Zeeburg Nieuws

Voorpagina

> Startpagina klimaatverandering


Juli t/m december 2008


Januari t/m juni 2008

Juli t/m december 2007

Januari t/m juni 2007

Archief 2006
Archief 2000/2005

Jaaroverzichten:

Weeroverzicht 2009


Weeroverzicht 2008

Weeroverzicht 2007

Weeroverzicht 2006

Weeroverzicht 2005

Weeroverzicht 2004 evj

Themapagina's:

Waarom Al Gore toch gelijk heeft


Biobrandstoffen

Nederland onder water?

Noord- en Zuidpool bedreigd

Permafrost ontdooit

Jaaroverzicht 2007

Kyotoprotocol

Het stoppen van de Golfstroom

KNMI: Warme winter voorbode van warme toekomst

Al Gore: An Inconveniant truth

De geschiedenis van het broeikaseffect

Climate Change: Actuele berichtgeving buitenlandse media

Long Consensus on Climate Change

Bali:


unfccc.int: United Nations Framework Convention on Climate Change (Bali)


Actueel:

IEA: Groei vraag energie "alarmerend" (07-11-2007)
Greenpeace-'Nudisten' protesteren tegen verdwijnen gletsjers

Kroonprins hekel hedonisme (26-10-2007)

Achtergronden:

www.nrc.nl: Geschiedenis van het klimaatdebat


www.nos.nl: Dossier Klimaatverandering

KNMI: Toekomstig klimaat

KNMI: Klimaatverandering en Broeikaseffect
KNMI: Klimaat in de 21 ste eeuw
VROM: Energie, klimaat en lucht

www.klimaatportaal.nl/

www.mnp.nl: Klimaatverandering

Nederland leeft met water

Peter Tom Jones: Klimaatcrisis eist onverwijld maatregelen (24 maart 2005)


sdnl 06032000: Over slinkende ijskappen en stinkende politiek
sdnl 06032000: Stabilisering van klimaat en wereldbevolking: de twee grote uitdagingen voor deze eeuw
Noorderlicht: Zure tijden voor de oceaan


Time Sept 2000: The Big Meltdown

IPCC AR4 2007:

IPCC: Assessment Report 4 (AR4)/ Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change (mei 2007)


IPCC: Assessment Report 4 (AR4)/ Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability (apr 2007)

IPCC: Assessment Report 4 (AR4)/ The Science of Climate Change (feb 2007)

IPCC/UNFCCC/Kyoto:

IPCC: startpagina


IPCC: Climate Change 2001/The scientific Basis
unfccc.int: Feeling the Heat
The Kyoto Protocol

Milieu- & klimaat websites:

www.oneworld.nl


www.mo.be

www.duurzaamnieuws.nl

www.hier.nu

www.snm.nl

www.milieudefensie.nl

www.greenpeace.nl

vroegevogels.vara.nl

www.llink.nl

www.klimaatnieuws.nl

www.earthday.nl

De Alarmbellen:

"It is not too late to save the planet" (19022006)


"How mankind is sleepwalking into disaster" (06022006)
"Rapidly running out of time" (07122005)
Energiebesparing hoog op lijst voornemens
Utrecht, 30 december 2007 - Ruim een kwart van de Nederlanders wil in het nieuwe jaar vanwege de klimaatverandering iets doen aan energiebesparing. Maar de helft daarvan weet niet goed hoe ze dat moet aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de HIER Klimaatcampagne, waarin veertig maatschappelijke organisaties samenwerken.
De meeste ondervraagden willen maatregelen nemen die eenvoudig zijn uit te voeren en weinig kosten, zoals minder lang douchen, het gebruik van spaarlampen en wassen op een lagere temperatuur.
Energiebesparing staat op de derde plaats van goede voornemens voor 2008. Op één en twee staan meer sporten en afvallen.
www.hier.nu.nl

'Broeikaseffect vooral bestreden met woorden'
Amsterdam, 29 december 2007 - De Volkskrant stelt in een commentaar dat de bestrijding van het broeikaseffect toch vooral een kwestie van mooie woorden is. De krant hekelt het feit dat de consumptie in de rijke landen buiten schot blijft. 'Zolang we meer blijven consumeren, zal het effect van schonere technieken en producten uiteindelijk weer wegebben.'
www.volkskrant.nl: 'Broeikaseffect vooral bestreden met woorden

Europese manager gelooft dat aarde nog te redden is
Amsterdam, 28 december 2007 - 59 procent van alle bedrijfsleiders in Europa gelooft dat de strijd om de aarde te redden nog geen verloren zaak is. Alleen Duitsers houden er een andere mening op na: 86 procent denkt dat de opwarming van het klimaat niet meer kan gestopt worden.
www.managersonline.nl: Europese manager gelooft dat aarde nog te redden is

Vismensen schudden Belgen wakker


Brussel, 28 december 2007 - Het Wereldnatuufonds (WWF) heeft haar nieuwe klimaatcampagne op gestart. Als uthema koos het WWF voor een vismens: een mens die zich heeft aangepast aan het stijgende waterpeil als gevolg van de klimaatverandering.
www.mo.be: Vismensen schudden Belgen wakker
Zie ook de themapagina Nederland onder water?

VN zoeken hulp religies bij klimaatverandering
New York, 20 december 2007 - De Verenigde Naties werken aan partnerschappen met religieuze bewegingen in de strijd tegen de klimaatverandering. De initiatieven worden gecoördineerd door het VN-ontwikkelingsprogrammma UNDP en de Alliance of Religions and Conservation (ARC).
www.news4all.net: VN zoeken hulp religies bij klimaatverandering
www.kerknet.be: Kerken worden groener

Klimaatkettingreactie veroorzaakte broeikasramp 55 miljoen jaar geleden


Utrecht / Amsterdam, 20 december 2007 - Nederlandse onderzoekers publiceren op 20 december in het vooraanstaande tijdschrift Nature een artikel dat het mechanisme van de fossiele broeikasramp van 55 miljoen jaar geleden verklaart.
Het onderzoek laat zien dat een natuurlijke kettingreactie de oorzaak was van een zeer snelle toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer.
Het is de eerste keer dat deze kettingreactie bij een fossiele broeikasramp is aangetoond. Deze klimaatverandering kan als een model beschouwd worden voor de huidige opwarming van de aarde. De onderzoekers betogen dat de huidige klimaatmodellen niet toereikend zijn de gevolgen van de huidige opwarming correct te voorspellen.
In aanvulling op de film An Inconvenient Truth van Al Gore laat dit type onderzoek volgens de auteurs zien hoe een broeikaswereld eruit ziet, inclusief krokodillen en palmbomen op de Noordpool...
Meer....

Europa wil meer onderzoek naar gevolgen klimaat
Amsterdam, 19 december 2007 - De wereldwijde klimaatverandering betekent voor Europa dat vooral het Middellandse Zeegebied en Oost-Europa de zwaarste klappen krijgen als gevolg van droogte. Maar de gedetailleerde gevolgen per land zijn onduidelijk.
Het Europese Milieuagentschap heeft een poging ondernomen om dit uit te rekenen. Maar uit een eerste onderzoek blijkt, dat voor goed onderzoek naar de economische gevolgen de beschikbare gegevens schaars zijn.
Veel klimaatonderzoeken zijn niet concreet en geven uiteenlopende veronderstellingen en noemen veel mogelijke gevolgen. Vooral de invloed op de natuur is moeilijk in geld uit te drukken. Dat het best ingewikkeld is blijkt uit Fins onderzoek. Zo gaat de landbouw en de bosbouw in Finland er op korte termijn op vooruit, dankzij een langer groeiseizoen en een verhoogde productiviteit van de planten. Maar op langere termijn krijgen negatieve effecten de overhand.
Het Europese Milieuagentschap zegt dat er dringend gedetailleerder onderzoek moet komen naar de effecten, zodat betere beleidsbeslissingen mogelijk zijn. (bron: vwk/eea.eu)
www.vilt.be: Te weinig kennis over gevolgen klimaatverandering
www.eea.europa.eu: Counting the cost of climate change

Energiebeleid bouw mist doel
Den Haag, 18 december 2007 - Het energiebeleid voor de gebouwde omgeving moet op de schop. De huidige aanpak stimuleert te weinig de toepassing van innovatieve technieken en levert te weinig energiebesparing op.
www.trouw.nl: Energiebeleid mist doel

Steeds weer die broeikas
Rotterdam, 15 december 2007 - Vijf keer werd het leven op aarde grotendeels uitgeroeid. Dat zou telkens komen door een broeikaseffect, aldus de nieuwste trend in de aardwetenschap.
www.nrc.nl: Steeds weer die broeikas

Recordaantal rampen door opwarming aarde
Genève, 13 december 2007 - De opwarming van de aarde heeft geleid tot een recordaantal natuurrampen in 2007. Het aantal rampen is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 20 procent, aldus het jaarlijkse Wereldrampenrapport van de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC).
www.nrc.nl: Recordaantal rampen door opwarming aarde

Louise Fresco: 'Drie denkfouten bij aanpak klimaatprobleem'
Rotterdam, 11 december 2007 - Eenheid scheppen tussen alle landen over de aanpak van klimaatverandering is een vertoning van schijnbare solidariteit, vindt Louise O. Fresco. Zij schrijft dit op de opiniepagina van NRC Handelsblad en concludeert daarbij dat in het klimaatdebat drie denkfouten worden gemaakt.
www.nrc.nl: 'Drie denkfouten bij aanpak klimaatprobleem'

Al Gore: World must rise to save the Universe
Vredesprijs 2007 uitgereikt aan IPCC en Al Gore


(foto: www.aftenposten.no)

Oslo, 10 december 2007 - Het Noorse Nobel-comité heeft de Nobelprijs 2007 voor de Vrede uitgereikt aan Rajendra Pachauri, voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC) en de voormalige vice-president en presidentskandidaat van de VS, Al Gore.
Meer....

Nederland scoort slecht op klimaatranglijst
Berlijn, 7 december 2007 - Tweederde van de Europese landen presteert beter op klimaatgebied dan Nederland. Dat blijkt uit de Climate Change Performance Index (CCPI) die in Bali is gepresenteerd door de Duitse milieuorganisatie Germanwatch.
Germanwatch heeft de CO2-uitstoot berekend en vergeleken van de 56 landen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 90 procent van de totale uitstoot. Ook kijkt de organisatie naar beleidsvoornemens om de uitstoot te verminderen.
www.planet.nl: Nederland zakt naar 30ste plaats

CO2-reductie: 'Nederland kan veel meer doen'
Hilversum / Bilthoven, 7 december 2007 - Volgens Klaas van Egmond, directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), kan Nederland nog veel meer doen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. En daarbij kan de regering een zekere mate van dwang toepassen.
www.energieraad.nl: CO2-reductie: 'Nederland kan veel meer doen'

Vier Drentse campings gaan klimaatneutraal
Assen 6 december 2007 - Vanaf morgen 7 december kunnen vier campings in Drenthe zich officieel klimaatneutraal noemen. Zij ondertekenen dan een verklaring, waarin zij aangeven de CO2-uitstoot van de campings tot nul terug te brengen door energiebesparende maatregelen, inkoop van duurzame energie en compensatie.
www.mfdrenthe.nl: Vier Drentse campings gaan klimaatneutraal

Enorme zoetwatertoevoer veranderde 8400 jaar geleden het Europese klimaat binnen 20 jaar


Bergen / Texel, 6 December 2007 - Europa heeft zijn relatief milde klimaat te danken aan de oceaancirculatie in de Noord-Atlantische Oceaan met aanvoer van warm en zout water vanuit de subtropen via de Golfstroom. Door een verhoogde afsmelting dreigt nu de Groenlandse ijskap instabiel te worden. Dit zou kunnen leiden tot een plotselinge toevloed van veel zoetwater naar de oceaan, waardoor de Golfstroom mogelijk opnieuw zou kunnen stilvallen, met mogelijk desastreuze gevolgen
Golfstroom: Zoetwatertoevoer veranderde Europese klimaat

Wij zijn gevangenen van onze energie-intensieve levensstijl
Bali, 5 december 2007 - (door Joyeeta Gupta, hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam) - Het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol hebben samen een mondiaal leerproces teweeggebracht. Dit is zeker niet makkelijk, omdat de wereld bestaat uit rijke, arme en zeer arme landen. De verdragen hebben drie belangrijke bijdragen geleverd.
www.oxfamnovib.nl: Wij zijn gevangenen van onze energie-intensieve levensstijl

Rotterdam: ‘Haven wordt groter en groener’
Rotterdam, 3 december 2007 - Hans Smits, de directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, wil zijn haven schoner en groter maken. Terwijl de Tweede Maasvlakte nog moet worden aangelegd, belooft Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen in de stad en de haven te halveren. Onrealistisch? ‘Er moet allemachtig veel gebeuren, maar zonder ambitieuze doelstellingen krijg je niets voor elkaar’, stelt havendirecteur Smits, die sinds 2,5 jaar aan het hoofd staat van de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf vierde afgelopen weekeinde het 75-jarig bestaan.
www.volkskrant.nl: Rotterdam: ‘Haven wordt groter en groener’

Climate Assessment: What's Next?
Bilthoven, 3 december 2007 - Het IPCC heeft terecht de Nobelprijs voor de Vrede door het baanbrekende werk van de afgelopen 20 jaar gekregen. De huidige organisatie is echter niet toegerust om ook in de toekomst relevante uitspraken te kunnen doen over klimaatverandering en de benodigde beleidsopties. Het systeem van drie gescheiden werkgroepen met 5 tot 6 jaarlijkse rapportages is er niet op berekend om het dynamische beleidsproces adequaat te ondersteunen.
www.mnp.nl: Climate Assessment: What's Next?

Wat doet uw/jouw gemeente aan het klimaat?


Amsterdam, 3 december 2007 - Gemeenten kunnen veel meer tegen klimaatverandering ondernemen dan zij nu doen. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie.
Actievoerders plaatsten in 22 gemeenten waarschuwings- borden met de tekst 'CO2 te hoog!'. Om de CO2 uitstoot naar een verantwoord niveau terug te brengen, moeten de CO2 uitstoot jaarlijks met minimaal 3 procent dalen.
Meer over www.klimaatkaart.nl: Wat doet uw/jouw gemeente aan het klimaat?

Ban vliegtransport bio-voeding
Amsterdam, 3 december 2007 - Eet meer voedsel dat in je eigen regio is geproduceerd. Dan doe je wat de Engelse vereniging van Bio-boeren graag wil. De Nederlandse branchevereniging steunt de oproep, maar het moet niet doorschioeten. We moeten de biologische boeren in de derde wereld niet in de steek laten.
Soil Association, de Engelse zusterorganisatie van Biologica voor de biologische landbouw, wil beperkingen stellen aan het luchttransport van biologische producten. Het luchttransport moet fors worden verminderd omdat het tegenstrijdig is met de missie van de sector. Schoon produceren is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de wijze waarop de producten bij de consument komen.
www.insnet.org: Ban vliegtransport bio-voeding

'Kwart Nederlanders wil inleveren voor klimaat'
Amsterdam, 2 december 2007 - Ongeveer een kwart van de Nederlanders is bereid maatregelen te nemen om het klimaat te sparen zelfs als die in de portemonnee zijn te voelen. De helft van de Nederlanders wil best af en toe de auto laten staan of spaarlampen gebruiken in de plaats van gloeilampen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant in aanloop naar de internationale klimaatconferentie maandag op het Indonesische eiland Bali.
www.trouw.nl: 'Kwart Nederlanders wil inleveren voor klimaat'

Buffers vol, waar is de noodrem ?
Amsterdam, 1 december 2007 - (Wessel Aslander) - Ik dacht dat het na “An Inconvenient Truth” min of meer voorbij zou zijn; klimaat-sceptici die overal en altijd hun ontkennende mening over de menselijke manipulatie van het klimaat spuien. Maar het gekke is, dat deze vaak overijverige en betweterige lieden nog overal opduiken, zoals laatst in het FD, een zeer gerespecteerde krant. Gelukkig worden die plaatsen en ruimte minder, zodat ze hun ‘gal’ over iets wat zij als een ‘samenzwering’, een ‘mondiaal bedrog’ of een ‘hype’ zien, steeds minder kunnen spuien.
www.insnet.org / Wessel Aslander: Buffers vol, waar is de noodrem ?

VN: Armen dupe van CO2-uitstoot
Den Haag, 27 november 2007 - Om ontwikkelingslanden te behoeden voor de rampzalige gevolgen van klimaatverandering is vanaf 2015 jaarlijks naar schatting 86 miljard dollar nodig. Om hen te helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken die de opwarming van de aarde veroorzaakt, is volgens een rapport van de UNDP jaarlijks nog eens 25 tot 50 miljard dollar nodig.
Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) wil dat rijke landen veel meer geld uittrekken om ontwikkelingslanden te helpen zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Koenders zei dat gisteren bij de presentatie van een rapport van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP.
Ook kroonprins Willem Alexander brak (op het congres Ruimte voor Klimaat) een lans voor de arme landen. Hij zei te hopen dat bij de komdende klimaatonderhandelingen, begin december in Bali, "de rijke landen vaart zullen maken met een adatatiefonds dat arme landen moet ondersteunen bij maatregelen om aan de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden."
www.rtl.nl: Armsten dupe van klimaatverandering
www.oneworld.nl: UNDP-rapport: Investeren in arme landen tegen klimaatverandering
www.hier.nu: Arme landen betalen grootste prijs
www.nrc.nl / VN: Armen dupe van CO2-uitstoot
Arme landen moeten meer geld krijgen tegen gevolgen klimaatcrisis
www.nd.nl: Arme landen dupe van warmer klimaat
Media buitenland: World must fix climate in less than 10 years
UNDP rapport (pdf, 12,2 mb)

Onstuimig weer in meteorologenland
Amsterdam, 27 november 2007 - Er waait een gure wind door meteorologenland. SBS-weerman Piet Paulusma heeft gisteren op zijn weblog hard uitgehaald naar RTL-weervrouw Helga van Leur en KNMI-woordvoerder Cees Molenaars.
Paulusma is op zijn beurt bekritiseerd vanwege zijn steun voor de voorspellingen van de Engelse weerman Corbijn die voor eind november een superstorm had voorzien. De superstorm zou een gevolg kunnen zijn van de klimaatverandering. De stormen zouden in de toekomst heviger kunnen worden vanwege de opwarming van het zeewater dat de energie voor de storm levert.
Corbijn heeft zijn voorspelling inmiddels bijgesteld. 'Zijn' storm komt nu op 1 en 2 december, maar zoals Zeeburg Nieuws al op 22 november schreef, een echte superstorm wordt het niet.
Zie verder op de pagina Weeroverzicht 2007

Al Gore eindelijk in Oval Office
Washington, 27 november 2007 - Al Gore, de voormalige Amerikaanse vice-president die in 2000 de presidentsverkiezingen verloor van George Bush, is maandag bij zijn rivaal in het Witte Huis op bezoek geweest. De twee stonden wat ongemakkelijk lachend naast elkaar voor een fotosessie voor Amerikaanse winnaars van de Nobelprijzen van 2007.
www.telegraaf.nl: Al Gore eindelijk in Oval Office
Nobel prijs Vrede naar Al Gore en IPCC
Media buitenland: Nobelprijs voor Al Gore

Energielabel laat huizenkoper koud
Den Haag, 26 november 2007 - Het energielabel dat vanaf 1 januari verplicht is, heeft nauwelijks nut. Huizenkopers vragen niet eens naar het energieverbruik in de huizen. Dat zeggen de twee grootste makelaarsverenigingen NVM en VBO Makelaars.
www.nd.nl: Energielabel laat huizenkoper koud

Meldpunt als wapen tegen energieverspilling
Utrecht, 26 november 2007 - Op 26 november 2007 starten de Woonbond en Stichting Natuur en Milieu het Meldpunt Energieverspilling.
Huurders kunnen slecht geïsoleerde woningen aanmelden op www.meldpuntenergieverspilling.nl. De beide organisaties vinden dat verhuurders meer moeten investeren in woningisolatie en HR-ketels. Het Meldpunt is daarbij een nieuw wapen dat het mogelijk maakt verhuurders te confronteren met de problemen van huurders in slecht geïsoleerde woningen.
www.mo.be: Meldpunt als wapen tegen energieverspilling

Australiërs kiezen voor schone lucht
Sydney, 26 november 2007 - Zaterdag kozen 13,6 miljoen Australiërs een nieuw federaal parlement. De centrumlinkse Labour partij van Kevin Rudd wist een einde te maken aan het 12 jaar durende premierschap van John Howard (Liberal party). Voor het eerst in de geschiedenis is een regering afgerekend omwille van haar verzet tegen klimaatbeheer.
Waarschijnlijk zal de nieuwe regering het Kyotoprotocol gaan ondertekenen.
www.mo.be: Australiërs kiezen voor schone lucht

Duurzaamheid: politiek is nu aan zet
Amsterdam / Bilthoven, 25 november 2007 - “De afgelopen 20 jaar hebben overheden te weinig gedaan met onze adviezen”, constateerde Gro Harlem Brundtland met enige spijt bij de presentatie van de Global Environmental Outlook IV van UNEP.
Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitputting van de aarde gaan nog sneller dan in 1987 werd voorspeld. Dat komt niet omdat cijfers of conclusies te ingewikkeld zijn gepresenteerd – althans niet op het gebied van klimaatverandering. “De boodschap is simpel, de dreiging van klimaatverandering is realiteit”, benadrukte VN secretaris-generaal Ban Ki Moon afgelopen zaterdag bij het uitkomen van het syntheserapport van het IPCC."
www.mnp.nl: Aarde raakt overbelast. (23-11)
www.mnp.nl: Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. (13-11)
Planbureau wil meer heffingen voor milieu (13-11)
Zorgwekkend rapport vraagt alles in het werk te zetten om het tij te keren (26-10)

Oxfam: weerrampen verviervoudigd
Amsterdam, 25 november 2007 - Er zijn tegenwoordig vier keer zoveel weerrampen als twintig jaar geleden. Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam in een rapport.
In de jaren 80 deden zich jaarlijks gemiddeld 120 rampen voor die door het weer werden veroorzaakt;nu zijn dat er 500. Vooral het aantal overstromingen nam toe. De weerrampen troffen vorig jaar 254 miljoen mensen. Dat is een stijging van 46% ten opzichte van 1985. In 2005 kwamen 14.000 mensen om het leven bij weerrampen.
Oxfam vindt dat de regeringen van rijke landen noodhulp sneller moeten leveren en bovendien eerlijker moeten verdelen.
www.oxfamsol.be: Grotere natuurrampen door klimaatverandering treffen armsten hardst
www.oxfamsol.be: Weather Report (full, pdf)
www.nu.nl: 'Verviervoudiging aantal weerrampen'
www.hier.nu: Rode Kruis verwacht meer rampen

ICCO: Iedere wereldburger heeft gelijke rechten op schone lucht
Utrecht, 24 november 2007 - Iedere wereldburger heeft recht op schone lucht. De Verenigde Naties moeten dit vastleggen tijdens de klimaattop in Bali begin december, waar aan het klimaatbeleid voor de toekomst wordt gewerkt. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie ICCO in het rapport 'Voorstellen voor een rechtvaardig klimaatbeleid' dat vandaag verschijnt.
www.ezpress.eu: Earth / ICCO: Iedere wereldburger heeft gelijke rechten op schone lucht

Langzaam eindigt het kerosinetijdperk
Seattle, 23 november 2007 - 70 miljoen dollar, zonder korting. Dat kost een nieuwe Boeing 737 voor een slechte onderhandelaar. De 737 is het meest verkochte vliegtuig ter wereld, de Volkswagen Golf voor piloten. De toestellen vervoeren dagelijks duizenden passagiers over middellange afstanden: vanuit Amsterdam naar Praag, Rome of de Canarische Eilanden. En daarbij wordt heel wat kerosine verstookt. ,,We moeten af van die afhankelijkheid van kerosine'', erkent Terrance Scott, bij Boeing medeverantwoordelijk voor het thema 'duurzaamheid'.
www.nd.nl: Langzaam eindigt het kerosinetijdperk

Vliegtuigen op LPG
Amsterdam, 22 november 2007 - KLM gaat met Shell en vliegtuigbouwer Airbus onderzoek doen naar het gebruik van een vorm van LPG als alternatieve brandstof voor de peperdure kerosine.
www.telegraaf.nl: Vliegtuigen op LPG

Thuis de klimaatverandering aanpakken
Brussel, 20 november 2007 - Huishoudens gebruiken 25% van de energie in de EU en dit percentage neemt toe. Waarschijnlijk kan er in huis meer energie worden bespaard. Met het dalen van de temperatuur staat het energiegebruik voor verwarming weer hoog op de agenda. Sinds afgelopen zomer is het mogelijk in de EU om een keuze te maken tussen verschillende elektriciteits- en gasleveranciers. Deze liberalisering werd gesteund door de leden van het Europees Parlement omdat dit de prijs van energie voor huishoudens kan verlagen.
www.eu.nl: Thuis de klimaatverandering aanpakken

Brown: scherper Brits klimaatbeleid
London, 19 november 2007 - Groot-Brittannië moet zijn klimaatdoelstellingen aanscherpen. Dat heeft de Britse premier Gordon Brown maandag gezegd. Brown wil dat Groot-Brittannië voorop komt te lopen in de strijd tegen klimaatverandering.
In de eerste belangrijke toespraak over het milieu sinds zijn aantreden, zei Brown dat Groot-Brittannië ook bondgenoten als de Verenigde Staten zal stimuleren om vergelijkbare toezeggingen te doen.
Groot-Brittannië heeft al een bindende reductie van de uitstoot van broeikasgassen aangekondigd - tot 2020 met 26 tot 32 procent en tot 2050 zelfs met 60 procent, gemeten ten opzichte van 1990.
www.volkskrant.nl: Brown: scherper Brits klimaatbeleid
Climate Change: A Last Warning on Global Warming

Drinkwater ernstig bedreigd door klimaatverandering
Amsterdam, 19 november 2007 - De stijgende zeespiegel vormt een veel groter gevaar voor het drinkbare grondwater dan tot dusver werd gedacht. Dat stellen wetenschappers van de Ohio State University in de Verenigde Staten in een alarmerend rapport.
www.planet.nl: Drinkwater ernstig bedreigd door klimaatverandering

Klimaatconferentie Tunis: focus op Afrika en mediterrane regio's
Tunis, 18/19 november 2007 - Twee weken voor de klimaatconferentie in Bali hebben de landen van het mediterrane gebied en Afrika voor de bijzonder zware gevolgen van de ongeremde opwarming van de aarde op hun regio gewaarschuwd. Ruim 500 regeringsleden en deskundigen uit 34 landen namen zondag in Tunis deel aan een driedaags overleg voor een gezamenlijke strategie, die op de conferentie in het Indonesische Bali zal voorgesteld worden.
www.knack.be: Klimaatconferentie in Tunis: focus op Afrika en mediterrane regio's
www.reuters.com: Africa "forgotten continent" in climate fight
IPCC: Aanpak van CO2 uitstoot versnellen om catastrofe te vermijden
Climate Change: A Last Warning on Global Warming

'Verandering klimaat kan onomkeerbaar zijn'
Valencia, 16 november 2007 - Klimaatverandering kan vergaande en onomkeerbare gevolgen hebben. Dat is de belangrijkste conclusie van de samenvatting van de drie rapporten die het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, eerder dit jaar publiceerde.
www.nrc.nl: 'Verandering klimaat kan onomkeerbaar zijn'
www.telegraaf.nl: 'Klimaatverandering kan definitief zijn'
Meer over het AR4 "Synthesisreport"

OPEC wil bijdragen in klimaatstrijd
Amsterdam, 16 november 2007 - OPEC maakt zich zorgen over klimaatverandering en is bereid mee te helpen aan de ontwikkeling van methoden voor emissiereductie, zoals CCS. CCS, of Carbon Capture and Storage, is het afvangen van industrieel CO2 gekoppeld aan ondergrondse CO2-opslag. Volgens een VN-studie is CCS in potentie een van de beste technieken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De ontwikkeling is echter vertraagd door hoge investeringskosten.
www.hier.nu: OPEC wil bijdragen in klimaatstrijd
www.planetark.com: OPEC Willing to Help Fund Climate Change Battle

Nieuwe klimaatbeweging op zoek naar draagvlak voor sociale klimaatpolitiek
Brussel, 15 november 2007 - De strijd tegen de klimaatverandering linken aan sociale rechtvaardigheid. Dat is de ambitie van de Klimaatoproep, de klimaatbeweging die in mei 2007 werd opgericht. “Individueel engagement volstaat niet om de klimaatsverandering tegen te houden. Je hebt een maatschapelijk draagvlak nodig voor een sociale klimaatpolitiek”, zegt woordvoerder David Dessers. De Klimaatoproep plant samen met de Klimaatcoalitie een eerste betoging op 8 december. In de zomer moet er ook een actiekamp volgen.
www.indymedia.be: Nieuwe klimaatbeweging op zoek naar draagvlak voor sociale klimaatpolitiek

Amerika krijgt eindelijk ambitieuze klimaatwet
Washington, 15 november 2007 - Het wordt in de VS een mijlpaal genoemd. Het 'politieke zwaartepunt' zou met betrekking tot de opwarming van de aarde eindelijk aan het verschuiven zijn. Reden voor deze uitspraken is de nieuwe, ambitieuzere klimaatwet die afgelopen donderdag de instemming kreeg van de Amerikaanse Senaat.
www.hier.nu: Amerika krijgt eindelijk ambitieuze klimaatwet
Media Buitenland: US Climate Bill Seen as Sign of Political Shift

Klimaatbeleid hier én internationaal
Den Haag, 15 november 2007 - Het beeld dat het kabinet zich slecht op de komende klimaattop op Bali voorbereidt, klopt niet. Alle inspanningen lopen via Europese Unie. Dit zegt Jacqueline Cramer, minister van Milieu als reactie op een opinie artikel in dagblad Trouw onder de titel "Nederland is te passief in het klimaatdebat", waarin de Nederlandse regering inactiviteit ten aanzien van het klimaatprobleem verweten werd.
www.trouw.nl: Klimaatbeleid hier én internationaal
Nederland is te passief in het klimaatdebat

Planbureau: Meer heffingen nodig om klimaat te redden

Den Haag, 14 november 2007 - Nieuwe heffingen moeten Nederlanders dwingen milieubewuster te leven. Vrijwillig veranderen ze hun gedrag niet, stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een dinsdag verschenen rapport over de opwarming van de aarde. Het planbureau wil onder meer sterk vervuilende auto's extra belasten. Het rapport is in Den Haag overhandigd aan Minister van Vrom Jacqueline Cramer (PvdA).
Lees verder.....

MNP maakt einde aan groene illusies, Balkenende moet nu leiderschap tonen
Utrecht, 13 november 2007 - De stichting Natuur en Milieu roept premier Balkenende op om leiderschap te tonen en niet langer weg te lopen voor pijnlijke maatregelen. In het zojuist gepubliceerde rapport 'Nederland en een duurzame wereld' maakt het Milieu en Natuur Planbureau een einde aan de illusie dat we met het huidige beleid het milieu kunnen redden.
www.snm.nl: MNP maakt einde aan groene illusies, Balkenende moet nu leiderschap tonen

Nieuwe klimaatrubriek op KNMI-site

Wintertemperatuur De Bilt 1900 en 2005 en de vier klimaatscenario’s voor 2050 (gekleurde lijnen) In het wellicht meest waarschijnlijke W+ scenario, stijgt de temperatuur tussen nu en 2100 met circa 5 graden Celcius. Omdat de CO2 uitstoot meer stijgt dan in de meest pessimistische scenario is berekend, kan de temperatuurstijging nog hoger uitvallen.

De Bilt, 13 november 2007 - Wat is de bijdrage van het stedelijk warmte-eiland effect aan de opwarming? Wat is de rol van de zon? Is er een verband tussen de klimaatverandering en orkanen? De site van het KNMI is uitgebreid met een rubriek "Veel gestelde vragen".
www.knmi.nl: Nieuwe klimaatrubriek op KNMI-site


Amsterdam, 13 november 2007 - Metro, de uitvinder van het gratis dagblad, kleurt dinsdag 13 november helemaal groen. Niet alleen is iedere pagina van de krant letterlijk groen gekleurd, ook redactioneel staat Metro in het teken van het klimaat, milieu en de veranderingen hierin. Met deze actie wordt extra aandacht gevraagd voor het IPCC-congres dat van 12 tot en met 26 november in Valencia wordt georganiseerd en waar het "syntheserapport" dat op 17 november verschijnt, zal worden vastgesteld.
www.metronieuws.nl: Metro kleurt groen
www.knmi.nl: Synthese rapport IPCC verschijnt op 17 november
Media buitenland over de klimaatverandering

Consumenten vragen actie tegen klimaatverandering
Amsterdam, 13 november 2007 - Energiebedrijven moeten duidelijk maken wat ze doen tegen de klimaatverandering anders stapt zo'n 40 procent van de consumenten over naar een ander bedrijf. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerd onderzoek van Accenture, een onderneming voor management consulting.
www.telegraaf.nl: Consumenten vragen actie tegen klimaatverandering

Energienota in 2008 fors hoger
Amsterdam, 13 november 2007 - De energienota voor een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar met honderd tot 135 euro omhoog. Dat is het gevolg van de sterk gestegen olieprijzen op de wereldmarkt en de hogere energiebelasting op stroom die op 1 juli ingaat.
www.parool.nl: Energienota in 2008 fors hoger

Groot klimaatprotest in heel Australië
Melbourne, 12 november 2007 - Ruim zestigduizend Australiërs hebben gisteren in het hele land gedemonstreerd om politieke partijen onder druk te zetten meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering.
www.nrc.nl: Groot klimaatprotest in heel Australië

VN-baas vraagt op Antarctica aandacht voor milieu


King George Island / Amsterdam, 10 november 2007 - Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een officieel bezoek gebracht aan het continent Antarctica. Hij vroeg er aandacht voor de klimaatveranderingen, het "nummer één" thema op de agenda van de VN.
VN-baas vraagt op Antarctica aandacht voor milieu
U.N. chief sees Antarctic meltdown

Klimaatverandering: Waarom China er toe doet
Brussel / Straatsburg, 9 november 2007 - In de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Bali in december, zond de tijdelijke commissie Klimaatverandering van het EP een delegatie onder leiding van voorzitter Guido Sacconi naar China. Van 5 tot 7 november bezochten zij daar belangrijke ambtenaren, politici en deskundigen. Na hun bezoek aan Peking kwam de delegatie tot de conclusie dat China de klimaatverandering wil bestrijden, maar dat het nog niet bereid is om kwantitatieve doelstellingen te accepteren.
www.europa.eu: De klimaatverandering: Waarom China er toe doet

ICCO lanceert klimaatcampagne FairClimate
Amsterdam, 9 november 2007 - Ontwikkelingslanden lijden het meest onder de schade die klimaatverandering met zich meebrengt. Alleen hebben ze niet genoeg middelen om zich in te zetten voor een beter milieu. ICCO, een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, start daarom de campagne FairClimate. Het doel is om fondsen te werven voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden.
engineeringnow.nl: ICCO lanceert klimaatcampagne FairClimate

IEA: Groei vraag energie 'alarmerend'


Londen, 7 november 2007 - Als het huidige groei doorzet, dan is de behoefte aan energie over de hele wereld in 2030 meer dan 50 procent hoger dan nu. Dit zal de verwarming van de aarde door de uitstoot van het broeikasgas CO2 aanzienlijk versnellen.
Dat stelde het Internationaal Energie Agentschap(IEA) bij de presentatie van het jaarlijkse rapport World Energy Outlook.
Lees verder....

VN pleiten voor Kyoto in het kwadraat
New Delhi, 6 november 2007 - De rijke landen moeten hun uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 met minstens 80 procent verminderen. Dat is een zestien keer grotere inspanning dan wat het protocol van Kyoto vraagt. De oproep komt van Kevin Watkins, de hoofdauteur van het VN-Rapport over Menselijke Ontwikkeling van dit jaar.
mo.be: VN pleiten voor Kyoto in het kwadraat

'Klimaat bedreigt wereldeconomie en wereldvrede'


Amsterdam, 5 november 2007 - De klimaatverandering op aarde zal leiden tot dramatische volksverhuizingen, oorlogen over water en een verschuiving van de wereldmacht naar armere landen. Klimaatverandering is één van de grootste veiligheidsrisico's voor de Verenigde Staten en de rest van de westerse wereld. Dit staat in een rapport van twee Amerikaanse denktanks dat vandaag verschijnt.
mo.be: Klimaatverandering "grootste bedreiging" voor de VS
www.parool.nl: 'Klimaat bedreigt wereldeconomie en wereldvrede'
Media buitenland: The Age of Consequences

Nederland is te passief in het klimaatdebat
Den Haag, 5 november 2007 - Wie het debat over klimaatverandering en klimaatbeleid al wat langer volgt heeft vorige week met grote verbazing geluisterd naar het parlement in gesprek met milieuminister Cramer. Het ging over de nota ’Schoon en Zuinig’, de uitwerking van de ’duurzaamheidparagraaf’ uit het regeerakkoord.
Nederland, aldus de nota, gaat de broeikasgassen in 2020 met dertig procent verminderen, de energiebesparing verdubbelen naar twee procent per jaar en het aandeel duurzame energie vergroten van twee procent nu naar twintig procent in 2020. Heel ambitieus, maar nodig omdat we internationaal het ’goede voorbeeld’ willen geven.
www.trouw.nl: Nederland is te passief in het klimaatdebat

Kabinet maakt Nederland klimaatbestendig
Den Haag, 5 november 2007 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Nationale Adaptatiestrategie ‘Maak ruimte voor klimaat’. Het kabinet stelt dat het klimaatbestendig maken van Nederland één van de grootste ruimtelijke opgaven is van de eenentwintigste eeuw. Deze opgave wordt in toenemende mate sturend voor korte en lange termijn investeringsbeslissingen.
www.infrasite.nl: Kabinet maakt Nederland klimaatbestendig

Mensen bereid tot opofferingen voor klimaat
Londen, 5 november 2007 - Bijna iedereen is bereid tot persoonlijke opofferingen om iets aan de klimaatverandering te doen. Dit blijkt uit een opiniepeiling van de BBC onder 22.000 mensen in 21 landen.
www.nu.nl: ‘Mensen bereid tot opofferingen voor klimaat’
Media buitenland / BBC: Most ready for green sacrifices

Is er eigenlijk wel een klimaatprobleem?
Amsterdam, 2 november 2007 - Wie dagelijks in de spits rijdt vraagt zich af of er eigenlijk wel een olietekort staat aan te komen. Wie de voortjakkerende auto's ziet als er weer 'blij' gereden kan worden vraagt zich af of het niet een tandje minder zou moeten om het klimaat te ontzien. Wie de plannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Amsterdam voor de verbreding van snelwegen in de regio leest vraagt zich af of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.
Verder zijn er nog een aantal ambitieuze plannen van de gemeente Amsterdam, zet ze op een rijtje - uitbreiding van Schiphol, zeshonderdduizend vluchten, aanleg van een nieuwe olieterminal in het westelijk havengebied, aanleg en uitbreiding van de kolenoverslag aan de Afrikahaven, alles onder het motto economische groei, groei, groei, - is er dan eigenlijk wel een proleem met de CO2 uitstoot van de westerse wereld?
En tenslotte, wie de talloze commentaren op 'rechtse' weblogs leest kan tot geen andere conclusie komen dat het probleem van de klimaatverandering een verzinsel is van 'linkse' politici die proberen ons geld uit de zak te kloppen door ons onrealistische angsten aan te praten.
Is dat waar? Hoe zit het? Geeft de film van Al Gore een goed beeld van de toekomst? Bestaat er eigenlijk wel een klimaatprobleem?
Waarom Al Gore toch gelijk heeft / Klimaatcritici weersproken

Kabinet zwakt klimaatambities af met duurzaamheidsakkoord
Utrecht, 1 november 2007 - In het vandaag ondertekende Duurzaamheidsakkoord tussen het Kabinet en de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO belooft het bedrijfsleven slechts 20 procent vermindering van broeikasgassen in 2020. Mirjam de Rijk algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu: "Het kabinet is gezwicht voor de belangen van VNO-NCW ten koste van klimaatverbetering."
www.snm.nl: Kabinet zwakt klimaatambities af met duurzaamheidsakkoord
www.regering.nl: Akkoord over aanpak uitstoot broeikasgassen

Provincie: Actie tegen klimaatverandering


Haarlem, 31 oktober 2007 - De provincie wil de uitstoot van broeikasgassen in Noord-Holland verminderen en zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen, maar samen met andere overheden, het bedrijfsleven en de inwoners.
www.noord-holland.nl: Actie tegen klimaatverandering

Weer geen energie- en klimaatakkoord tussen werkgevers en Kamer
Den Haag, 29 oktober 2007 - Het bedrijfsleven en de overheid kunnen maar niet tot afspraken komen over energiegebruik en klimaat. Het ondertekenen van een akkoord tussen werkgevers en het kabinet is vrijdag op het laatste moment uitgesteld.
www.zibb.nl: Weer geen energie- en klimaatakkoord tussen werkgevers en Kamer

Kroonprins hekelt luxe leefstijl westerse wereld
New Delhi (India), 26 oktober 2007 - Prins Willem-Alexander zet de aanval in op de rijke minderheid op deze aardbol met een "te luxe leefstijl".
De prins - zelf veel over de wereld reizend - zei in zijn lezing over watermanagement tijdens het staatsbezoek koningin Beatrix in India, dat er miljarden worden gespendeerd aan infrastructuur, "zodat die groep hedonisten maar veel, vaak en ver kunnen vliegen".
De prins vroeg zich af of het "echt te veel is gevraagd om die minderheid met een luxe leefstijl een bijdrage te laten leveren aan de toekomst van onze planeet".
Kroonprins hekelt hedonisme

Groene revolutie in het Elysée
Parijs, 26 oktober 2007 - New Deal, Marshallplan of simpelweg ‘diepgaande revolutie’. Een vertrouwd rijtje politieke krachttermen kwam gisteren in het Elysée uit de mond van president Sarkozy om te laten zien dat hij opnieuw grote plannen heeft.
Het onderwerp van zijn ambities gold nog niet zo lang geleden als verrassend voor een rechtse leider. Sarkozy plaatst voortaan de ecologie „in het hart van de politiek”, kondigde hij gisteren aan. Hij wil een ‘groene’ president zijn. Van Frankrijk „een modelland” voor ecologisch beleid maken. „Frankrijk loopt niet achter, maar voortaan wil het voorop lopen.”
www.nrc.nl: Groene revolutie in het Elysée
weblogs.nrc.nl: Heeft Nederland een groene revolutie nodig?

Ali B geeft zijn podium aan Almere


Almere / Woensdag 24 oktober is Switch Now van start gegaan op Scholengemeenschap Echnaton in Almere! Met Switch Now biedt Ali B jongeren een microfoon om hun stem te laten horen over het klimaatprobleem.
Voor de kick off van deze tour is Ali B terug gekeerd naar zijn voormalig middelbare school Echnaton in Almere. Switch Now is de manier waarop Ali B een bijdrage levert aan de Nationale Klimaatcampagne HIER.
www.hier.nu: ’Ali B geeft zijn podium aan Almere’

’Help armen met klimaatbeleid’
Amsterdam, 24 Oktober 2007 - Indiase onderzoekster pleit voor export van nieuwe technologieën. Het Westen moet ontwikkelingslanden volgens de Indiase onderzoekster Srivastava actief helpen in de strijd tegen klimaatverandering.
www.trouw.nl: ’Help armen met klimaatbeleid’

Klimaatbeleid: zelf doen of aan Brussel over laten?
Rotterdam, 23 oktober 2007 - In 2020 moet Nederland één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa zijn, zo staat in het regeerakkoord. Het kabinet heeft zich tegelijkertijd vastgepind op harde cijfers. Een energiebesparing van 2 procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20 procent in 2020, en een forse reductie in de uitstoot van broeikasgassen.
weblogs.nrc.nl: Klimaatbeleid: zelf doen of aan Brussel over laten?

Stevent België af op een antiklimaatregering?
Amsterdam, 23 Oktober 2007 - Met de vraag 'Naar een antiklimaatregering?' voerde Greenpeace gisteren actie voor het Parlement in de Wetstraat, waar de regeringsonderhandelingen plaatsvinden. Met de actie wil Greenpeace de druk opvoeren op de huidige regeringsonderhandelaars om hun pre-electorale beloftes inzake de strijd tegen de klimaatverandering alsnog in concrete maatregelen om te zetten.
www.mo.be: Stevent België af op een antiklimaatregering?

WNF-Award voor Rabobank
Rotterdam, 23 oktober 2007 - Rabobank heeft tijdens de jaarlijkse Wereld Natuur Fonds Bedrijvendag die plaatsvond in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, de WNF Bedrijven Award 2007 in ontvangst genomen. De Rabobank is door donateurs en bedrijfspartners van het WNF gekozen tot WNF-bedrijfspartner van het jaar.
www.wnf.nl: WNF-Award voor Rabobank

Oceanen nemen steeds minder CO2 op
Amsterdam, 20 oktober 2007 - Oceanen nemen steeds minder kooldioxide (C02) op, het broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Daardoor neemt het CO2 gehalte van de atmosfeer extra toe. Dit versterkt de opwarming van de aarde.
www.planet.nl: Oceanen nemen steeds minder CO2 op
www.reuters.com: Oceans seen soaking up less CO2

Klimaatfilm Di Caprio in premiere


Amsterdam, 18 oktober 2007 - Politici en het bedrijfsleven kregen er flink van langs op de première van "The 11th Hour", een film over klimaatverandering van Leonardo DiCaprio.
Rotterdamse jongeren kunnen de komende vier weken lang gratis naar de nieuwe klimaatfilm ‘The 11th hour’ van Leonardo di Caprio. Dit heeft het Rotterdam Climate Initiative bekendgemaakt.
In het Rotterdam Climate Initiative werken onder meer de gemeente en het havenbedrijf samen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De organisatie vindt het belangrijk dat jongeren op de hoogte raken van het klimaatprobleem en betaalt daarom "graag" de kaartjes.
www.milieucentraal.nl: Mager applaus voor The 11th Hour
www.depers.nl: Met de klas gratis naar DiCapriofilm
www.nrc.nl: The 11th Hour
www.bnr.nl: (Radio-)bericht over premiere

VS kijken aan tegen enorme milieuschade
Brooklin, (Canada), 18 oktober 2007 - De Verenigde Staten zullen de komende jaren voor miljarden dollar economische schade lijden als ze niet snel iets doen aan de klimaatverandering. Dat blijkt uit een grootschalige studie, 'De economische impact van de klimaatverandering in de VS en de kosten van inactiviteit.'
ipsnews.be: VS kijken aan tegen enorme milieuschade

Nieuw op klimaatportaal.nl: Antwoorden op klimaatvragen


Bilthoven, 17 oktober 2007 - In het kader van de Wetenweek met als thema “Topje van de IJsberg” plaatst het Platform Communication on Climate Change (PCCC) op woensdag 17 oktober een eerste serie van 20 veel gestelde vragen (FAQ’s) over klimaatverandering, de gevolgen en klimaatbeleid op de website www.klimaatportaal.nl. De aanleiding is dat er een, soms nogal verhit, debat gaande is over dit onderwerp in de media. Mede daardoor worden de wetenschappelijke instituten, die aangesloten zijn bij het PCCC, terecht, regelmatig bestookt met vragen uit de samenleving. Smelt het ijs op Groenland? Is er verband aangetoond tussen klimaatverandering en de frequentie en kracht van orkanen zoals Katrina in 2005?
www.klimaatportaal.nl: Antwoorden op klimaatvragen

Minder doden door milder klimaat
Den Haag, 17 oktober 2007 - Dit jaar zullen naar verwachting opnieuw minder mensen overlijden dan in het voorgaande jaar. Mede door het uitblijven van extreem hoge temperaturen was vooral in de zomer de sterfte lager dan vorig jaar. De daling van het aantal sterfgevallen, die in 2002 inzette, is opmerkelijk omdat het aantal ouderen toeneemt.
www.cbs.nl: Minder doden door milder klimaat

Beleggingsfondsen top 3: schone energie
Amsterdam, 14 oktober 2007 - Beleggers omarmen schone energie uit zon, wind, water en biomassa massaal als nieuw beleggingsthema. Verschillende fondsen spelen daar dankbaar op in. De populariteit is niet zozeer te danken aan een groeiend milieubewustzijn onder beleggers – al heeft de indrukwekkende documentaire van Al Gore tot op Wall Street zijn sporen getrokken – maar het is ook een kwestie van gezond boerenverstand. De Telegraaf / Financieel belicht de beste drie fondsen.
www.telegraaf.nl: Beleggingsfondsen top 3: schone energie

Paus werkt aan klimaat-offensief
Rome / Hilversum, 14 oktober 2007 - Paus Benedictus wil volgend jaar als hij een bezoek brengt aan de Verenigde Naties een toespraak houden over het klimaat.
Een van zijn kardinalen verwijst in de Italiaanse krant La Stampa naar de voormalige Amerikaanse vice-president Gore. Die kreeg deze week de Nobelprijs voor de vrede voor zijn strijd tegen de opwarming van de aarde.
De waardering voor Gore toont volgens de kardinaal aan dat de geesten nu rijp zijn voor een andere klimaatpolitiek. De paus zal in zijn toespraak een moreel appèl doen op de wereldleiders. Ook komt hij met een encycliek over het klimaat.
www.telegraaf.nl: Paus wil VN toespreken over klimaat
www.rorate.com: Ook Philippijnse religieuzen maken zich ongerust

Nederland verspeelt groene voorsprong
Amsterdam, 11 oktober 2007 - Nederland presteert de laatste jaren relatief slecht op het gebied van 'groene' duurzame energie, waardoor ze haar voorsprong heeft verspeeld. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants.
www.insnet.org: Nederland verspeelt groene voorsprong

'Broeikaseffect erger dan rampscenario'
Sydney, 9 oktober 2007 - De Australische wetenschapper Tim Flannery, auteur van het klimaatboek "De Weermakers", waarschuwt dat het broeikaseffect tien jaar eerder dan aanvankelijk werd gedacht de grens van gevaarlijke klimaatveranderingen is gepasseerd. Flannery baseert zijn uitspraken op de gegevens in het nieuwe rapport van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties, dat officieel half november wordt gepubliceerd.
www.telegraaf.nl: 'Broeikaseffect erger dan rampscenario'
Tim Flannery: Greenhouse gas levels 'far worse than predicted'

'Toerisme en klimaat beïnvloeden elkaar negatief'
Amsterdam, 8 oktober 2007 - De internationale toerismesector krijgt steeds meer te maken met de negatieve effecten van de klimaatopwarming, waartoe ze zelf steeds meer bijdraagt. Dat is de noodkreet die VN-organisaties op een internationale vergadering in Davos lieten horen.
vroegevogels.vara.nl: 'Toerisme en klimaat beïnvloeden elkaar negatief'

Energieakkoord Rijk en Noord-Nederland
Den Haag / Groningen, 8 oktober 2007 - Noord-Nederland gaat een grote bijdrage leveren aan de kabinetsdoelen voor duurzame energie en minder CO2-uitstoot. Hiervoor hebben het kabinet en de provincies een akkoord getekend.
www.regering.nl: Energieakkoord Rijk en Noord-Nederland

Clinton vraagt bedrijven om CO2-actie
Rotterdam, 4 oktober 2007 - 'Een vaarroute ten noorden van Canada, die ontstaat door het opwarmen van de aarde, is alleen leuk voor een paar mensen. Maar het geld dat ze ermee verdienen is bij lange na niet voldoende om de negatieve gevolgen van global warming op te vangen.’ Dat zei Bill Clinton tijdens zijn bezoek aan Rotterdam.
www.hier.nu: Clinton vraagt bedrijven om CO2-actie

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning
Den Haag, 4 oktober 2007 - Slechts drie van de tien huizenkopers informeert bij de aankoop naar het energieverbruik van de nieuwe woning. De meeste huizenkopers vinden het energielabel een goed initiatief. Dit concludeert de Vereniging Eigen Huis.
Eigen Huis Magazine staat deze maand met een special in het teken van energie en energie besparen.
vroegevogels.vara.nl: Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning
www.eigenhuis.nl / Cramer: "Eerst investeren, daarna terug verdienen." (pdf)

De kosten voor de EU lidstaten hangen sterk af van onderlinge verdeling van emissiereducties
Bilthoven, 4 oktober 2007 - Het is technisch mogelijk voor de EU om de in 2007 aangenomen reductiedoelstelling voor broeikasgassen van zowel 20% (eenzijdig) als 30% (met meer landen) te halen. De reductiedoelstellingen en kosten voor de individuele EU lidstaten verschillen aanzienlijk. Deze zijn sterk afhankelijk van de methode voor de onderlinge verdeling van de doelstelling en in een mindere mate van de EU reductiedoelstelling zelf.
www.mnp.nl: De kosten voor de EU lidstaten hangen sterk af van onderlinge verdeling van emissiereducties

DHV-tool toont impact klimaatverandering op bedrijven
Amsterdam, 3 oktober 2007 - DHV heeft een tool ontwikkeld waarmee bedrijven een beeld krijgen van de impact van klimaatverandering op hun onderneming. "Klimaatverandering kan een enorme impact hebben op de continuïteit van een bedrijf. Neem een voedingsmiddelenbedrijf dat zijn productiegebieden ziet verdrogen", zegt Rob van Tilburg, manager van de adviesgroep duurzaam ondernemen van DHV.
www.engineering360.nl: DHV-tool toont impact klimaatverandering op bedrijven

Slechts 1 op 5 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bereidt zich voor op klimaatverandering
Amsterdam, 3 oktober 2007 - Slechts 21% van de AEX- en MidCap-ondernemingen spreekt zich in zijn duurzaamheidverslag uit over klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau DHV. Het goed anticiperen op klimaatverandering bepaalt in toenemende mate het toekomstig financieel succes van ondernemingen.
www.insnet.org: Slechts 1 op 5 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bereidt zich voor op klimaatverandering

Klimaatverandering: VS hollen achteruit
Brooklin, 3 oktober 2007 - Terwijl de poolkappen al beginnen te smelten door de klimaatverandering, investeren de grootste Amerikaanse banken miljarden dollars in maar liefst 150 nieuwe steenkoolcentrales. Amerikaanse milieuverenigingen lanceren een nieuwe campagne tegen de 'ecologische blunder'
www.mo.be: Klimaatverandering: VS hollen achteruit

Klimaatopwarming zorgt voor volksverhuizing
Geneve, 2 oktober 2007 - Deze eeuw wordt de eeuw van volksverhuizingen. Verhuizingen van de mensen die vluchten voor de gevolgen van de huidige klimaatopwarming.
Lees verder......

Dramatische afname van het zeeijs in het Noordpoolgebied


Amsterdam, 2 oktober 2007 - Het Noordpool zeeijs is in de zomer van 2007 op dramatische wijze met bijna 40% in oppervlak afgenomen.
Als dit zo doorgaat is de Poolzee over hooguit twintig jaar in de zomer geheel ijsvrij. Dit heeft vergaande consequenties voor het voortbestaan van de Groenlandse ijskap en het ontdooien van de permafrost in Siberië.
Meer over de bedreigingen van Noord- en Zuidpool

Green Challenge-prijs uitgereikt
Amsterdam, 29 september 2007 - De PICNIC Green Challenge-prijs voor het meest vernieuwende groene ondernemingsplan, is zaterdag uitgereikt aan de Nederlander Igor Kluin van Qurrent.
De winnaar, die van de Nationale Postcode Loterij 500.000 euro krijgt voor het uitwerken van zijn idee, bedacht de Qbox. Dit is een doosje dat huishoudens moet helpen energie zo efficiënt mogelijk te delen. Het systeem moet het zelf opwekken van energie lonender maken.
www.parool.nl: Green Challenge-prijs uitgereikt
www.zibb.nl: Branson overhandigt Nederlander prijs voor beste groen idee

Mandje klimaatboodschappen in Nova
Hilversum, 28 september 2007 - Directeur Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu winkelde klimaatbewust voor de uitzending van Nova-politiek. Zij maakte in de supermarkt een afweging tussen verschillende producten op basis van de CO2-emissies die bij de productie vrijkomt.
Het boodschappenfilmpje was het intro van een item over de tegenbegroting van GroenLinks voor het ministerie van VROM. Milieuminister Cramer en de kamerleden Duijvendak (GroenLinks) en Zeilstra (VVD) gingen daarover in discussie.
Het programma is waard om herzien te worden.
Nova politiek: Wie is verantwoordelijk voor een beter klimaat?
www.snm.nl: Nova doet klimaatboodschappen

Klimaat grootste zorg burgers
Amsterdam / Den Haag, 26 september 2007 - Nederlanders maken zich nu meer zorgen over het klimaat dan over terrorisme. Integratie staat nóg lager op de ’zorgenladder’. De veranderingen in het klimaat baren bijna zes op de tien Nederlanders ernstige zorgen. Iets meer dan de helft van de bevolking gedraagt zich daar ook al naar. Door energie te besparen of afval te scheiden.
www.trouw.nl: Consument zegt duurzamer te leven, maar laat met moeite auto staan

Zware overstromingen ontregelen Sahel
Nairobi, 26 September 2007 - Naar schatting drie miljoen kinderen in de rurale gebieden van West-Afrika zullen pas eind oktober opnieuw in de banken kunnen plaatsnemen. De reden: overstromingen. Niet alleen in het westen van het continent, maar in 22 landen.
www.volkskrant.nl: Zware overstromingen ontregelen Sahel
earthobservatory.nasa.gov: Seasonal Rain Floods Africa's Sahel
www.alertnet.org: Red Cross warns of food crisis following Africa floods

EU geeft 50 miljoen aan arme landen getroffen door klimaatverandering
Brussel, 26 september 2007 - De Europese Commissie maakt 50 miljoen euro vrij om de arme landen die het ergst door de klimaatverandering worden getroffen, bij te staan. Volgens Commissaris Louis Michel is het de ambitie om tussen 2008 en 2010 300 miljoen euro voor deze bijstand te reserveren.
www.hier.nu: EU geeft 50 miljoen aan arme landen getroffen door klimaatverandering

MKB-voorzitter hekelt milieubeleid
Amsterdam, 25 september 2007 - Het milieubeleid dat politici voeren schaadt ondernemers en burgers. Zo zou de werkgelegenheid lijden onder het overspannen milieubeleid van de huidige politiek. "Het milieubeleid moet afgewogen worden tegen de belangen van horeca en ondernemers. Waarom moeten wij de koelboxen afdekken, waarom zouden we de terrassen niet mogen verwarmen, straks moeten wij het licht ook nog uitdoen!. Het lijkt hier nu 'Poetin aan de Amstel'," aldus scheidend MKB-voorzitter Ferry Houterman voor RTVNH.
www.rtvnh.nl: MKB-voorzitter hekelt milieubeleid (+ audio)
www.fd.nl: MKB-voorzitter hekelt milieubeleid
Even met de heli naar huldiging van chauffeur

'We moeten de aarde redden'
Amsterdam, 25 september 2007 - ‘Ieder van ons moet bijdragen aan het redden van onze planeet.’ Philips-topman Gerard Kleisterlee lijkt het te menen: in 2012 moet 30 procent van de omzet komen uit ‘groene producten’. Onder de ‘groene producten’ van Philips vallen niet alleen spaarlampen maar ook energiearme medische apparatuur, consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten.
www.depers.nl: 'We moeten de aarde redden'

Jongere voor snel handelen tegen klimaatverandering
Amsterdam, 25 september 2007 - Van alle Nederlandse jongeren tussen de twaalf en 29 jaar vindt 83 procent dat maatregelen tegen de verandering van het klimaat snel nodig zijn. Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde onderzoek Jongeren 2007 van onderzoeksbureau Qrius.
www.depers.nl: Jongere voor snel handelen tegen klimaatverandering
www.parool.nl: Kabinet doet te weinig voor klimaat

Helft Russen weet niet van klimaatverandering
Londen / Rotterdam, 25 september 2007 - Meer dan de helft van de Russen heeft niets of weinig gehoord over klimaatverandering. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Britse omroep BBC onder 22.000 mensen in 21 landen.
www.nrc.nl: Helft Russen weet niet van klimaatverandering
news.bbc.co.uk: Global warming leaves Russians cold

Balkenende en Verhagen naar klimaat-top in New York


Amsterdam, 24 september 2007 - Minister-president Balkenende en minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) zijn van 24 t/m 27 september in New York. Balkenende hield een redevoering voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) en zal verder aanwezig zijn bij de Klimaattop.
In zijn toespraak maandag ging hij in op de noodzaak om in het licht van reeds opgetreden en verwachte veranderingen in het klimaat aanpassingsmaatregelen voor te bereiden en te nemen, zowel in Nederland als bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.
Op woensdag zal Balkenende deelnemen aan het Clinton Global Initiative, met als thema 'The Need for Global Action.' De bijdrage van de minister-president aan dit evenement staat in het teken van verbetering van effectiviteit en samenwerking in de internationale gezondheidszorg. Dit met het oog op het bereiken van de Millenniumdoelstellingen op dit punt.
Balkenende: Vervolg op Kyoto in VN-verband
Ban Ki-Moon: Climate change calls for concerted global solution
Media buitenland over de VN conferentie
www.regering.nl / Balkenende: 'The Challenge of Climate Change'
www.volkskrant.nl / Balkenende: Klimaattop Bali moet succes worden

Canada wil meer geld zien van bedrijven actief in oliewinning uit teerzanden
Alberta / Amsterdam, 24 september 2007 - Bedrijven die in de Canadese provincie Alberta olie winnen uit teerzand zullen mogelijk een aanzienlijk groter deel van hun winsten moeten gaan afdragen. Een door de provincie ingestelde commissie heeft de regering geadviseerd de royaltypercentages op te trekken, voor nieuwe én voor reeds bestaande projecten.
www.fd.nl: Canada wil meer geld zien van bedrijven actief in oliewinning uit teerzanden

Vijf finalisten Green Challenge bekend !
Den Haag, 21 september 2007 - Uit 439 ingezonden en uitgewerkte ideeën die bijdragen aan het terugdringen van klimaatveranderingen heeft de pre-jury de vijf finalisten gekozen. Vier uit Nederland en één uit het Verenigd Koninkrijk.
www.stichtingmilieunet.nl: PICNIC'07

Klimaatverandering voedt conflicten in Sudan
New York, 21 september 2007 - In het zuiden van Sudan broeien nieuwe conflicten om land, hout en water. De concurrentiestrijd om natuurlijke rijkdommen was altijd al een bron van conflicten in Sudan, en de klimaatverandering doet voor de toekomst niet veel goeds vermoeden.
www.mo.be: Klimaatverandering voedt conflicten in Sudan

‘The 11th Hour’ in première
Den Haag, 20 september 2007 - ‘The 11th Hour’ van Leonardo DiCaprio is tijdens het internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen in première gegaan.
De acteur probeert met de tweede klimaatfilm, na Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’, zijn versie te laten zien van het wereldwijde klimaatprobleem, met de boodschap: “de wereld is te mooi om ten onder te laten gaan.”
DiCaprio gaat een stap verder dan Gore. Terwijl Gore alleen de gevolgen laat zien van het veranderende klimaat, probeert DiCaprio oplossingen voor het wereldwijde klimaatprobleem aan te reiken.
www.nos.nl: Klimaatfilm ‘The 11th Hour’ in première
Al Gore / (Discussie over) An Inconveniant truth
Geschiedenis van het broeikaseffect / De allereerste klimaatfilm: The Unchained Goddess, Frank Capra, 1958

Nederlanders overtuigd van invloed mens op klimaat
Bilthoven, 20 september 2007 - De meeste Nederlanders zien de mens als (mede)veroorzaker van de wereldwijde opwarming en meent dat die te beperken valt als de uitstoot van broeikasgassen (CO2) drastisch vermindert. Andere oorzaken worden toegeschreven aan natuurlijke invloeden (zon) en, ten onrechte, ook aan het gat in de ozonlaag. Dat blijkt uit een enquête van TNS-NIPO in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau.
www.mnp.nl: Nederlanders overtuigd van invloed mens op klimaat
www.telegraaf.nl: Nederlanders bezorgd om opwarming aarde
Buitenlands Nieuws: Man causing climate change - poll

Steeds nattere lucht
Hilversum, 19 september 2007 - Er hangt steeds meer waterdamp boven de oceanen. Dat kan Moeder Natuur niet op haar geweten hebben, rekent een internationaal team van klimaatonderzoekers voor. Ze zien ook hier de vingerafdruk van de mensheid.
www.noorderlicht.nl: Steeds nattere lucht

34.000 Nederlandse kinderen lopen voor het klimaat
Amsterdam, 19 september 2007 - Deze week verzamelen 34.000 leerlingen van basisscholen in Nederland meer dan 170.000 Groene Voetstappen. Door zich niet met de auto te laten brengen naar school, maar te voet of op de fiets te komen.
www.hier.nu: 34.000 Nederlandse kinderen lopen voor het klimaat

Ook permafrost ontdooit in hoog tempo
De Bilt, 18 september 2007 - Ook de permafrost, de "eeuwig" bevroren bodem van de toendra's in Canada en Siberë blijkt deze zomer sterk te ontdooien. Volgens waarnemingen is in Siberië een gebied ter grootte van Duitsland en Frankrijk samen in een modderpoel veranderd. Wegen en huizen zakken weg en de ontdooiende bodem wordt verteerd door bacteriën. In smeltwaterpoelen is zichtbaar dat hierbij grote hoeveelheden methaangas vrij komen. Methaan is een ruim 20 keer zo sterk broeikasgas als CO2.
De verwachting is dat hierdoor de opwarming van het klimaat versneld wordt. In de permafrost zijn miljarden tonnen methaan opgeslagen.
Zie ook: Permafrost ontdooit
Zie ook: Arctis & Antarctis are Melting 10012007 / Scientists see dramatic drop in Arctic sea ice
www.reuters.com: Russian permafrost begins to thaw (video)
www.reuters.com: Receding permafrost is a bone-hunters' bounty

Prinsjesdag 2007: Veel kritiek van milieuorganisaties
Amsterdam / Den Haag, 18 september 2007 - De ambities van dit kabinet zijn duurzaam, nu de uitvoering nog, zo is het algemene gevoel bij de milieuorganisaties over de plannen die de regering op Prinsjesdag ontvouwde.
"Dit kabinet mist de politieke durf en regie om haar milieudoelen waar te maken”, zegt Greenpeace.
"Kabinet treuzelt waar sprinten nodig is," aldus de Stichting Natuur en Milieu.
"Deze maatregelen betekenen nog geen trendbreuk," vindt Milieudefensie.
"Duurzame ambities niet waargemaakt," zegt Natuurmonumenten teleurgesteld in een verklaring op de website.
Kortom: "Veel normen en waarden, weinig durven en daden," stelt GroenLinks in een parafrasering van een van de motto's van het regeringsbeleid van het CDA, PvdA en CHU kaninet.
Prinsjesdag 2007: Kritiek van de milieuorganisaties

"Veel normen en waarden, weinig durven en daden"
Den Haag, 18 september 2007 - "De miljoenennota 2008 demonstreert dat het kabinet uitblinkt in het morele appèl, maar dat het terugdeinst voor scherpe keuzes of echte maatregelen," schrijft GroenLinks in een eerste reactie op de Miljoenen nota, die traditioneel de Derde Dinsdag in September verschijnt.
Op milieuterrein heeft het kabinet volgens GroenLinks voortijdig de handdoek in de ring gegooid: "De fier gepresenteerde milieudoelen worden losgelaten. Nederland gaat niet meer voorop lopen met 30% Co2-reductie in 2020 in eigen land. Het kabinet maakt zich nu afhankelijk van Europa."
"Ook het nationale doel van 2% energiebesparing per jaar wordt afgezwakt naar het “op termijn” realiseren daarvan."
Tot slot weigert het kabinet een motie van Femke Halsema, over een verplicht aandeel hernieuwbare energie, uit te voeren. Ook dit wordt naar Brussel doorgeschoven.
Wat overblijft is volgens GroenLinks "veel moraliseren, vage convenanten en amper concreet beleid."
"En om elke laatste illusie van groene politiek te ondermijnen kunnen vijf nieuwe kolencentrales gebouwd worden, die gezamenlijk evenveel CO2 gaan uitstoten als alle auto’s in Nederland."
www.groenlinks.nl: "Veel normen en waarden, weinig durven en daden"

GroenLinks bepleit mondiaal fonds tegen CO2 - uitstoot
Den Haag, 18 september 2007 - GroenLinks wil dat premier Balkenende binnen de Verenigde Naties pleit voor een Internationaal Klimaat Fonds. Dat schrijft fractieleider Halsema in een brief aan de premier.
Volgende week zijn Balkenende en minister Verhagen (buitenlandse zaken) in New York om daar de Klimaattop en de Algemene Vergadering van de VN bij te wonen. Tijdens de Klimaattop zal de premier een pleidooi houden voor het voorbereiden en nemen van aanpassingsmaatregelen met het oog op de klimaatveranderingen.
www.trouw.nl: GroenLinks bepleit mondiaal fonds tegen CO2 - uitstoot
www.mnp.nl: Commentaren op klimaat- en energieplannen Groen Links en D66

"Ozonverdrag kan klimaatverandering vertragen"
Montreal, 18 september 2007 - Afgevaardigden uit 191 landen zijn deze week in Montreal (Canada) bijeen om te spreken over het meest succesvolle milieuverdrag, het Verdrag van Montreal ter bescherming van de ozonlaag. Deskundigen verwachten dat deze bijeenkomst meer kan betekenen voor reductie van broeikasgassen dan het veel bekendere Kyoto-protocol.
www.mo.be: "Ozonverdrag kan klimaatverandering vertragen"

Vlees duurder door gestegen graanprijs
Porto, 18 september 2007 - Varkensvlees wordt de komende maanden flink duurder als de graanprijs zo extreem hoog blijft. Voor rundvlees is dat in mindere mate ook het geval, meldde de Europese Commissie dinsdag.
Graan zit in het veevoer voor deze dieren. De prijs van kippenvlees in de Europese Unie is al enkele tientallen procenten gestegen, omdat kippen veel graan eten.
www.volkskrant.nl: Vlees duurder door gestegen graanprijs

Kleinere graanoogst Australië door droogte
Sydney, 18 september 2007 - Australië verwacht door de aanhoudende droogte dit seizoen veel minder graan te kunnen oogsten. De autoriteiten gaan ervan uit dat de oogst zal uitkomen op 15,5 miljoen ton. Dat is 30 procent minder dan in de vorige raming in juni. In een reactie op het nieuws ging de graanprijs in Australië en de rest van de wereld fors omhoog.
www.nu.nl: Kleinere graanoogst Australië door droogte

De schone schijn ophouden
Amsterdam, 15 september 2007 - Afgelopen donderdag was er weer een aflevering van Jansen en Janssen. Dit maal over de handel en wandel rondom het begrip "Klimaatneutraal". Eigenlijk verraste de uitzending me inhoudelijk niet. Dat commercie misbruik maakt van de hype rondom klimaatverandering en de wens van mensen om een steentje bij te dragen, is voorspelbaar. Dat goede initiatieven gaan lijden onder de slechte is ook te voorzien. En dat het klimaat er uiteindelijk weinig mee opschiet, ach.
www.sargasso.nl: De schone schijn ophouden

Rapport: Aarde in slechte gezondheid
Dallas (USA) 14 september 2007 – De aarde verkeert in slechte gezondheid. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van een Amerikaanse denktank, die de gezondheid van de aarde beoordeelt op vitale punten. Zo is de ontbossing in 2005 flink gestegen evenals de vleesproductie. Het meest urgent is echter de klimaatverandering, aldus donderdag Erik Assadourian, directeur van het project.
www.refdag.nl: Aarde in slechte gezondheid
Politici moeten draagkrachtiger optreden

Yvo de Boer: Een flexibel milieubeleid nodig
Den Haag, 14 september 2007 - Een mondiale aanpak van milieuproblemen vergt flexibiliteit, zegt de chef van het VN-klimaatbureau. ‘Het is niet redelijk China hetzelfde te vragen als de VS.’
www.nrc.nl: Yvo de Boer: Een flexibel milieubeleid nodig

CcSP (Klimaat voor Ruimte) Conferentie succesvol verlopen


Den Haag, 12/13 september 2007 - Onder grote publieke belangstelling vanuit de gehele wereld is de Klimaat voor Ruimte conferentie op 12 september in het World Conference Centre in Den Haag van start gegaan. LNV-minister Gerda Verburg trapte af en ging vooral in op de participatie binnen het onderzoek naar klimaatsverandering.
Daarnaast is het ministerie geïnteresseerd in de effecten op de landbouwproductie en biodiversiteit, maar ook op de vraag of de recente uitbraken van dierziekten voor een deel veroorzaakt worden door de veranderingen in het klimaat op regionaal niveau.
www.klimaatvoorruimte.nl: CcSP (Klimaat voor Ruimte) Conferentie succesvol verlopen
www.klimaatvoorruimte.nl: Overzicht presentaties

Martin Parry (IPCC): ’We volgen nu het zwartste scenario’
Den Haag, 13 september 2007 - De klimaatverandering vraagt om snelle actie, betoogt IPCC-topman Martin Parry. Maar politici, zegt hij, hebben slappe knieën.
„Ik ben bang dat we pas na een grote natuurramp maatregelen nemen. Na een lange droogte, of een zware orkaan, waarbij veel slachtoffers vallen. En dan moeten wetenschappers ook nog hard kunnen maken dat de ramp het gevolg is van de klimaatverandering. Ik vrees dat het dan te laat is.”
www.trouw.nl: Klimaat vraagt om snelle actie

Cline: "Opwarming aarde bedreigt landbouwproductie"
Washington, 13 september 2007 - (IPS) - De wereldwijde landbouwproductie kan deze eeuw "ernstige schade" ondervinden van de opwarming van de aarde, blijkt uit een nieuwe studie. India zou door de klimaatverandering bijna 40 procent van zijn landbouwopbrengsten kwijtraken als de uitstoot van broeikasgassen niet in de hand wordt gehouden, zegt klimaateconoom William Cline.
www.mo.be: "Opwarming aarde bedreigt landbouwproductie"

Wereldklimaatgroep wil inspanningen versnellen
Berlijn, 13 september 2007 - Voormalige staatsmannen en voorzitters van internationale organisaties willen de inspanningen voor een betere bescherming van het klimaat versnellen. Ze legden nu voorstellen voor een opvolgingsakkoord van het in 2012 aflopende Kyoto-protocol voor. Zo zouden de industrielanden hun totale uitstoot van broeikasgas in de periode 1990 tot 2050 met minstens 60 procent moeten verlagen, eiste de Internationale bestuursraad voor de Bescherming van het Klimaat (Global Leadership for Climate Action) in het kader van een klimaatconferentie van 20 Milieu- en Energieministers in Berlijn.
insnet.org: Wereldklimaatgroep wil inspanningen versnellen

Greenpeace kraakt claim Google
Rotterdam, 13 september 2007 - Greenpeace heeft grote kritiek op de bewering van Google dat de internetgigant in 2008 volledig klimaatneutraal werkt. "Het planten van nieuwe bomen om de uitstoot van CO2 te compenseren, is niet meer dan een cosmetische maatregel", zegt Joris den Blanken, campagneleider klimaat van Greenpeace.
www.spitsnet.nl: Greenpeace kraakt claim Google

Klimaatverandering in potentie 'catastrofale' wereldcrisis
Amsterdam, 12 september 2007 - Klimaatveranderingen vormen een potentieel grote bedreiging van de internationale veiligheid. Samen met moslimextremisme en de verspreiding van nucleaire wapens vormen de klimaatveranderingen momenteel het grootste gevaar voor de wereldvrede. Klimaatverandering kan op wereldschaal een bedreiging voor de veiligheid vormen waarvan de gevolgen te vergelijken zijn met een kernoorlog. Dat stelt het gezaghebbende International Institute for Strategic Studies (IISS) in het woensdag verschenen jaarverslag.
Klimaatverandering zal onder meer leiden tot stijging van de zeespiegel, migratie van bevolkingsgroepen, zware stormen, droogte, overstromingen, bosbranden, epidemieën, tegenvallende oogsten en hongersnood.
Door toenemende tekorten aan voedsel en water zal in delen van de wereld (zoals Azië en Latijns Amerika) strijd tussen de rijken en de minderbedeelden ontstaan. Ingeschat wordt dat de landbouwopbrengsten in 2100 met 15% gedaald zijn, terwijl de wereldbevolking dan met de helft is gegroeid.
www.planet.nl: Klimaatverandering in potentie 'catastrofale' wereldcrisis

Klimaatverandering bedreiging voor veiligheid
London, 12 september 2007 - Klimaatveranderingen vormen een potentieel grote bedreiging van de internationale veiligheid. Samen met moslimextremisme en de verspreiding van nucleaire wapens vormen de klimaatveranderingen momenteel het grootste gevaar voor de wereldvrede.
www.nu.nl: Klimaatverandering bedreiging voor veiligheid

Wereldbank ziet snellere groei Chinese economie
Amsterdam, 12 september 2007 - De Wereldbank heeft zijn groeiprognose voor de Chinese economie naar boven bijgesteld. De ontwikkelingsbank verwacht dat de groei dit jaar zal uitkomen op 11,3 %.
www.fd.nl: Wereldbank ziet snellere groei Chinese economie

Twijfels over haalbaarheid milieudoelen kabinet
Den Haag / Bilthoven, 11 september 2007 - Op de huidige wijze worden de milieudoelen voor 2010 die het kabinet zichzelf heeft gesteld niet gehaald. Dat schrijft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) dinsdag in de Milieu- en Natuurbalans 2007. De geboekte vooruitgang op milieugebied zou eerder het gevolg zijn van technische verbeteringen dan van gedragsverandering. Zo'n gedragsverandering is volgens het MNP juist nodig.
De CO2-uitstoot daalt voorlopig alleen op papier. Het energieverbruik en de uitstoot van CO2 zijn gestegen ten opzichte van 1990. Het MNP verwacht dat die stijging de komende jaren doorzet. Dat Nederland toch zal kunnen voldoen aan de verplichtingen van Kyoto, komt omdat de overheid en het bedrijfsleven grote hoeveelheden emissierechten kopen in het buitenland. Dat kost waarschijnlijk wel meer dan begroot.
Volgens de Balans is de Nederlander weliswaar bezorgd over het milieu, maar kopen automobilisten toch nog steeds grotere en zwaardere auto's en rijden ze daar steeds meer mee.
www.nieuws.nl: Twijfels over haalbaarheid milieudoelen kabinet
www.refdag.nl: Nederlander bezorgd om milieu

Groei van de consumptie beperkt succes milieubeleid
Milieubalans en Natuurbalans 2007
Den Haag / Bilthoven, 11 september 2007 - Vandaag presenteerde het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) de Milieubalans en de Natuurbalans 2007. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) namen de boeken in ontvangst.
De beide balansen beschrijven jaarlijks de toestand van de natuur en het milieu en de veranderingen daarin en zij geven een evaluatie van de effecten van beleid op de kwaliteit van het milieu respectievelijk de natuur en op het al dan niet halen van de gestelde doelen. De Milieu- en Natuurbalans in 2007 gaan speciaal in op de relatie tussen milieudoelen voor de natuurkwaliteit.
www.mnp.nl: Milieubalans en Natuurbalans 2007

Sterkere economische relatie met China
Den Haag, 10 september 2007 - Nederland en China versterken hun economische relatie. Staatssecretaris Heemskerk en de Chinese minister Yu Guangzhou (Handel) hebben hierover afspraken gemaakt.
De nadruk ligt op handel, technologie en de bevordering van investeringen. Speciale aandacht ging uit naar een nieuwe werkgroep voor technologische en wetenschappelijke samenwerking, gericht op verdere intensivering van wederzijdse handel en investeringen.
www.regering.nl: Sterkere economische relatie met China
www.minez.nl: Nederland en China verstevigen economische betrekkingen

Apec-landen verdeeld over klimaat
Den Haag, 7/8 september 2007 - De leiders van de Aziatisch-Pacifische landen zijn het donderdag niet eens geworden over gezamenlijke klimaatafspraken.
Dit weekend start de officiële Apec-top, maar donderdag kwamen de de leiders van de de organisatie voor economische samenwerking in Azië en de Pacific (Apec) al naar Sydney om te spreken een gezamenlijk klimaatakkoord, door de Australische president John Howard geïntroduceerd als 'het Sydney-akkoord'.
www.trouw.nl 0809: APEC-landen sluiten milieuakkoord
www.trouw.nl 0809: Klimaatafspraak Apec op de tocht
www.fd.nl 0709: Apec-landen verdeeld over klimaat

Veel ideeën voor het terugdringen van klimaatveranderingen !
Den Haag, 7 september 2007 - De Green Challenge, de internationale, creatieve competitie van de Nationale Postcode Loterij en crossmedia-event PICNIC heeft maar liefst 439 uitgewerkte ideeën ontvangen die bijdragen aan het terugdringen van klimaatveranderingen. "Mensen zullen niet ophouden met consumeren. We moeten de consument dus een groen alternatief bieden om klimaatverandering een halt toe te roepen. De Green Challenge geeft een impuls aan de ontwikkeling van die alternatieven. De grote hoeveelheid inzendingen laat zien dat het besef voor verandering en de bereidheid daar wat aan te doen wereldwijd vertegenwoordigd is", aldus juryvoorzitter Sir Richard Branson.
www.stichtingmilieunet.nl: Veel ideeën voor het terugdringen van klimaatveranderingen !
www.picnicnetwork.org: Welcome to PICNIC! in Amsterdam

'EU moet lat hoger leggen met CO2-uitstoot'
Den Haag, 7 september 2007 - De Europese Unie moet bij de uitwerking van haar klimaatbeleid de lat hoger leggen. Europa moet inzetten op een reductie van CO2 met 30 procent in 2020. Er moet ook een uniform handelssysteem in emissierechten komen.
www.volkskrant.nl: 'EU moet lat hoger leggen met CO2-uitstoot'

Arbitrage over zee - Tochtje met stookolie levert snel miljoenen op
Den Haag, 7 september 2007 - Handel is handel. Slimme spelers speuren de financiële markten af op zoek naar prijsverschillen voor hetzelfde product of aandeel. Aandelen worden op verschillende markten verhandeld. Zodra er een verschil in koers optreedt, duiken handelaren erop. Ze kopen stukken in de ene markt en verkopen die door in de andere markt net zolang tot het voordeel is opgedroogd. Het gevolg is dat het prijsverschil wordt genivelleerd. Dit systeem heet arbitrage.
Het arbitragespel wordt nu ook gespeeld met logge supertankers, stookolie en lange vaartijden. Plaatsen van handeling zijn Rotterdam en Singapore, beide marktplaatsen in stookolie.
www.fd.nl: 'Arbitrage over zee - Tochtje met stookolie levert snel miljoenen op'
www.fd.nl: Oliemarkt Brandstofprobleem - Prijs van afvalproduct stookolie op drift
www.fd.nl: Bunkeren - Rotterdam is begin en het eind

Vaticaan eerste CO2-neutrale land
Rome / Vaticaan, 7 september 2007 - Het Vaticaan wordt de eerste staat die zijn uitstoot van broeikasgassen volledig gaat compenseren. De pauselijke ministaat wil in Hongarije een bos laten aanplanten van 15 hectare, precies groot genoeg om zijn uitstoot van 2007 te absorberen.
“De zorg om waterbronnen en de aandacht voor de klimaatveranderingen zijn zaken met een belangrijke impact voor de hele menselijke familie.” Dat zei Paus Benedictus XVI tijdens het symposium The Artic Mirror of Life in Groenland. Met deze uitspraak vraagt de paus aandacht voor het milieu, dat hij de afgelopen dagen verschillende keren deed.
Het symposium wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door een onafhankelijke organisatie die de naam Religie, Wetenschap en Milieu draagt. De paus riep alle aanwezigen op mee te bidden en te werken voor een groter respect voor de wonderen van Gods schepping.
www.nd.nl: Vaticaan eerste CO2-neutrale land
volkskrantblog.nl: Prijsvechtende paus is hypocriet

Sawyer voorspelde snelheid van de opwarming al in 1972
London, 1/6 september 2007 - Deze week, vijfendertig jaar geleden, publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel onder de titel "Man-made carbon dioxide and the 'greenhouse' effect" van de hand van de eminente klimatoloog J.S. Sawyer (Nature 239, 23-26; 1972).
In vier pagina's gaf Sawyer een samenvatting van wat op dat moment bekend was over de rol van kooldioxide (CO2) bij het versterken van het natuurlijke broeikaseffect effect, en deed opmerkelijke voorspellingen over de opwarming die tegen het eind van de eeuw te verwachten was. Hij concludeerde dat de voor het jaar 2000 voorspelde 25% toename van de atmosferisch kooldioxide overeen kwam met een toename van de wereld temperatuur van 0.6 °C.
Beide voorspellingen zijn helaas volledig uitgekomen, zo kan achteraf geconstateerd worden...
gristmill.grist.org: Climate: Sawyer predicted rate of warming in 1972
Geschiedenis van het broeikaseffect / Meer vroege voorspellingen
History of the greenhouseeffect: More early predictions and projections

Energienota gaat 10 tot 20 euro omhoog
Den Haag, 5 september 2007 - Door een hogere ecotax gaat de energierekening van een gemiddeld huishouden volgend jaar tussen de tien en twintig euro omhoog. Dit zou blijken uit nog vertrouwelijke stukken van het Ministerie van VROM, zo meldt de NOS.
www.overgeld.nl: Energienota gaat 10 tot 20 euro omhoog

Aandacht voor ozongat mag niet verslappen
Bilthoven, 5 september 2007 - Dankzij het Montreal Protocol is de uitstoot van ozonafbrekende stoffen bijna tot nul gereduceerd. Maar het gaat langzaam en we moeten erop blijven toezien dat het ozongat echt verdwijnt.
www.knmi.nl: 'Mondiaal beleid bescherming ozonlaag succesvol'
www.trouw.nl: ‘Aandacht voor ozongat mag niet verslappen’
www.refdag.nl: Ozongat dicht, minder kankerwww.planetark.com: Wind Turbines Are Seen in a Wind Park in the Netherlands


‘Klimaat hot item maar tot actie komt het niet’
Amsterdam, 4 september 2007 - Sinds Al Gore met de film ’An unconvenient truth’ de wereld wakker schudde, heeft het milieubewustzijn in Nederland ook een enorme ’boost’ gekregen. Je kan geen medium raadplegen zonder dat het gaat over ’klimaatneutraal’. Betrokkenheid is er, meent directeur Jurr van Dalen van IVN Nederland (natuur- en milieueducatie), maar de acties blijven nog uit. Vandaag presenteert hij op het Binnenhof in Den Haag aan VROM-minister Cramer het Duurzame Koffertje vol duurzame initiatieven.
www.spits.nl: ‘Klimaat hot item maar tot actie komt het niet’
www.trouw: Burgers denken mee over Duurzaamheid
www.depers: Kookboek wint prijs Duurzaamheid
www.ivn.nl: Duurzame Dinsdag 2007 zet duurzaam consumeren op de kaart
www.ivn.nl: Duurzame Dinsdag 2007 zet duurzaam consumeren op de kaart
www.duurzamedinsdag.nl: Zet Duurzaam Consumeren op de Kaart!

China verzoekt om 'ontwikkelingsruimte'
Amsterdam, 4 september 2007 - China werkt voortvarend aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen, maar heeft daarnaast ruimte nodig voor ontwikkeling van zijn economie. Ook dient de internationale gemeenschap er rekening mee te houden dat de Chinese bijdrage aan het broeikaseffect historisch gezien zeer klein is. Chen Deming, vice-voorzitter van de commissie voor ontwikkeling en hervormingen, heeft dit dinsdag in Beijing gezegd.
www.trouw.nl: China verzoekt om 'ontwikkelingsruimte

Transportsector 'perplex' over hogere dieselaccijns
Amsterdam, 4 september 2007 - De transportsector is verbijsterd en perplex over de mogelijke kabinetsplannen om diesel duurder te maken. Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van een 'ordinaire' belastingmaatregel 'die enkel de economie schaadt en niets oplevert voor het milieu.'
www.fd.nl: Transportsector 'perplex' over hogere dieselaccijns

Wereldkaart aangepast door klimaatopwarming
London, 3 september 2007 - De opwarming van de aarde heeft nu al zichtbare gevolgen voor de aarde. Hierdoor moet de wereldkaart aangepast worden.
Zo zijn de contouren van Bangladesh veranderd in vergelijking met de atlas van 2003. Ook al is de zeespiegelstijging 3 millimeter per jaar, de kustlijn is veranderd. In Shishmaref (Alaska) verdwijnt elk jaar 3 meter kustlijn in zee.
De Gele Rivier in China blijkt tegenwoordig de zee niet meer te halen. Hierdoor is de delta veranderd. Grote rivieren zoals de Rio Grande en de Colorado in de VS en de Tigris in Irak drogen 's zomers gedeeltelijk op. Verder is in veertig jaar tijd driekwart van het Aralmeer verdwenen en is sinds 1963 95 procent van het Tsjaadmeer drooggelegd.
De kaarttekenaars moeten ook het tropisch regenwoud aanpassen. Elk jaar verdwijnt 1 procent definitief van de kaart. Dit laatste komt vooral door houtkap en niet door de klimaatsverandering.
newscientist.com: Atlas to reflect 'environmental disasters'

Overeenstemming bij VN-klimaatconferentie Wenen
Wenen, 31 augustus 2007 - Vertegenwoordigers van 158 landen zijn vrijdag aan het einde van een klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Wenen overeengekomen dat industrielanden vóór 2020 moeten streven naar een reductie van 25 tot 40 procent - ten opzichte van het niveau van 1990 - van de uitstoot van broeikasgassen.
www.nieuws.nl: Overeenstemming bij VN-klimaatconferentie Wenen
Zie ook pagina buitenlands nieuws op zoekterm "Vienna"

Postbode moet minder CO uitstoten
Rotterdam, 31 augustus 2007 - TNT wil het eerste transportbedrijf ter wereld worden zonder netto CO2-uitstoot. Ook de emissie in het privéleven van het personeel wordt aangepakt, om te beginnen in Portugal...
www.nrc.nl: Postbode moet minder CO uitstoten

Ali B roept jongeren op in klimaatcampagne Switch Now
Amsterdam, 30 augustus 2007 - De betrokkenheid van Ali B met het klimaat bleek al uit zijn single Dit Gaat Fout. Het nummer leverde honderden reacties van jongeren op die zijn zorg deelden. Aanleiding genoeg voor Ali B om samen met hen in actie te komen. Per slot van rekening moeten zij de consequenties van de klimaatveranderingen dragen.
Met SWITCH NOW kunnen jongeren hun talent benutten om iets voor het klimaat te betekenen. De website www.switchnow.nu roept jongeren op hun ‘klimaatstem’ te laten horen. Met het maken van een muzieknummer, een filmpje, een grafisch ontwerp of door het bedenken van complete actieplannen maken zij kans op een optreden van Ali B op hun school.
www.switchnow.nu

Lage prioriteit landbouw bij waterschaarste Limburg
Maastricht, 29 augustus 2007 - Bij de verdeling van oppervlaktewater gedurende een periode van waterschaarste in Limburg en Noord-Brabant krijgt de landbouw, met uitzondering van 'dure gewassen' een lage prioriteit. Dat blijkt uit de Regionale Verdringingsreeks voor Limburg en Noord-Brabant zoals die voor het stroomgebied van de Maas is opgesteld.
www.agriholland.nl: Lage prioriteit landbouw bij waterschaarste Limburg

Klimaatbestendigheid kost 70 miljard
Den Haag, 28 augustus 2007 - Volgens het ministerie van VROM kost het rond 70 miljard euro om de komende 10 tot 15 jaren Nederland klimaatbestendig te maken. Hoewel er nog weinig geld voor is gereserveerd, moet de overheid zelf voor een groot deel van het bedrag zorgen. De rest zal van gebouweigenaren moeten komen.
www.milieuloket.nl: Klimaatbestendigheid kost 70 miljard

Klimaatbeleid kost jaarlijks 150 miljard
Rotterdam, 28 augustus 2007 - De kosten die jaarlijks moeten worden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen in de toekomst te beperken tot het huidige niveau bedragen wereldwijd ruim 150 miljard euro. Dat schrijft de UNFCCC, de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, in een nieuw rapport.
www.nrc.nl: Klimaatbeleid kost 150 miljard

'Geef arme landen hoofdrol in strijd voor klimaat'
Amsterdam, 28 augustus 2007 - Ontwikkelingslanden moeten een hoofdrol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering zegt het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Rijke landen moeten wel worden aangemoedigd om in ontwikkelingslanden te investeren.
oneworld.nl: D'Geef arme landen hoofdrol in strijd voor klimaat'

'Uitzending klimaatsceptische documentaire betreurenswaardig'
Antwerpen, 27 augustus 2007 (MO) - De openbare omroep Canvas zendt vanavond het eerste deel uit van de de klimaatsceptische documentaire The Great Global Warming Swindle van Martin Durkin. 'In het licht van de talrijke wetenschappelijke gebreken en het gebrek aan elementaire journalistieke kwaliteiten van deze film is dat betreurenswaardig', schrijven verschillende auteurs in een open brief aan Canvas.
De KRO zond de gewraakte anti Al Gore documentaire al in juli van dit jaar uit. De uitzending ging gepaard met een forum waarin Nederlandse deskundigen commentaar gaven op wat door sommigen betiteld is als "gevaarlijke onzin" in de documentaire.
(De uitzending kwam te vervallen vanwege de Belgische kabinetscrisis.)
www.mo.be: 'Uitzending klimaatsceptische docu betreurenswaardig'
www.mo.be: Open brief aan Canvas
www.indymedia.be: [Milieublog] De grote onzin
www.pubs.royalsoc.ac.uk: Recent oppositely directed trends in solar climate forcing and the global mean surface air temperature
"The Climate Swindle" gebaseerd op achterhaalde theorieën

Dodental Griekse bosbranden opgelopen tot boven de 60


(foto: NASA)

Athene, 27 augusustus 2007 - Niet te temmen bosbranden hebben vrijdag en zaterdag aan tientallen mensen het leven gekost en de autoriteiten genoopt tot gedeeltelijke ontruiming van steden en dorpen op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Het aantal doden is gestegen tot boven de zestig, meldde het ministerie van Volksgezondheid zondag. Maar het dodental zal verder oplopen, want veel mensen worden vermist. Lees verder op de pagina "Bosbranden versterken klimaatproblematiek

Nasa vliegt liever naar Mars dan orkanen te voorspellen
Brooklin, Canada, 26 augustus 2007 (IPS) - Amerikaanse experts verwachten dit jaar in de Cariben nog minstens twee tot drie zware wervelstormen en in het zuiden van de VS twee tot vier. Toch investeert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa steeds minder in het observeren en voorspellen van extreme weerfenomenen. De regering van president George W. Bush vindt de ruimte blijkbaar belangrijker.
ipsnews.be: Nasa vliegt liever naar Mars dan orkanen te voorspellen

GroenFront! Gathering 2007 presenteert campagne Krimpen of verzuipen!


De GroenFront! gathering 2007 werd gehouden in het gekraakte Fort Everdingen bij Culemborg aan de Lek

Zeeburg, 25 augustus 2007 - Tijdens De GroenFront! gathering 2007, het jaarlijks trefpunt van radicale eco-activisten uit Nederland en Belgie is in Culemborg de nieuwe "Krimp-campagne" geïntroduceerd.www.groenfront.nl: Krimpen of verzuipen: nieuwe GroenFront! campagne
www.indymedia.nl: GroenFront! Gathering 2007
www.groenfront.nl: GroenFront! Gathering 2007 - Culemborg

Brit liever betrapt op dronken achter stuur dan in een SUV
Londen, 25 augustus 2007 - De niet aflatende aandacht voor het milieu en klimaatverandering begint zijn uitwerking te krijgen in Groot-Brittannië. Dat wil zeggen: steeds meer Britten voelen een sociale druk om zo ‘groen’ mogelijk te lijken.
Uit recent onderzoek blijkt dat negen van de tien consumenten zelfs wel eens ‘groene leugens’ vertellen aan vrienden of bekenden, om niet versleten te worden voor ‘eco-vandaal’. Ruim de helft vindt zo’n onethische levensstijl intussen minder acceptabel dan rijden onder invloed.
www.volkskrant.nl: Brit liever betrapt op dronken achter stuur dan in een SUV

Balkenende en Verhagen naar klimaattop VN
Den Haag, 24 augustus 2007 - Premier Jan Peter Balkenende en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) gaan eind september naar de informele bijeenkomst van de Verenigde Naties voor staatshoofden en regeringsleiders over klimaatverandering. Aansluitend zullen ze in New York de Algemene Vergadering van de VN bijwonen.
www.volkskrant.nl: Balkenende en Verhagen naar klimaattop VN
www.un.org / The Future in our Hands: Addressing the Leadership Challenge of Climate Change
www.un.org / wap.alertnet.org: UN voices concern over US, Australia on climate
www.volkskrant.nl: Bush organiseert klimaatconferentie

Overlast door regen neemt toe in de stad
Amsterdam, 23 augusustus 2007 - Ruim negentig procent van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met regenwateroverlast, vooral in de vorm van water op straat en in gebouwen.
Klimaatverandering leidt tot meer en vaker water op straat, daar moeten we aan wennen, zegt de Stichting Rioned.
Water op straat wordt een probleem als water gebouwen in stroomt, doorgaande wegen geblokkeerd raken of water uit het riool stroomt. Het bovengronds bergen en afvoeren van regenwater is tegelijk een essentiële oplossing om regenwateroverlast te voorkomen. Dit staat in de Visie van Stichting RIONED Klimaatverandering, hevige buien en riolering. De Visie is aangeboden aan organisaties en overheden die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte en bij regenwateroverlast.
www.parool.nl: Overlast door regen neemt toe in de stad
www.riool.net: Klimaatverandering en regenwateroverlast
www.riool.info: Publieksinfo riolering

Zeldzaam sterke orkanen zoals Dean zijn vaker te verwachten


Amsterdam, 22 augustus 2007 - Categorie 5 orkanen (de zwaarste mogelijke) orkanen zijn zeldzaam. In 2005 waren er maar liefst 5 orkanen met deze kracht waaronder Katrina. Dean die maandag langs Jamaica raasde en waarvan de windmuren al voor enorme schade zorgde was er weer een.
www.hier.nu: Zeldzaam sterke orkanen zoals Dean zijn vaker te verwachten
www.knmi.nu: Wind Dean gemeten met geavanceerde scatterometer
www.meteo.nl: Dean op twee na zwaarste Atlantische orkaan
earthobservatory.nasa.gov
Eumetsat / Metop: Dean

Ander klimaat, andere vakanties
De Bilt, 20 augustus 2007 - Worden de stranden van Noord- en Oostzee geschikter voor vakantie dan de Côte d'Azur? Volgens het Weer Magazine - dat sterk leunt op KNMI onderzoek (red) - schuiven voor het toerisme goede omstandigheden onze kant op. Touroperators moeten inspelen op de veranderingen van het klimaat.
www.knmi.nl: Ander klimaat, andere vakanties

Winsemius: Nu moet je de slag maken!
Rotterdam, 19 augustus 2007 - Het milieu gaat aan geen enkele deur meer voorbij, laat staan aan die van een voormalig milieuminister. Pieter Winsemius (65) probeert er bijna een sport van te maken. ,,Ik ga zo vaak mogelijk met het openbaar vervoer. Maar als ik ga rijden, zit ik constant op mijn benzineverbruikmeter te kijken. Ik probeer onder de 9 liter per 100 kilometer te blijven, 1 op 11. Laatst had ik 8,2 liter.’’
www.insnet.org: Winsemius: Nu moet je de slag maken!

Klimaatverandering mocht geen rol spelen bij leningen
New York, 15 augustus 2007 - De Wereldbank heeft onder druk van de regering Bush jarenlang verzuimd rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering bij het verstrekken van leningen.
www.hier.nu: Klimaatverandering mocht geen rol spelen bij leningen
www.depers.nl: Bush censureerde rapporten over klimaatverandering
Zie ook media buitenland 1308 / Climate Change: The Truth About Denial

Zuid-Oost Azië: Massale vlucht voor water
New Delhi, 4/15 augustus 2007 - Ruim twintig miljoen inwoners van India, Bangladesh en Nepal zijn getroffen door de zware overstromingen die de landen al enkele weken teisteren.
Epidemieën en voedseltekorten zijn nu de grootste gevaren.
Vier christelijke hulporganisaties hebben de handen ineen geslagen om bij te springen na de ernstigste watersnoodramp in jaren in Zuidoost-Azië. "Overal waar je kijkt zie je water, honderden kilometers water."
www.nd.nl: 'Honderden kilometers niets dan water'
www.trouw.nl: Vrees voor ziektes en voedseltekorten in Zuid-Azië
www.volkskrant.nl: Ergste moesson sinds mensenheugenis
www.refdag.nl: Dodental overstromingen Zuid–Azië loopt verder op
www.refdag.nl / Moesson: de zegen die dodelijk kan zijn
www.ad.nl: Massale vlucht voor water
www.nrc.nl: De moesson is wispelturig geworden

Nieuw klimaatmodel: temperatuur vanaf 2010 vaker hoger
London, 11 augustus 2007 - De helft van de jaren direct na 2009 wordt gemiddeld warmer dan 1998, het wereldwijd warmste jaar dat ooit is geregistreerd. Dat schrijven onderzoekers in Science.
www.klimaatnieuws.nl: Nieuw klimaatmodel: temperatuur vanaf 2010 vaker hoger
www.nrc.nl: idem
www.metoffice.gov.uk: The forecast for 2014...

't Water blijft maar zakken in Gardameer
Garda, 11 augustus 2007 - Het water blijft zakken in het Gardameer, de toeristische parel van Italië. Grote boten blijven aan de kant, stranden worden groter maar viezer. Schuld van het 'gekke' klimaat of van de autoriteiten? "Ze hebben oorlogen voorspeld om waterschaarste, hier heb je een voorproefje."
www.nd.nl: 't Water blijft maar zakken in Gardameer

Hoogtepunt in CO2 hype bereikt? ING maakt Bavaria City Racing klimaatneutraal
Rotterdam, 10 augustus 2007 - Bavaria City Racing, het autosportevenement dat op 19 augustus in Rotterdam plaatsheeft, wordt klimaatneutraal. Hoofdsponsor ING heeft een speciaal programma opgezet om de CO2-uitstoot gedurende het evenement te compenseren. De bankverzekeraar doet dit door wereldwijd te investeren in duurzame energieprojecten, zoals zonne- en windenergieprojecten. Zo lezen we in Formule 1 Nieuws.
www.insnet.org: Hoogtepunt in CO2 hype bereikt? ING maakt Bavaria City Racing klimaatneutraal

Verdere daling uitstoot broeikasgassen in Nederland in 2006


Bilthoven, 7/13 augustus 2007 - In 2006 is voor het tweede opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderd. Deze lag met 208 miljard kg CO2-equivalenten 3 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol. Dit concluderen CBS en MNP op basis van voorlopige energie- en productiegegevens over 2006.
De daling van de uitstoot van broeikasgassen wordt vooral bereikt door de toename van de import van (groene) electriciteit.
www.trouw.nl: Het wordt nog een klus om ’Kyoto’ te halen
www.trouw.nl: Daling Nederlandse CO2-uitstoot is deels schone schijn
www.insnet.org: CBS: broeikasgasuitstoot daalt door afname elektriciteitsproductie
www.mnp.nl: Verdere daling uitstoot broeikasgassen in Nederland in 2006
www.cbs.nl: Verdere daling uitstoot broeikasgassen

Gore: Vervuilers financieren klimaatleugens
Singapore, 7 augustus 2007 - 's Werelds grootste CO2-uitstotende bedrijven betalen grof geld om de 'brede wetenschappelijke consensus' over klimaatverandering te ondermijnen. Die beschuldiging heeft 'klimaatgoeroe' en voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore dinsdag geuit op een forum in Singapore.
www.elsevier.nl: Gore: Vervuilers financieren klimaatleugens
Media buitenland: The Truth About Denial

Speel het bankenspel
Amsterdam, 7 augustus 2007 - De vier grote Nederlandse banken financieren een CO2 -uitstoot die ruim drie keer zo groot is als de uitstoot van heel Nederland. En dat terwijl we juist nu alles op alles moeten zetten om dit proces te keren.
www.oneworld.nl: Speel het bankenspel

'Proef met warmte uit asfalt in Sneek'
Sneek, 6 augustus 2007 - De gemeente Sneek en Woningstichting Patrimonium Sneek beslissen kort na de zomer of er een proef komt met de opwekking van warmte uit het asfalt van een autoweg. Dat meldde vorige week het Friesch Dagblad. Het experiment zou moeten worden uitgevoerd bij de nieuw aan te leggen A7, aan de zuidkant van Sneek.
www.engineering360.nl: 'Proef met warmte uit asfalt in Sneek'

Bush wil aparte top over klimaat
Washington, 4 augustus 2007 - De Amerikaanse president George Bush heeft vijftien landen met grote economieën, de Europese Unie en de Verenigde Naties uitgenodigd voor een klimaattop in Washington, eind september. Hij wil daar een aanzet te geven voor afspraken over de vermindering van de CO2-uitstoot als in 2012 het Kyoto-protocol afloopt.
www.nrc.nl: Bush wil aparte top over klimaat

VN-debat klimaatverandering veranderd
New York, 3 augustus 2007 - Het eerste debat over klimaatverandering in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties trok zoveel belangstelling dat er een derde dag aan werd geplakt om meer landen in de gelegenheid te stellen de problemen te schetsen die zij door de klimaatverandering ondervinden. Bijna honderd landen maakten gebruik van hun spreekrecht.
www.trouw.nl: VN-debat klimaatverandering veranderd

Shell investeert miljarden in Canada
Amsterdam, 31 juli 2007 - Shell verwacht de komende jaren 15 tot ruim 18 miljard euro te investeren in de verdere ontginning van teerzanden in Canada. Dat blijkt uit een aanvraag bij de Canadese autoriteiten voor een vergunning voor de bouw van een verwerkingsfaciliteit. Een aparte aanvraag voor de uitbreiding van het lopende Athabasca-project is in de maak.
www.fd.nl: Shell investeert miljarden in Canada

Kans op extreem warme dagen in Nederland neemt toe


Bilthoven, 31 juli 2007 - Kans op extreme warmte neemt toe. Jaargemiddelde temperaturen in Nederland zijn gestegen over de afgelopen eeuw, en dat lijkt ook te gelden voor piektemperaturen in de zomer. Zo was de julimaand van 2006 recordwarm met twee hittegolven. In een studie van het MNP wordt aangetoond dat de kans op extreem warme dagen systematisch is toegenomen over de periode 1951-2006.
www.mnp.nl: Kans op extreem warme dagen in Nederland neemt toe

Kosten klimaatdoelen kabinet kunnen worden gehalveerd
Hilversum, 27 juli 2007 - In het regeerakkoord zijn ambitieuze doelen voor klimaat en energie afgesproken: de uitstoot van broeikasgassen moet 30% verminderen in 2020 ten opzichte van 1990, energiebesparing moet toenemen tot 2% per jaar en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. In het kader van het project "Schoon en Zuinig" hebben ECN en MNP op verzoek van minister Cramer van het ministerie van VROM uitgerekend hoeveel dat gaat kosten.
vroegevogels.vara.nl: Kosten klimaatdoelen kabinet kunnen worden gehalveerd
www.mnp.nl: Verkenning potentieel en kosten van klimaat- en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig
www.nwo.nl: Milieu- en Natuurplanbureau, ECN en KNAW over klimaat en energiebespraring

ASN Bank vraagt aandacht voor klimaatverandering
Amsterdam, 25 juli 2007 - Hoe meer mensen duurzaam sparen en beleggen des te meer er geïnvesteerd kan worden in een beter klimaat. De ASN Bank introduceert een nieuw initiatief om aandacht te vragen voor de wereldwijde klimaatverandering: www.klimaatsparen.nl. Via deze internetsite kunnen bezoekers 'klimaatkaarten' versturen en prijzen winnen en wordt er aandacht gevraagd voor duurzaam bankieren.
www.oneworld.nl: ASN Bank vraagt aandacht voor klimaatverandering

Menselijke invloed verandering neerslag en klimaat vastgesteld
De Bilt, 25 juli 2007 - Voor het eerst is de menselijke invloed op het neerslagklimaat wetenschappelijk vastgesteld. Dat meldt het tijdschrift Nature dat op 26 juli de resultaten van een onderzoek publiceert over de menselijke invloed op neerslagtrends in de afgelopen eeuw.
www.knmi.nl: Menselijke invloed verandering neerslagklimaat vastgesteld
noorderlicht.vpro.nl: Neerslag is veranderd door menselijk handelen
www.kennislink.nl: Klimaatverandering en regenval
www.nature.com: Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends (samenvatting)
www.telegraaf.nl: Extreme regen is schuld mens
www.nos.nl / Klimaatstudie: steeds meer regen

Gordon Brown grijpt ‘het klimaat’ aan


Londen, 24 juli 2007 - De overstromingen zijn het gevolg van veranderingen in het klimaat, weet Gordon Brown. Maar de Britse premier zal ook vragen moeten beantwoorden over de rol van zijn regering.
www.nrc.nl: Gordon Brown grijpt ‘het klimaat’ aan

Amerikaans bedrijfsleven wil klimaatverandering aanpakken
Washington, 18 juli 2007 - "De opwarming van de aarde kan ernstige gevolgen hebben voor de samenleving en de ecosystemen" en "we moeten er nú iets aan doen". Dat staat in een beleidsverklaring die de Amerikaanse Business Roundtable (BRT) dinsdag bekend maakte. De BRT brengt de leiders van de grootste 160 ondernemingen in de VS samen.
De Business Roundtable spreekt zich unaniem uit voor "collectieve actie die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terugdringt, met als doel de concentratie van die gassen in de atmosfeer te verminderen en uiteindelijk te stabiliseren op een niveau dat rekening houdt met de risico's die de klimaatverandering meebrengt."
www.mo.be: Amerikaans bedrijfsleven wil klimaatverandering aanpakken

Noodweer China houdt aan


Beijng, 13/18 juli 2007 - Honderdduizenden mensen in Oost-China zijn vrijdag gevlucht voor de ergste overstromingen in meer dan vijftig jaar, meldden Chinese media. Er dreigt een tekort aan medicijnen, brandstof en eten met meer regen in het vooruitzicht.
Zeker 400 mensen zijn overleden en meer dan honderd personen werden donderdag nog vermist. Ook honderden miljoenen ratten ontvluchtten de regio nadat een meer overstroomde.
www.vwkweb.nl: Noodweer China houdt aan
www.metronieuws.nl: Overstromingen teisteren China
www.metronieuws.nl: Overstromingen teisteren China

Klimaatverandering is 'hot' in Europees bedrijfsleven
Rotterdam, 17 Juli 2007 -EZPress - Waar de wereld meer en meer pleit voor acties tegen klimaatverandering, ontplooit het bedrijfsleven ook daadwerkelijk steeds meer initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Stond klimaatverandering als maatschappelijk relevant onderwerp in 2002 op een achtste plek, dit jaar is het met stip gestegen naar een vierde plek op de agenda van het grote Europese bedrijfsleven, zo blijkt uit onderzoek dat dit voorjaar gedaan is onder de tweehonderd grootste Europese ondernemingen. Ondernemers verwachten bovendien dat dit thema binnen vijf jaar helemaal bovenaan hun agenda staat.www.ezpress.eu: Klimaatverandering is 'hot' in Europees bedrijfsleven

Klimaat ook bij Europese bedrijfsleven populairder
Rotterdam, 17 juli 2007 - Het tegengaan van klimaatverandering wordt ook in het Europese bedrijfsleven steeds belangrijker. Stond het onderwerp vijf jaar geleden nog op de achtste plek in de agenda van bedrijven, nu bezet het de vierde plek.
www.nu.nl: Klimaat ook bij Europese bedrijfsleven populairder
www.rsm.nl: Climate change has become hot item for European companies

KNMI: aantal tropische buien neemt toe
De Bilt / Amsterdam, 16 juli 2007 - Is er door de klimaatveranderingen ook meer onweer op komst? Vorige maand was er al sprake van een ’onweeralarm’ en ook nu houdt het niet op met bliksemen.
www.trouw.nl: KNMI: aantal tropische buien neemt toe
www.nrc.nl: Zomers onweer van dit jaar niet extreem
www.trouw.nl: Opfriscursus bliksemgedrag
Klimaatoverzicht 1607/ Onweer kondigde zich aan met spectaculaire wolkenformaties.
Themapagina Nederland onder water? / Stad wil 'waterproof' worden

ExxonMobil laat scepsis over klimaat varen
Amsterdam, 16 juli 2007 - Het Amerikaanse ExxonMobil probeert zijn imago van milieuvervuilende oliemaatschappij bij te stellen. Terwijl branchegenoten als Shell en BP al lang investeren in duurzame initiatieven en dat nadrukkelijk gebruiken in hun marketing, stond ExxonMobil altijd sceptisch tegenover klimaatverandering.
www.fd.nl: ExxonMobil laat scepsis over klimaat varen

Even met de heli naar huldiging van chauffeur
Den Haag / Amsterdam, 12 juli 2007 - De muziek op het klimaatevenement Live Earth is nog niet verstomd, of minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) is verantwoordelijk voor de uitstoot van een halve ton CO2. Maandag reisde hij per helikopter van Maastricht naar Rotterdam, waar hij een huldiging van een vrachtwagenchauffeur bijwoonde.
www.insnet.nl: Even met de heli naar huldiging van chauffeur

Opwarming aarde niet door zon
Amsterdam, 11 juli 2007 - De ongekend snelle opwarming van de aarde gedurende de afgelopen 25 jaar wordt niet veroorzaakt door een ongewone activiteit van de zon. Dat concluderen twee toonaangevende onderzoekers in het Britse wetenschappelijke maandblad Proceedings of the Royal Society A, waarover nrc next vandaag bericht.
vroegevogels.vara.nl: Opwarming aarde niet door zon
www.pubs.royalsoc.ac.uk: The sun is not a factor in recent climate change! (voll artikel in pdf)

CO2-experiment bij Galápagos verontrust milieubeschermers
Puerto Ayora, Ecuador, 10 juli 2007 - Eind deze maand stort het Californische bedrijf Planktos honderd ton ijzerpoeder in de Stille Oceaan ten westen van de Galápagoseilanden. Dat moet de groei van kleine algen bevorderen die koolstofdioxide uit de atmosfeer binden. Planktos test een veelbelovende manier uit om het broeikaseffect tegen te gaan, maar milieubeschermers steigeren omdat het experiment in de buurt van de waardevolle eilanden plaatsvindt.
mo.be: CO2-experiment bij Galápagos verontrust milieubeschermers

Warmere aarde niet door zon
Rotterdam, 10 juli 2007 - Nee, de ongekend snelle opwarming van de aarde gedurende de afgelopen 25 jaar wordt niet veroorzaakt door een ongewone activiteit van de zon. Deze populaire verdedigingslinie van sceptici over de menselijke oorzaken van klimaatverandering klopt niet, concluderen twee toonaangevende onderzoekers in het Britse wetenschappelijke maandblad Proceedings of the Royal Society A.
www.nrc.nl: ‘Warmere aarde niet door zon’
www.knmi.nl: ‘Invloed zon op klimaat blijkt beperkt’

Shell omarmt het Kremlin
Moskou, 10 juli 2007 - Shell gaat een strategische samenwerking aan met Rosneft, het Russische staatsoliebedrijf. De twee bedrijven sloten vrijdag een overeenkomst, die maandag is bekendgemaakt. De nieuwe alliantie is pikant, omdat Shell onlangs zijn belangen in het grote Sachalin-project zag gekortwiekt door staatsinterventie.
www.nrc.nl: Accoord Shell met Rosneft
www.volkskrant.nl: Shell omarmt het Kremlin

Eurocommissaris: Das af in klimaatstrijd
Brusel, 9 juli 2007 - In de strijd tegen de opwarming van de aarde roept eurocommissaris Charlie McCreevy alle 1.700 mannelijke EU-medewerkers op in de zomer geen das meer te dragen. Dan kunnen ze beter tegen de warmte en kan de airconditioning een graadje lager...
www.elsevier.nl: Eurocommissaris: Das af in klimaatstrijd

Klimaatvriendelijk dineren scheelt uitstoot CO2
Utrecht, 7 juli 2007 - Consumenten kunnen een bijdrage leveren aan het milieu door klimaatvriendelijk te eten. Door bijvoorbeeld aardappels te consumeren van de akker om de hoek, in plaats van rijst uit Azië, en koeienvlees te mijden, kan men jaarlijks een uitstoot van 570 kilo CO2 besparen. Dat bleek zaterdag uit een onderzoek dat voorlichtingsbureau Milieu Centraal uitvoerde.
vroegevogels.vara.nl: Klimaatvriendelijk dineren scheelt uitstoot CO2
www.volkskrant.nl: Eten van koude grond helpt klimaat
www.ad.nl: Vleesloze barbecue voor parlementariërs
www.milieucentraal.nl: Vleesproductie kost energie

Al Gore: klimaatcrisis is de missie voor onze generatie
Amsterdam, 7 juli 2007 - Zaterdag zal op alle zeven continenten het Live Earthconcert de aandacht van de mensheid vragen voor het begin van een driejarige campagne die iedereen er bewust van moet maken hoe we de klimaatcrisis op tijd kunnen oplossen. Dit om een catastrofe te vermijden. Initiatiefnemer Al Gore ziet een gedeelde strijd voor zich.
www.klimaatnieuws.nl / Al Gore: "Klimaatcrisis is de missie voor onze generatie"

Weerman overvallen door 'Klimaatpolitie'
Hilversum, 5 juli 2007 - Weerman Gerrit Hiemstra is donderdagavond tijdens het achtuur journaal overvallen door de 'agenten' van de Klimaatpolitie. De Klimaatpolitie is een programma van omroep BNN. Presentatrices Sophie Hilbrand en Nicolette Kluijver braken tijdens de uitzending van de weersverwachtingen in en vroegen de weerman om aandacht voor het klimaat. Zo zou het journaal afwijkende weertypes die het gevolg zijn van de klimaatverandering nadrukkelijker moeten benoemen.
Het weerjournaal krijgt wel vaker kritiek op de verhullende manier van presenteren. Contrails, de sporen van straalvliegtuigen, wordt vaak als "sluierbewolking" aangeduid, terwijl het tocht echt om vervuiling gaat.
"Weerkunde is Weerhandel geworden", zegt de website www.meteologica.nl. "En commercie en objectieve berichtgeving verdragen elkaar nu eenmaal slecht."
weblogs.nrc.nl: De klimaatkakker scoorde het beste
www.telegraaf.nl: Weerman overvallen door Klimaatpolitie (+ video)
www.meteologica.nl: Versluierende weerpraatjes

Eosta geeft CO2-waardes groente en fruit
Amsterdam, 5 juli 2007 - Voor de import van biologische groente en fruit van handelsbedrijf Eosta zijn de CO2-waardes berekend.
www.agd.nl: Eosta geeft CO2-waardes groente en fruit

Woningen in Den Haag aangesloten op aardwarmte
Den Haag, 4 juli 2007 - De gemeente Den Haag gaat 4000 nieuwbouwwoningen in de wijk Zuidwest aansluiten op aardwarmte. Vandaag ondertekent de gemeente hiervoor een samenwerkingscontract met de betrokken energiebedrijven en woningcorporaties.
www.engineering360.nl: Woningen in Den Haag aangesloten op aardwarmte

KNMI en RIVM waarschuwen voortaan voor hitte
De Bilt, 3 juli 2007 - Zodra er grote kans is op een periode van aanhoudende hitte, zal het KNMI hiervoor in samenwerking met het RIVM voor gaan waarschuwen. Dit in het kader van het nationaal hitteplan van het Ministerie van VWS, dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
www.regering.nl: Nationaal hitteplan bereidt zorg voor bij hittegolf
www.nd.nl: Hitteplan moet extra doden voorkomen
www.knmi.nl: KNMI en RIVM waarschuwen voortaan voor hitte

EU: Lidstaten moeten gevolgen klimaatopwarming indammen
Brussel, 2 juli 2007 - De Europese Commissie heeft vrijdag de Europese lidstaten aangespoord, maatregelen te nemen om de schadelijke gevolgen van de opwarming van het klimaat in te perken.
Milieucommissaris Stavros Dimas verwees naar de zware overstromingen in Groot-Brittannië en de hittegolf die op dit ogenblik Griekenland teistert. Hij zei dat de 27 lidstaten rampen in de toekomst moeten trachten te vermijden.
www.klimaatnieuws.nl: Lidstaten moeten gevolgen klimaatopwarming indammen
europa.eu / Climate change: Europe must take adaptation measures to lessen impacts of current and future warming
ec.europa.eu: website EU milieucommissaris Stavros Dimas
ZN: Overzicht weer in 2007

Nieuwe site over klimaatcompensatie
Amsterdam, 2 juli 2007 - Aanbieders van klimaatneutrale producten hebben een website gelanceerd, waarop consumenten meer informatie kunnen vinden over de verschillende klimaatneutrale producten.
Zij werken hierbij samen met Milieu Centraal en de HIER-campagne.
www.klimaatcompensatie.nl
www.vroegevogels.nl / Cramer: CO2-compensatie moet gewoon worden

Kinderen bezorgd over klimaatproblemen
Hilversum / Amsterdam, 2 juli 2007 - Maar liefst 84 procent van de kinderen tussen de negen en dertien jaar oud maakt zich zorgen over het klimaat en de opwarming van de aarde.
www.trouw.nl: ‘Kinderen bezorgd over klimaatproblemen’

Archief Klimaatverandering


© 2006 / 2007 Naar boven Wetenschap & Milieu Archief 2000 Voorpagina info@zeeburgnieuws.nl