Zeeburg Nieuws

Voorpagina
Politiek Nieuws

Archief 2000
Archief 1999

Javaplein
0702: Nieuwe keuzes voor Javaplein

0502: Stadsdeel trekt plan Javaplein in

0809: PvdA/Zorg over vertraging

1105: Slopen die handel!

0205: Grijp in hemelsnaam in!

0205: In gelul kan je niet wonen

1802: Stadsdeel tekent convenant


0101: Redt de Berlageblokken


1999:

2710: Geen sloop zegt monumentenzorg

2710: BAP/De Groenen tegen sloop

2010: Raad voor aanpak Javaplein

2008: Vooral grootwinkelbedrijf

2107: Werkateliers:novum of zoethouder?

2106: Bewonersparticipatie Javaplein afvalrace

2605: Pleindebat Javastraat maar deels geslaagd

1003: Javaplein motor voor vernieuwing van de Javastraat?

Reacties

Stadsdeel trekt plan Javaplein in


Het nieuwe Javaplein zoals het stadsdeel het voor ogen had. Na sloop van de Berlageblokken zou ruimte vrij komen voor een groter plein waarop het Badhuis een prominentere plaats zou krijgen. In de nieuwe blokken aan de zuidzijde van het plein zou Albert Heijn komen. Aan de kant van Molukkenstraat en in de Baliestraat zouden de ingangen van de parkeergarage komen. Kaart

Zeeburg, 5 februari 2001 - Het omstreden vernieuwingsplan voor het Javaplein gaat voorlopig in de ijskast. Geconfontreerd met de aanstaande monumentenstatus is sloop van de Berlage-blokken voorlopig niet aan de orde. Daarmee is de realisatie van het "ambitieuze" stadsdeelplan met als motto: "Javaplein: een nieuw hart voor de buurt", niet meer mogelijk.
GroenLinks wethouder Laetitia Ederveen zal de stadsdeelraad deze maand voorstellen een nieuw projectvoorstel te maken, met als uitgangspunt het behoud van de Berlage Blokken.

Wel sloop derde blok Berlage
In november al constateerde een "workshop", waaraan diverse toonaangevende architecten en stedenbouwkundigen deelnamen, dat het eerder door de stadsdeelraad vastgestelde plan voor het Javaplein niet realiseerbaar is met behoud van de Berlageblokken.
Stedenbouwkundige Teun Koolhaas deed op basis van de workshop de aanbeveling het derde blok van Berlage (aan de Benkoelenstraat) door nieuwbouw te vervangen en de beide andere andere blokken te restaureren."
Het stadsdeel heeft deze suggestie nu overgenomen en studeert op mogelijkheden om de aangrenzende gebouwen Diogenes en Eltheto te verwerven en samen met een deel van de Balistraat in een bescheidener "sloop/nieuwbouwplan" te betrekken. Ook zal onderzocht worden of realisatie van een ondergrondse parkeergarage op een andere manier mogelijk is.

Albert Heijn
Met het voorstel tot sloop van het blok op de Kop van de Javastraat zou toch nog ruimte ontstaan voor nieuwbouw om de komst van een supermarkt van Albert Heijn alsnog mogelijk te maken. Vooral de combinatie met het idee voor een ondergrondse parkeergarage wijst in die richting.
De voorstellen van Teun Koolhaas hebben daardoor duidelijk een compromiskarakter. Iets van Berlage behouden, zodat ook de staatssecretaris voor Cultuur, Rick van der Ploeg, tevreden is, en tegelijkertijd het stadsdeel te behoeden voor een eventuele "totale afgang" en mogelijke "schadeclaims van Albert Heijn", waaraan in het verleden - volgens bronnen die anoniem willen blijven - "harde toezeggingen op papier" zouden zijn gedaan.

Rijksbouwmeester tegen sloop
In september vorig jaar besloten Stadsdeel Zeeburg, woningbedrijf Amsterdam en Woningbouwvereniging De Dageraad op advies van rijksbouwmeester Wytze Patijn onderzoek doen naar een scenario voor de vernieuwing van het Javaplein met behoud van de Berlageblokken. Hierbij speelde een mogelijke monumentenstatus en de discussie in de buurt over het behoud van de blokken een centrale rol.
De rijksbouwmeester had aangegeven dat de Berlageblokken "monumentwaardig" zijn. Eerder besloot de stadsdeelraad de Berlageblokken te slopen. De oppositiepartijen BAP/De Groenen, SP en Lokaal Belang Zeeburg verklaarden zich toen tegen. Protest vanuit de buurt zette allereerst het Cuypersgenootschap in beweging waarna een groep vooraanstaande architecten zich tegen sloop van de Berlageblokken verklaarde.

De Vragen:
Verkeersplein of verblijfsruimte?

Wat is de wenselijke bestemming van Eltheto?

Berlageblokken slopen?

Nieuwe toekomst voor Borneoblokken?© 1999/2001 Voorpagina info@zeeburgnieuws.nl