Zeeburg Nieuws

Voorpagina

Kopenhagen Maart 2009 / Wetenschappelijke basisen.cop15.dk: United Nations Climate Change Conference (Official site COP 15)


Media buitenland: Copenhagen 2009 / COP 15

Gerelateerd:

COP 15 / Kopenhagen 2009 hoofdpagina


Kopenhagen 2009 / COP 15: Demonstraties 12 en 13 december 2009

Voorstellen voor Kopenhagen: 10% te weinig om het 2 °C doel te halen (07-10-2009)

Kopenhagen maart 2009: De Wetenschappelijke basis voor het nieuwe klimaatakkoord

EU klimaatplan: Europees geld nodig voor wereldwijd klimaatplan (29-01)

Klimaatdoelen EU: EP neemt aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU klimaatbeleid aan (04-02)

Kyotoprotocol nog geldig tot 2012

James Hansen: 'Aanpak klimaattop is fundamenteel verkeerd'

Eerdere conferenties:

Kopenhagen 2009 / COP 15


Poznan 2008 / COP 14
Bali 2007 / COP 13
Kyoto 1997 / COP 3

Meer over Kopenhagen:

www.hier.nu.nl: Wetenschappers verdubbelen voorspelling zeespiegelstijging


www.hier.nu: Klimaattop Kopenhagen: de grote finale van de aarde
www.greenpeace.nl: Klimaattop Kopenhagen: You turn the earth!

Klimaatwetenschappers: Het is nu of nooit


Kopenhagen / Amsterdam, 17 maart 2009 - De worst case scenario's voor klimaatverandering zijn nu al realiteit, waarschuwen wetenschappers de politici die eind dit jaar een nieuw klimaatakkoord moeten sluiten.
> www.oneworld.nl / Klimaatwetenschappers: Het is nu of nooit
> groen.blog.nl: Boodschappen aan de wereld van klimaatwetenschappers

Leven met klimaatverandering


Amsterdam, 15 maart 2009 - De conclusie van de klimaattop in Kopenhagen kan kort worden samengevat: we moeten ons voorbereiden op een leven met klimaatverandering. Voorspelde trends zetten zich versterkt door en maatregelen om de verandering om te buigen zijn ‘too little, too late’. Dat laat maar een optie over: ons zo snel mogelijk voorbereiden op wat ons te wachten staat.
> www.duurzaamnieuws.nl: Leven met klimaatverandering
> www.duurzaamnieuws.nl: Het klimaat is veranderd, nu wij nog
> Kopenhagen: Experts waarschuwen voor sterkere stijging zeespiegel

Wetenschappers: niets doen leidt tot ramp
Kopenhagen / Hilversum, 12 maart 2009 - De gevolgen van klimaatverandering zijn veel ernstiger dan tot nu toe gedacht. De opwarming van de aarde gaat weliswaar zoals wetenschappers hebben voorspeld, maar de veranderingen in de natuur gaan sneller dan verwacht. De ijskappen en gletsjers smelten in een onrustbarend tempo waardoor de zeespiegel sneller stijgt dan de klimaatmodellen hebben voorspeld. Het zomer zeeijs op de de Noordpool verdwijnt als sneeuw voor de zon, de permafrost in het hoge noorden ontdooit, de tropische wouden zijn bedreigd en de zee verzuurt. Door deze gevolgen van de opwarming komt de klimaatverandering in een hogere versnelling terecht waardoor de opwarming zichzelf weer verder versterkt.
De kans dat de temperatuurstijging deze eeuw tot 2 graden Celcius beperkt blijft, zoals de Europese Unie wil en in klimaatverdragen is vastgelegd, wordt door het uitblijven van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, met de dag kleiner.
Volgens de Britse econoom Nicholas Stern, een van de sprekers op het congres en in 2006 opsteller van de Stern Review, heeft (het merendeel van) de mensheid de risico’s van de klimaatverandering schromelijk onderschat.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van de wetenschappelijke klimaattop die de afgelopen dagen in Kopenhagen is gehouden. Ruim 2000 klimaatwetenschappers waren bijeen om de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren samen te vatten in een slotdocument dat is overhandigd aan de Deense premier Anders Fogh Rasmussen en dat als uitgangspunt moet dienen voor de klimaatonderhandelingen in december van dit jaar, eveneens in Kopenhagen.
> www.nos.nl: Wetenschappers: niets doen leidt tot ramp
> www.nrc.nl: Gevolgen klimaatverandering ernstiger dan gedacht
> www.hier.nu: Op weg naar vijf graden
> www.hier.nu: Zes heldere conclusies voor Kopenhagen
> Copenhagen 2009: Leading economist proposes "Climate Marshall Plan / Fighting global warming offers growth and development opportunities
> Media buitenland: When the ice melts, it is too late / Make clear dire scenarios to prod climate action: Stern / Global warming 'will be worse than expected' warns Stern

Experts waarschuwen voor sterkere stijging zeespiegel


Klik op het plaatje voor tekst en uitleg

Amsterdam, 11 maart 2009 - De werkelijke stijging van de zeespiegel zal deze eeuw veel groter zijn dan het laatste IPCC-rapport voorspelt, zo zegt een grote groep klimaatexperts.
Als gevolg van de opwarming van de aarde zou het zeeniveau tegen het einde van de eeuw met een meter en in het slechtste geval met twee meter kunnen stijgen, zo blijkt uit een studie die op een driedaagse klimaatconferentie in Kopenhagen is bekendgemaakt.
> Lees verder....

Het Kyoto-protocol is nep
Kopenhagen, 11 maart 2009 - Het was een harde boodschap, waarmee de wetenschappers op de klimaatconferentie hier in Kopenhagen vanochtend werden geconfronteerd: het Kyoto-protocol deugt niet. Hoewel, veel van de aanwezigen zien aan hun observaties dat er inderdaad niet veel komt van enige reductie van broeikasgassen. En anderen zijn helemaal niet bezig met het politieke geworstel om het klimaat te redden of anders de wereld voor te bereiden op de noodzakelijke aanpassing.
> weblogs3.nrc.nl: Het Kyoto-protocol is nep

Klimaat: 'Een aantal problemen is verergerd'
Kopenhagen / Hilversum, 10 maart 2009 - In hoeverre zijn de afspraken die in het Verdrag van Kyoto staan nog actueel? Over die vraag buigen ruim 2000 klimaatwetenschappers zich de komende dagen in Kopenhagen.
Het doel van de Klimaatconferentie is om de meest actuele informatie over klimaatverandering te verzamelen, voordat de politici aan het einde van het jaar - eveneens in Kopenhagen - een nieuw klimaatakkoord sluiten.
> www.nos.nl: Klimaat: 'Een aantal problemen is verergerd'
> IPY / Internationaal Pooljaar: IPCC was nog te voorzichtig over Noordpool (06-03)

Hoe betrekken we mensen bij het klimaat?
Amsterdam, 10 maart 2009 - Deze week komen klimaatwetenschappers uit de hele wereld samen in Kopenhagen om te praten over klimaatverandering. Op de agenda staat onder meer de vraag hoe we mensen meer bij het klimaat kunnen betrekken. Wetenschappers zijn behoorlijk eensgezind, maar sceptici zaaien in de media twijfel door de onzekerheid van klimaatvoorspellingen te benadrukken. En onzekerheid voorkomt juist dat mensen iets doen aan hun CO2-uitstoot.
> www.kennislink.nl: Hoe betrekken we mensen bij het klimaat?
'We hebben nog zes jaar de tijd'
Kopenhagen, 10 maart 2009 - Voor de ingang van het Bella Center in Kopenhagen deelt een man A4tjes uit aan iedereen die bereid is er een aan te pakken. Het gaat over de klimaatleugens die volgens hem de komende dagen binnen in het conferentiecentrum zullen worden besproken. Het is een beetje een wonderlijk betoog, waarin wordt beweerd dat de Britten het klimaatdebat domineren en zich schuldig maken aan armoede die door klimaatbeleid zal ontstaan.
> weblogs3.nrc.nl: 'We hebben nog zes jaar de tijd'

Klimaat: 'Een aantal problemen is verergerd'
Kopenhagen / Hilversum, 10 maart 2009 - In hoeverre zijn de afspraken die in het Verdrag van Kyoto staan nog actueel? Over die vraag buigen ruim 2000 klimaatwetenschappers zich de komende dagen in Kopenhagen.
Het doel van de Klimaatconferentie is om de meest actuele informatie over klimaatverandering te verzamelen, voordat de politici aan het einde van het jaar - eveneens in Kopenhagen - een nieuw klimaatakkoord sluiten.
> www.nos.nl: Klimaat: 'Een aantal problemen is verergerd'
> IPY / Internationaal Pooljaar: IPCC was nog te voorzichtig over Noordpool (06-03)

Knutselen tegen de klimaatverandering
Rotterdam / Amsterdam, 10 maart 2009 - Vanaf vandaag zijn klimaatwetenschappers en politici in Kopenhagen bijeen om over het klimaat te praten. Ze doen dat in de aanloop van het nieuwe klimaatakkoord dat in december gesloten moet worden. Eén van de dingen waar ze over praten is geo-engineering.
Door te knutselen aan de atmosfeer kun je de opwarming van de aarde tegengaan.
Maar werkt dit soort experimenten? En zo nee, wat dan? In het vernieuwde NRC*Next twee wetenschappers over geo-engineering, en vier doemscenario’s die met deze ontwikkeling voorkomen moeten worden.
> www.nrcnext.nl: Knutselen tegen de klimaatverandering
> Klimaatverandering: Doemscenario, of niet? (06-03)

Klimaatkenners bijeen in Kopenhagen
Kopenhagen, 10 maart 2009 - In Kopenhagen begint vandaag de conferentie Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions. Op de conferentie wordt geprobeerd om een actuele handleiding te maken voor de onderhandelaars die in december dit jaar, opnieuw in Kopenhagen, een nieuw, wereldwijd klimaatakkoord willen bereiken.
www.nrc.nl: Klimaatkenners bijeen in Kopenhagen

Nieuw klimaatonderzoek gepresenteerd in Kopenhagen
Kopenhagen, 9 maart 2009 - Meer dan 2.000 klimaatexperts komen deze week samen in Kopenhagen om de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en samen te vatten tot een nieuw rapport. Met de bijeenkomst, het International Scientific Congress on Climate Change, georganiseerd door de Universiteit van Kopenhagen, hopen de onderzoekers extra duidelijkheid te verschaffen over de stand van de wetenschap.
De resultaten zullen worden gebundeld in een rapport, dat in december tijdens de klimaattop in Kopenhagen zal worden gepresenteerd. "Ik hoop dat de nieuwe gegevens zullen focussen op harde observaties, in plaats van op voorspellingen", zegt Stephanie Tunmore, klimaatspecialist van Greenpeace, tijdens het congres afgevaardigde van de NGO-gemeenschap.
www.hier.nu: Nieuw klimaatonderzoek gepresenteerd in Kopenhagen

Kopenhagen laatste stop voor grote klimaatramp
Brussel, 3 maart 2009 - De wereld heeft een laatste kans om catastrofale klimaatverandering te voorkomen, zegt de Europees Commissaris voor milieu. Falen is geen optie, aldus Dimas.
> www.hier.nu: Kopenhagen laatste stop voor grote klimaatramp
Zie ook:
> EU 2009 / Klimaatdoelen
> Media buitenland: Copenhagen 2009 / COP 15 / World Faces Last Chance To Avoid Fatal Warming

Archief overzichten vorige jaren


© 2009 Naar boven Voorpagina info@zeeburgnieuws.nl