Zeeburg Nieuws

Voorpagina
Archief 2000
Archief 1999

Javaplein
0809: PvdA/Zorg over vertraging

1105: Slopen die handel!

0205: Grijp in hemelsnaam in!

0205: In gelul kan je niet wonen

1802: Stadsdeel tekent convenant


0101: Redt de Berlageblokken


1999:

2710: Geen sloop zegt monumentenzorg

2710: BAP/De Groenen tegen sloop

2010: Raad voor aanpak Javaplein

2008: Vooral grootwinkelbedrijf

2107: Werkateliers:novum of zoethouder?

2106: Bewonersparticipatie Javaplein afvalrace

2605: Pleindebat Javastraat maar deels geslaagd

1003: Javaplein motor voor vernieuwing van de Javastraat?

Reacties

Meerderheid Raad vr Nota Javaplein
Zeeburg, 20 oktober 1999 - Binnen de raad van stadsdeel Zeeburg bestaat een ruime meerderheid voor het plan van aanpak voor het Javaplein van wethouder Laetitia Ederveen. Dit plan voorziet in sloop van de Berlage-blokken en nieuwbouw van winkels en koopwoningen.
Tevens worden mogelijkheden gezocht om de "Borneoblokken" en "de schil" achter het Badhuis op te waarderen en daar ruimte te vinden voor de benodigde vierkante meters horeca en sociale functies waarin het plan voorziet.

Monument
De Buurt Aktie Partij, de Socialistische Partij en Lokaal Belang Zeeburg verklaarden zich 'resoluut tegen de plannen'. Ze vinden het verlies aan goedkope woonruimte door sloop van de Berlageblokken "onaanvaardbaar" en stelden voor dit complex, genoemd naar de vermaarde Amsterdamse architect Berlage, te renoveren en op de Monumentenlijst te plaatsen.
Omdat behalve PvdA en Groenlinks ook D66 voor het plan zal stemmen, beschikt wethouder Ederveen over voldoende politieke steun zodat de ideen van de oppositie geen kans meer maken.
Wat nog wel roet in het eten kan gooien is een aktie van een bewonersgroep, die bij monde van Tong Tong-redaktrice Neeltje Wiedermeijer kwam melden dat zij een aanvraag heeft ingediend bij de minister om het complex van Berlage alsnog tot monument te laten verklaren. En zolang deze aanvraag loopt kan het stadsdeel weliswaar tot sloop besluiten maar kan het niet met de werkzaamheden beginnen.

Klankbordgroep
Op de plannen van de wethouder en de manier waarop de "Nota van uitgangspunten" tot stand was gekomen kwam veel kritiek van de zogenaamde "klankbordgroep", ingesteld op verzoek van het stadsdeel en bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers. Inspreekster Gerlinde de Geus vond dat het stadsdeel "veel te snel" ging, en de plannen tegen de uitgesproken wens van de klankbordgroep in, "te groots en te ambitieus" aanpakte. "Waarom zou je bijvoorbeeld die dure onderzoeken naar de Borneoblokken en de Schil doen, als je daar toch niets wilt?" vroeg zij zich af en sprak namens de groep het vermoeden uit dat het stadsdeel een 'geheime agenda' hanteerde en dat het aangekondigde onderzoek een opmaat zou zijn voor de uitvoering van "grotere ingrepen".

Onkundig
De klankbordgroep vond bovendien dat projectleider Vincent Kuilboer "veel te weinig naar hen had geluisterd" en "te sturend had opgetreden" en dat daardoor "een aantal van hun ideen onder tafel waren verdwenen". Veel van hun kritische opmerkingen waren volgens haar bovendien niet in de stukken en notulen terecht gekomen zodat de raadsleden onkundig waren gebleven van de tegenstellingen tussen klankbordgroep en stadsdeel.
Over hun klachten, die al teruggingen tot de werkateliers en de door Buro De Lijn opgestelde voorloper van de Nota van Uitgangspunten, had de groep twee brieven aan het Dagelijks Bestuur gestuurd. Naar aanleiding daarvan was Ederveen weliswaar komen praten maar er was weinig verbeterd, volgens De Geus.

Participatie
De ontboezemingen van de klankbordgroep zorgden voor de nodige consternatie binnen de raad. Het was er de wethouder namelijk veel aan gelegen het plan voor het Javaplein vooral ook als "bewoners-plan" te presenteren.
De oppositie greep het verhaal van de inspreekster aan om de wethouder de kapittelen. "Waarom heeft zij die brieven van de klankbordgroep niet doorgestuurd aan de raadsleden?" vroeg zij zich af.
In hun kritiek op de wethouder werden zij gesteund door Groenlinks-fractieleider Jan Hoek, initiatiefnemer tot de open-planvormings-procedure die zijn partijgenoot Ederveen er fijntjes op wees dat in de hele Nota van Uitgangspunten het bestaan van de klankbordgroep niet eens genoemd werd, laat staan dat er "een bedankje vanaf kon voor de inzet van deze mensen". Dit was toch niet echt de manier van doen", vond hij, "vooral ook omdat het stadsdeel juist naar nieuwe wegen van bewonersparticipatie op zoek is".

Ontmoetingsplaats
Alle consternatie ten spijt, veel had de klankbordgroep niet aan de behandeling van hun klachten, omdat inhoudelijk al hun voorstellen nog steeds consequent genegeerd werden. "Hoe moest het Javaplein nu een "ontmoetingsplaats voor culturen" worden, als een voorstel voor een multi-cultureel centrum zonder omhaal van woorden en zonder uitleg of enige discussie van tafel werd geveegd?, vroeg de klankbordgroep zich bijvoorbeeld af.
Geen van de raadsleden pikte het op. Aan PvdA fractievoorzitter Peter de Jong leek de hele discussie over het feit of de bewoners nu wel of niet serieus genomen waren zelfs geheel voorbij te gaan. Hij hield zich, zo leek het, bij zijn vooraf opgestelde speech en ging geen moment in op de door de groep geuitte kritiek.
Maar eigenlijk had ook de oppositie niet geluisterd naar klankbordvertegenwoordigster De Geus. In hun gretigheid haar te steunen in de kritiek op de wethouder, zagen zij over het hoofd dat wethouder n klankbordgroep op n punt in ieder geval niet van mening verschilden: beiden wilden de sloop van de Berlageblokken.


© 1999 Javaplein Voorpagina
info@zeeburgnieuws.nl