het centrum. Amsterdam was niet betrokken bij de ontwikkeling van het Strukton-plan.
www.parool.nl: Een complete stad onder de grachten
www.cobouw.nl: Amsterdam duikt onder de grond met Amfora

Proef waterstofbussen goed verlopen
Amsterdam, 25 januari 2008 - Een proef van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB met stadsbussen die op waterstof rijden, is succesvol verlopen.
www.parool.nl: Proef waterstofbussen goed verlopen
www.parool.nl: Stad nog schoner / In 2040 geheel 'klimaatneutraal?

Stelling van Amsterdam wordt ingezet voor waterberging
Haarlem, 24 januari 2008 - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de Stelling van Amsterdam met meer groen en water gaan versterken. Daarmee keert het water definitief terug in het Stellinggebied.
www.noord-holland.nl: Stelling van Amsterdam wordt ingezet voor waterberging

Anne Frankboom gered
Amsterdam, 22 januari 2008 - De Anne Frankboom is gered. Het Amsterdamse stadsdeel Centrum, de Anne Frankstichting en de supporters van de kastanjeboom hebben overeenstemming bereikt over de boom.
www.volkskrant.nl: Anne Frankboom gered

Smeltende ijssculpturen op ‘t Singel
Amsterdam, 22 januari 2008 - 21 januari 2008 - Albertien Enthoven exposeert woensdag 30 januari 2008 met twee ijssculpturen op de Torensluisbrug over het Singel. Ze vestigt op deze manier de aandacht op een van de grote problemen van deze tijd: het smelten van de poolkappen en de stijging van de zeespiegel die hiervan het gevolg is.
www.amsterdam.nl: Smeltende ijssculpturen op ‘t Singel

VVD-ideaal: een stad die nooit slaapt
Amsterdam, 17 januari 2008 - Nieuwe eilanden met woningen en een snelle ov-verbinding in het IJmeer, huizenbouw in het landelijke gebied in Noord en een stad waarin je je 24 uur per etmaal kunt vermaken - bijvoorbeeld op de Wallen.
Dit visioen schetst de Amsterdamse VVD voor het jaar 2020, in een stuk met de titel Amsterdam Successtad.
www.parool.nl: VVD-ideaal: een stad die nooit slaapt
www.vvdamsterdam.nl: VVD presenteert liberale visie voor Amsterdam 2020

Amsterdam / Luchtscherm nodig voor Tweede Coen
Amsterdam, 15 januari 2008 - Een 1200 meter lang scherm langs de A9 door Badhoevedorp moet het mogelijk maken dat de Tweede Coentunnel er toch komt. Door de aanleg van een luchtscherm hoopt Rijkswaterstaat aan alle milieueisen te voldoen.
www.parool.nl: Luchtscherm nodig voor Tweede Coen

Borghouts: 'Haven Amsterdam uitbreiden langs kust'
Haarlem, 4 januari 2008 - Er moet serieus onderzoek worden gedaan naar het uitbreiden van de haven van Amsterdam langs de Noordzeekust. De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, pleitte daarvoor in zijn nieuwjaarstoespraak.
Zijn pleidooi staat los van de volgens Borghouts noodzakelijke aanleg van de nieuwe grote Zeesluis bij IJmuiden. "Want die is nu sowieso al nodig."
Borghouts somde tijdens zijn nieuwjaarsrede in de foyer van de Philharmonie in Haarlem een aantal voordelen op. Recreatiegebieden als de Houtrak- en Wijkermeerpolder en Spaarnwoude kunnen worden gespaard, grote schepen hoeven niet meer door de sluizen hetgeen geld en tijd bespaart, en risicovolle bedrijven krijgen een plaats in het nieuwe gebied.
www.noord-holland.nl: ‘Onderzoek aanleg Amsterdamse haven buiten duinenrij’
www.noord-holland.nl: De volledige toespraak van Borghouts

Gratis ov op piekuren in Purmerend
Purmerend, 4 januari 2008 - De gemeente Purmerend gaat in 2008 het hele jaar lang op koopavond, zaterdag en koopzondag gratis openbaar vervoer in de stad aanbieden. Dit maakte de gemeente vrijdag bekend.
www.nhd.nl: Gratis ov op piekuren in Purmerend
Amsterdam: Maatregelen tegen schotelantennes
Amsterdam, 5 januari 2008 - Woningcorporaties nemen steeds vaker maatregelen tegen schotelantennes. Zo kreeg Het Oosten sommige huurders met een douceurtje zo ver dat zij hun schotels verwijderden. Ymere verbiedt schotels op sommige nieuwbouwcomplexen.
www.parool.nl: Maatregelen tegen schotelantennes

Zeeburg: Grofvuil elke dag opgehaald
Zeeburg, 3 januari 2008 / 3 oktober 2007 - Stadsdeel Zeeburg zal vanaf 1 januari in de Indische Buurt en delen van het Oostelijk Havengebied elke dag het grofvuil ophalen op dat op straat is gedumpt. Nu gebeurt dat één keer per week.
Waarschijnlijk moet u wel even bellen als er grofvuil in de straat ligt, want het stadsdeel lijkt nu het nieuwe jaar op gang gekomen is het nog niet op eigen initiatief te doen ...
www.parool.nl: Grofvuil elke dag opgehaald

Archief 2007

Archief 2006


Politiek Nieuws

Archief:
t/m september 2007

2006

2005/2004

okt/dec 2003

jul/sep 2003

apr/jun 2003

jan/mrt 2003

Archief 2002:
oktober/december
juli/september
april/juni
jan/maart

Archief 2001
november/december
oktober
september
juli/augustus
juni
mei
april
maart
februari
januari

Media:
september/december
juli/augustus
mei/juni
april
maart
februari
januari

okt/dec 2000

Archief 2000:
december
november
oktober
september
augustus
juli
juni
mei
april
maart
februari
januari

Archief 1999:
Archief 1999


© 1999/2008
Naar boven Politiek Voorpagina
info@zeeburgnieuws.nl