Zeeburg Nieuws

Voorpagina
Algemeen
Archief 2000

Scheepvaart

Moet Amphitrite terug naar KNSM-eiland?


De beeldengroep Amphitrite op de oorspronkelijk plek op het KNSM-eiland (foto uit Kadraaiers en Zeekastelen van Ton Heijdra)

Zeeburg, 12 mei 2000
Nu binnenkort weer gesproken wordt over de invulling de de Kop van het Java-eiland is het misschien goed ook de andere losse eindjes van de definitieve inrichting van beide eilanden aan te pakken.

En daarvan is de toekomst van de beeldengroep Amphitrite, in 1956 door het personeel van de Koninklijke Nederlansdse Stoombootschappij bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan, aan de rederij geschonken.

De beeldengroep is een schepping van de kunstenaar Albert Termote en de stelt Amphitrite, de godin van de zee voor, voorafgegaan door haar zoon Triton blazend op een kinkhoorn. Het kreeg een plaats in het door de bekende tuinarchitecte Mien Ruys ontworpen parkje op het KNSM-eiland, midden in een bassin met een opspuitende waterfontijn.

In de jaren daarna raakte de KNSM in steeds moeilijker vaarwater en ging de rederij in 1980 op in de Koninklijke Ned Lloyd. De activiteiten werden verplaatst naar Havens West en Rotterdam. Dit betekent het definitieve einde van de havenfunctie van het Oostelijk Havengebied dat vervolgens in verval raakte. De beeldengroep werd na een aantal jaren gedemonteerd en opgeslagen op het terrein van een schroothandel. Door bemoeienis van de Kroonvaarders, de vereniging van voormalig personeel van de KNSM, werd Amphitrite in 1989 in ere hersteld en kreeg Zij een tijdelijke plek in het water aan de Prins Hendrikkade tegenover het Scheepvaartmuseum.

Nu het KNSM-eiland bijna "af" is gaan in kringen van oud KNSM-personeel geluiden Amphitrite haar oorspronkelijk op het eiland terug te geven.
"Verplaatsing naar het KNSM-eiland is wat ons betreft niet uitgesloten," aldus Auke Boom, n van de Kroonvaarders. "Veel van mijn collega's zouden dat zelfs toejuichen."

Amphitrite,
Dochter van Nereus, hoog te paard,
Hoe raast de branding
Waar Uw zoon de zeehoorn blaast
Luid weer een eeuw hij in voor onze schepen?
Uw wild hart bleef hun harten steeds het naast."


© 2000 Scheepvaart Archief 2000 Voorpagina Redactie