Zeeburg Nieuws
Wekelijkse kroniek met natuur-, milieu- en klimaatzaken
Opgericht 1 april 1999

Voorpagina / Home


15 jaar Zeeburg Nieuws

Zeeburg Nieuws biedt een selectie van het meest relevante nieuws in de nederlandstalige media over natuur, milieu en klimaat, aangevuld met eigen artikelen en een selectie uit het belangrijkste buitenlandse nieuws. Deze krant heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk van overheid, politiek en externe financiers.
Martin van Etten, uitgever en eindredacteur.

Voorwaarden


Het Weer


Regionaal nieuws: Stadsbioloog Remco Daalder wint Jan Wolkers Prijs (19-10)

Politiek & Beleid: Strijd over veeziekte MKZ Kootwijkerbroek nog niet afgelopen (15-10)

Agenda 01-11 / Landelijke Natuurwerkdag

IJmeerberichten: Geslaagde combinatie steen en groen bij IJburg (02-10)

Energiekwesties

Mens en milieu

Plant en dier

Landen en regio's

Mission, Colofon, Disclaimer en Voorwaarden

Actualiteit:


Weer & Klimaat in 2014: September was wereldwijd nooit eerder zo warm (20-10)


September was wereldwijd nooit eerder zo warm (20-10)


Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)


Weer & klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Opwarming zet door’ (18-07)Weerman Reinier van den Berg begint ecoland.tv (03-06)Al 16 jaar geen opwarming: waar of niet waar ? (04-07)


Specials:


Special De Grote Dooi van het Noorden: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Energieakkoord: Code oranje voor het energieakkoord (05-09)

IPCC Klimaatrapport 2013 AR5: “350 risico’s, 61 kwetsbaarheden” (27-08)

Klimaattop Warschau (COP 19): Klimaatoptimisme raakt op in 2013 (06-12-2013)

Luchtkwaliteit:www.airqualitynow.eu: Actuele luchtkwaliteit Europa


Metingen fijn stof & luchtvervuiling NL en Amsterdam


De Natuur bedreigd:


Het laatste jachtseizoen? (15-10)


Bedreigde diersoorten: Pelsrobben merken gevolgen van klimaatverandering (22-07)


Landbouw & Veeteelt:


Plus stapt over op 2 sterren rundvlees (22-10)


Energie (-besparing):


'Wereld steekt biljoenen in niet-duurzame energie' (20-10)


Wetenschap en Milieu:


Natuurlijk herstel: Nu bijsturen in beleid, straks beter functionerende steden en verbindingen (13-10)


Staat van het Klimaat:Doemscenario's: 'Klimaatverdrag alleen is niet genoeg om tij te keren' (22-09)


Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)'Bericht dat de aarde niet meer opwarmt is misleidend' (15-10-2012)Zuidelijke 'hockeystick' bevestigt wereldwijde opwarming (03-06-2012)Decennium 2001-2010 wereldwijd warmste ooit en opwarming in hogere versnelling (23-03-2012)


Smeltend ijs:


Special De Grote Dooi van het Noorden: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Antarctica: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Noordpool: Zeeijsrecord op de Zuidpool, Noordpool smelt weg (30-09)


Groenland: Duizenden naamloze meren (13-09)


Gletsjers smelten: Verdwijnende gletsjers zijn grotendeels onze schuld (15-08)
Zeespiegelstijging en Wateroverlast (en droogte):


De Zandmotor: baanbrekende kustbescherming (10-10)


Zeespiegelstijging: Overstromingen worden alledaags aan Amerikaanse Oostkust (08-10)


Deltaperikelen: IJssel afgetapt bij zeer hoog water (02-10)


Klimaat Algemeen:


ETS / Rintaro Tamaki: Milieu de dupe van economische crisis (16-10)


Klimaatverandering: ‘Klimaatverandering bedreiging nationale veiligheid’ (16-10)

Extreem weer reden voor landen om zich aan te passen aan klimaatverandering (14-10)

Remedies tegen de opwarming: Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert (14-10)

Klimaatdoelen 2030: Bedrijven vragen snel robuust klimaatbeleid van Europa (08-10)

Klimaattop VN 2014: China belooft CO2-verlaging op top (24-09)

Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)

Toename Kooldioxideconcentratie: Vijftien jaar CO2-emissies in kaart gebracht (11-09)

Klimaatverandering: “Zogenaamde ‘pauze’ opwarming aardoppervlak bedrieglijk” (11-09)

CO2-opslag: CO2-opslag met biomassa scoort beter dan met kolencentrale (07-09)

AR5: Gelekt VN-rapport toont waarom we ons echt zorgen moeten maken over de klimaatverandering (30-08)

Expeditie Noordpool: Hamburgers aan land (25-08)

El Niño: Volgen er meer na Bertha? (11-08)

Geo-engineering: 5 Vreemdste ingrepen tegen klimaatverandering (deel II) (06-08)

Weer&klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Onze planeet wordt een warmere plek’ (18-07)

Paleoklimatologie: Zeestraten spelen cruciale rol bij klimaatverandering (09-07)

PETM: Meteorietinslag veroorzaakte wereldwijde duisternis en kou (12-05)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)


James Hansen: Klimaatverandering al vanaf 1 graad catastrofaal (05-12)


Methaan (en methaanhydraten): In het datamoeras van een moerasgas (27-10)

Nieuw mystificatie offensief sceptici rond Arctisch zeeijs (17-09)

Paleoklimatologie: Plioceen / Mioceen: Miocene schatkamer onder groene zoden (13-09)

Golfstroom: Zout water houdt Golfstroom stabiel (15-07)

CO2 concentratie mei 2013 passeert 400 ppm (03-06)


Wereld heeft rode lijn overschreden met CO2-niveau (13-05)


Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (0704)


Paleoklimatologie: Aarde binnenkort warmer dan ooit in de laatste 11.300 jaar (0803)


Klimaat Theorie:


El Nino and La Nina explained (20-06


Omleiding vliegtuigen beperkt opwarming (19-06)

Op naar de zomer / El Niño update (30-05)

Aerosolen: 'Aziatische luchtvervuiling kan wereldwijd probleem worden' (16-04)

El Niño en La Niña: El Niño op de loer? Wordt 2014 een record warm jaar? (25-02)

Zon en klimaat / Activiteit zon naar maximum (02-02)

IJstijden: Modellen tonen abrupte klimaatovergangen (18-11)

Geschiedenis van het broeikaseffect: Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (07-04)

Moessons in het Mid-Holoceen: Modellering van astronomisch geforceerde moesson-veranderingen (04-12-2012)

Urgenda:Boeken:Uitgelicht:
AGU Climate Statement: Human-induced climate change requires urgent action (Aug 2013 / pdf)Deze editie staat in het teken van de EU klimaatdoelstellingen. Klik hier voor het Verdere Nieuws

EU-akkoord klimaatdoelstellingen met slag om de arm


Vooral op het terrein van de energiebesparing kan nog veel bereikt worden. De doelstelling het energieverbruik terug te brengen met ten minste 27 procent wordt door milieuorganisaties als te beperkt gezien. Beeld: www.guardian.com / Suomi NPP/VIIRS/NASA ©

Brussel, 23 / 24 oktober 2014 - De Europese lidstaten hebben op de EU-top in Brussel drie nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 overeengekomen.
De belangrijkste afspraak is dat de uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar met ten minste 40 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
Verder spraken de regeringsleiders af dat zeker 27 procent van de energie uit duurzame bronnen als zonne- en windenergie moet komen en dat het energieverbruik moet worden teruggebracht met ten minste 27 procent.
Dit nieuwe klimaatpakket moet een aanzet zijn tot verdere maatregelen de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken.
Hiertoe moet volgend jaar tijdens de klimaatconferentie in Parijs worden besloten.
> Klimaatdoelen EU: EU-akkoord klimaatdoelstellingen met slag om de arm
Zie ook:
> Klimaatdoelen EU: 'Emissiedoelstellingen Europa te laag'


Eurotop toont gebrek aan leiderschap op klimaatbeleid


"GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is verbijsterd over het gebrek aan leiderschap bij de Europese regeringsleiders om tot een besluit over klimaatbeleid te komen waarmee internationaal voor de dag te komen is. Beeld: groenlinks.nl

Brussel, 24 oktober 2014 - Europarlementariër Bas Eickhout is verbijsterd over het gebrek aan leiderschap bij de Europese regeringsleiders om tot een besluit over klimaatbeleid te komen waarmee internationaal voor de dag te komen is. Op de eurotop slaagden de achtentwintig regeringsleiders er in om alle ambitie die nog in het al verzwakte voorstel zat, er verder uit te halen.
> groenlinks.nl: Eurotop toont gebrek aan leiderschap op klimaatbeleid


Europese 2030-klimaatdoelstellingen: Valse keuze tussen economie en klimaat?


'Ambitieus klimaatbeleid hoeft niet nadelig te zijn voor de Europese economie en industrie.' Beeld: www.mo.be / ©

Amsterdam, 24 oktober 2014 - De Europese raad nam op 24 oktober nieuwe klimaatdoelstellingen voor de periode 2020-2030 aan. Milieuorganisaties klagen aan dat deze niet volstaan om de klimaatverandering tegen te gaan, maar de EU en het industrieleven benadrukken het belang van een evenwichtige overeenkomst die de competitiviteit van de Europese industrie niet in het gevaar brengt. Een reeks recente rapporten toont echter dat een ambitieus klimaatbeleid niet nadelig hoeft te zijn voor de Europese economie en industrie.
> www.mo.be / Europese 2030-klimaatdoelstellingen: Valse keuze tussen economie en klimaat?


Europese regeringsleiders stellen zwakke klimaat- en energiemaatregelen voor

Brussel, 24 oktober 2014 - Zoals te verwachten viel, hebben de Europese regeringsleiders weinig ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen vastgelegd op de Europese Top in Brussel. Ze blijven onder de doelstellingen die het Europees parlement had goedgekeurd. Ik roep het parlement en de Commissie op om te blijven ijveren voor meer ambitie.
> kathleenvanbrempt.be: Europese regeringsleiders stellen zwakke klimaat- en energiemaatregelen voor


Brussel wordt bedankt!

Amsterdam, 24 oktober 2014 - (door Greenpeace) - "We waren er al bang voor, de Europese klimaatdoelen voor 2030, vannacht vastgesteld door Brussel, zijn te treurig voor woorden. Ter verduidelijking maken we er toch een paar aan vuil. De vannacht geformuleerde doelen zijn CO2–uitstoot terugdringen met 40 procent, 27 procent besparen op energie en 27 procent duurzame energieopwekking. Deze bedroevende percentages voorkomen niet dat de aarde met meer dan twee graden gaat opwarmen, we blijven afhankelijk van de import van (Russisch) gas en de rekening voor investeringen in schone energie wordt doorgeschoven naar de volgende generaties."
> www.greenpeace.nl: ‘Climate change will destroy us’


De Groene Zaak: gebrek aan klimaatambitie EU schaadt economie

Amsterdam, 24 oktober 2014 - De Groene Zaak, het ondernemersplatform van meer dan 200 duurzame bedrijven, is verontrust over de uitkomsten van de Europese Raad over het energiebeleid. De Europese lidstaten hebben vandaag namelijk besloten niet 30% energiebesparing te realiseren in 2030 maar 27%.
Ook de doelstellingen voor duurzaam opgewekte energie is naar beneden bijgesteld: eveneens van 30% naar 27%. Alleen het CO2-reductiedoel van 40% is gehandhaafd, al roept de toevoeging ‘ten minste’ nog op tot meer ambitie.
> www.duurzaamgeproduceerd.nl / De Groene Zaak: gebrek aan klimaatambitie EU schaadt economie


"EU-klimaatakkoord zal klimaatverandering niet voorkomen"


Het EU-klimaatakkoord heeft nauwelijks concrete maatregelen en zal verdere opwarming niet voorkomen. Beeld: deredactie.be

Brussel, 24 oktober 2014 - Vanuit groene hoek komen teleurgestelde reacties op het Europees energie- en klimaatplan voor de periode 2020-2030. "Het akkoord is duidelijk onvoldoende om gevaarlijke klimaatsveranderingen te voorkomen", zegt Sam Van den Plas van WWF in "De ochtend".
> deredactie.be: EU-klimaatakkoord zal klimaatverandering niet voorkomen


Milieuorganisaties: “Nieuwe klimaatdoelen EU zijn teleurstellend”

Amsterdam, 23 / 24 oktober 2014 - Gisteravond bereikte de Europese Unie een akkoord over nieuwe klimaatdoelen in de vorm van nieuwe streefcijfers om klimaatverandering tegen te gaan.
De oude klimaatdoelen komen daarmee te vervallen, waarvan de belangrijkste is om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. De nieuwe doelen zijn dus ambitieuzer, hoewel de deadlines verder weg in de toekomst liggen. Toch zijn milieuorganisaties niet te spreken over de nieuwe, felbevochten doelstellingen.
> www.oneworld.nl / Milieuorganisaties: “Nieuwe klimaatdoelen EU zijn teleurstellend”
Zie ook:
> Klimaatdoelen EU: 'Emissiedoelstellingen Europa te laag'


Verder nieuws:

Ook Brits topadviseur waarschuwt voor gevolgen van zure oceanen

Brussel, 24 oktober 2014 - De verzuring van de oceanen vormt een ernstige bedreiging voor de visserij, zegt nu ook Mark Walport, de voornaamste wetenschapsadviseur van de Britse regering. Onlangs besloot een studie dat de verzuring ergere gevolgen heeft dan gedacht.
> www.mo.be: Ook Brits topadviseur waarschuwt voor gevolgen van zure oceanen
> Oceaanverzuring en vervuiling: VS creëren grootste zeereservaat ter wereld (25-09)


Ook met milieuzones overschrijding norm fijnstof in Duitse steden

Den Haag, 24 oktober 2014 - Ook met milieuzones voor auto's in Duitsland is de uitstoot van fijnstof in de laatste jaren maar licht afgenomen. Toch werken de maatregelen om de door het verkeer veroorzaakte uitstoot in te dammen. "Als we niets hadden gedaan, was de situatie duidelijk ernstiger", zegt Marcel Langner, fijnstofspecialist bij het Umweltbundesamt.
> www.energiepodium.nl: Ook met milieuzones overschrijding norm fijnstof in Duitse steden
> Brommers en scooters: Nog geen besluit over scooters naar de rijbaan (15-10)
> Fijnstof en Luchtkwaliteit: “Bomen redden honderden levens per jaar” (03-08)


Oktober 2014 in top-3 warmste ooit

Zeist, 23 / 24 oktober 2014 - De huidige oktobermaand zal de boeken in gaan als een van de warmste oktobermaanden ooit gemeten in De Bilt. Uit een doorberekening blijkt dat de maandgemiddelde temperatuur zal uitkomen rond 13,6 graden. Goed voor een tweede of derde plek in de lijst met warmste oktobermaanden.
Oktober 2001 staat stevig op de eerste plaats met een maandgemiddelde temperatuur van 14,2 graden. Door het warme verloop van oktober is de kans dat 2014 als warmste jaar ooit de boeken in gaat verder toegenomen.
> nieuws.weeronline.nl: Oktober 2014 in top-3 warmste ooit
> www.weer.nl: Zuidelijke wind
> www.facebook.com/MeteoGroupWeer (foto)
> 2014 op weg om warmste jaar ooit te worden


Commissie-Juncker goedgekeurd: ex-oliebaron Cañete krijgt Klimaatverandering en Energie

Brussel, 23 oktober 2014 - De Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker is geaccepteerd door het Europees Parlement. Inclusief ‘Señor Petrolhead’ Cañete (Energie) en de voormalig lobbyist Hill (Financiën).
> www.ftm.nl: Commissie-Juncker goedgekeurd: ex-oliebaron Cañete krijgt Klimaatverandering en Energie


Insecten eten: veel vliegen in een klap

Brussel, 23 oktober 2014 - Steeds meer warenhuizen leggen voedsel op basis van insecten in de rekken. Daarbij kunnen ze op de goedkeuring rekenen van Johan Claes, docent en onderzoeker aan de Lab4Food van de KU Leuven. Hoewel ons voedselprobleem eigenlijk een vleesprobleem is dat ook kan opgelost worden door met z’n allen minder vlees te eten, biedt het overschakelen naar insecten als eiwitbron voor mens en dier een duurzame oplossing om voor een steeds groeiende wereldbevolking eten te voorzien, zo klinkt het. Om sprinkhanen en wormen ingang te laten vinden in een Westers eetpatroon, worden ze wel beter onzichtbaar in onze voeding verwerkt.
> www.vilt.be: Insecten eten: veel vliegen in een klap


Klimaatonderhandelingen in Bonn verlopen moeizaam

Bonn, 23 oktober 2014 - Het kost veel moeite om knopen door te hakken op de klimaatonderhandelingen voor het klimaatverdrag van Parijs die nu plaatsvinden in het Duitse Bonn. "Het lijkt alsof de onderhandelaars slaapwandelen", klaagt Hilary Chiew van de niet-gouvernementele organisatie Third World Network.
> www.ipsnews.be: Klimaatonderhandelingen in Bonn verlopen moeizaam
> www.ipsnews.be: Climate Negotiators “Sleepwalking” in Bonn
> www.iisd.ca: Bonn Climate Change Conference - October 2014 (foto)


Nachtstrooptochten chimpansees

Hilversum, 23 oktober 2014 - Wetenschappers hebben voor het eerst chimpansees waargenomen die 's nachts op strooptocht gaan op akkers in hun omgeving. De dieren blijken zich te hebben aangepast aan de mens, die steeds dieper het leefgebied van de chimpansees binnendringt.
De dieren gebruiken het duister om te voorkomen dat ze worden ontdekt tijdens het foerageren in de akkers. De nachtelijke strooptochten werden vastgelegd met verborgen camera's, meldt het wetenschappelijke blad PLOS One.
Op de videobeelden is te zien hoe groepen chimpansees mais roven uit velden in de buurt van het Kibale National Park in Oeganda.
> nos.nl: Nachtstrooptochten chimpansees
> Bedreigde diersoorten / WNF: Biodiversiteit op aarde in veertig jaar gehalveerd (30-09)
Gerelateerd:
> Primaten bedreigd


Rode paprika is nu van Syngenta

Amsterdam, 23 oktober 2014 - Het octrooi op de rode paprika is in handen van het Zwitserse bedrijf Syngenta en betreft de resistentie tegen wittevlieg. Die eigenschap komt bij wilde paprika’s gewoon in de natuur voor. Maar met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg. Bionext verzet zich samen met een internationale coalitie tegen dit octrooi. De organisaties willen dat de Europese octrooiwetgeving wordt aangepast zodat dit soort octrooien in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
> www.duurzaamnieuws.nl: Rode paprika is nu van Syngenta
> www.bionext.nl: Procedeer nu mee tegen octrooi op leven


2014 op weg om warmste jaar ooit te worden


2014 op weg om warmste jaar ooit te worden. Beeld: www.climatecentral.org

Brussel, 20 / 23 oktober 2014 - Nu al is de kans groot dat 2014 het warmste jaar in de geschiedenis wordt, zegt de Amerikaanse overheidsorganisatie NOAA in een nieuw rapport. Het is de zoveelste recordmelding over de globale temperaturen.
Sargasso.nl meldt dat volgens de metingen van NOAA het lopende jaargemiddelde sinds augustus op recordniveau is sinds de metingen begonnen in 1880.
Waar in augustus 1998 nog 0,67 gehaald werd, kwam augustus 2014 er met 0,6725 al boven. En in september 2014 zitten we inmiddels op de 0,68.
> sargasso.nl: Nieuw record voor lopend jaargemiddelde afwijking temperatuur wereld (23-10)
> www.ipsnews.be: 2014 op weg om warmste jaar ooit te worden (21-10)
> www.climatecentral.org: 2014 On Track to Become Warmest Year
> www.slate.com: The Earth Just Had Its Warmest “Year” on Record (Oct 20)
Zie ook:
> Weer & Klimaat in 2014: September was wereldwijd nooit eerder zo warm (20-10)


Nederland 5e op ranglijst groen imago. Werkelijke prestaties 21e

Den Haag, 22 oktober 2014 - Nederland heeft in de ogen van de wereld een groen imago. In werkelijkheid scoort het maar matig op de prestatielijst van duurzame economieën. Om investeringen aan te trekken is het belangrijk om prestatie gelijk te laten lopen aan perceptie.
> www.energieoverheid.nl: Nederland 5e op ranglijst groen imago. Werkelijke prestaties 21e


Klimaatverandering houdt armoede in stand

Amsterdam, 21 oktober 2014 - Zolang klimaatverandering niet aangepakt wordt blijft extreme armoede bestaan, zeggen onderzoekers Susan Nicolai en Ilmi Granoff.
> www.oneworld.nl: Klimaatverandering houdt armoede in stand
> www.developmentprogress.org: Countdown to zero-zero


‘Valse’ ganzenjacht

Leeuwarden, 21 oktober 2014 - De Leeuwarder Courant bericht op 20 oktober 2014 in het artikel ‘“Valse” ganzenjacht aan rand natuurgebied’ over dreigende wantoestanden bij de ganzenjacht. ‘Jagers zitten pal naast natuurgebieden waar duizenden ganzen ’s nachts slapen.’ Ze lokken de ganzen met een lokfluit naar zich toe en knallen ze dan af.
> www.faunabescherming.nl: ‘Valse’ ganzenjacht


Nieuwe zonnecel zet (bijna) al het licht om in stroom

Bergen, 21 oktober 2014 - Britse onderzoekers gaan misschien het bijna ongelooflijke presteren. Ze denken zonnecellen te kunnen maken die 95 procent van het invallend licht omzetten in stroom.
> www.trouw.nl: Nieuwe zonnecel zet (bijna) al het licht om in stroom
> www.phy.cam.ac.uk: Solar cells


Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten

Bilthoven, 21 oktober 2014 - In de voorgenomen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachten gunstige effecten van de PAS-maatregelen. De hierdoor ontstane ruimte geven zij vrij voor extra vergunningverlening, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitbreiding van wegen en agrarische bedrijven. In sommige gevallen kan dit echter te voorbarig zijn.
> W&M / Stikstof: Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten (21-10)


Besluit uitbreiding Lelystad Airport vijf maanden later

Den Haag, 21 oktober 2014 - Het definitieve besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport loopt mogelijk vijf maanden vertraging op. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wilma Mansveld, verantwoordelijk voor Luchtvaart.
> www.nu.nl: Besluit uitbreiding Lelystad Airport vijf maanden later
> Schiphol regionaal: Schiphol houdt vast aan 2018 voor Lelystad Airport / 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)


Winterklaar maken

Brussel, 21 oktober 2014 - De naderende winter “herinnert iedereen eraan dat [de Russische president, red.] Vladimir Poetin de troeven in handen heeft als het gaat om de gaslevering” aan Europa, schrijft economiejournalist Liam Halligan in The Spectator. Wat voor invloed zal dit hebben op de toch al gespannen betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie?
> www.voxeurop.eu: Winterklaar maken
Archief:
> Oekraïnekwestie: Voorlopig gasakkoord Rusland en Oekraïne (19-10)


Paling krijgt 'kattenluikje' bij Afsluitdijk

Amsterdam, 21 oktober 2014 - De Afsluitdijk gaat vanaf volgend jaar dagelijks open voor vis. De resultaten van een jaar van zogeheten visvriendelijk sluisbeheer zijn zo positief dat Rijkswaterstaat daartoe heeft besloten.
> www.volkskrant.nl: Paling krijgt 'kattenluikje' bij Afsluitdijk


Risico's van El Niño zijn beter in te schatten

Amsterdam, 21 oktober 2014 - De verzekeringsbranche, overheden en hulporganisaties zouden bewuster kunnen omspringen met periodiek wisselende weerpatronen. Dat zeggen de auteurs van een studie naar de invloed van de warmwatervloed El Niño op overstromingsrisico's wereldwijd.
> www.volkskrant.nl: Risico's van El Niño zijn beter in te schatten
> El Niño 2014 / 2015: Volgen er meer na Bertha? (11-08)


Hoe je elektronicabedrijven een historische stap laat nemen

Amsterdam, 20 oktober 2014 - 16356 kleine stappen voor ons, één grote stap voor de elektronica-industrie. Na twee jaar campagnevoeren zijn 14 van de belangrijkste elektronicabedrijven om. Twee gram van onze smartphones is straks duurzaam gewonnen. De rest nog niet. Maar dit is ook pas het begin.
> milieudefensie.nl: Hoe je elektronicabedrijven een historische stap laat nemen


Reactie WNF op artikel Foodlog

Amsterdam, 20 oktober 2014 - Afgelopen week werd op het World Nutrition Forum in München gesproken over de toekomst van diervoeding. Een van de sprekers was Jason Clay, landbouwexpert van het Wereld Natuur Fonds in de Verenigde Staten. Op Foodlog verscheen een artikel met uitspraken die Clay zou hebben gedaan. Het WNF. geeft een reactie.
> Reactie WNF op artikel Foodlog
> www.foodlog.nl: WNF distantieert zich van uitspraken Clay
> www.foodlog.nl: WWF-topman bepleit doorgaan met ‘plofkip’


Gepland gat in Brouwersdam is 'window of opportunity' voor getijdencentrale

Middelburg, 20 oktober 2014 - Er komt een opening in de Brouwersdam waardoor het zoute water uit de Noordzee weer toegang krijgt tot de Zeeuwse Grevelingen. Kortom; het getij wordt teruggebracht in de wateren. Dit moet de water- en bodemkwaliteit van de Grevelingen, die nu in slechte staat verkeren, verbeteren. Tegelijk kan er een momentum ontstaan voor het jarenoude plan rond de bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam.
www.energeia.nl: Gepland gat in Brouwersdam is 'window of opportunity' voor getijdencentrale


Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker

Brussel, 20 oktober 2014 - Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker als gevolg van de klimaatverandering. Amerikaanse biologen hebben dat vastgesteld met de hulp van duizenden burgerwetenschappers.
> www.mo.be: Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker


Energiekwesties:

Piekolie nieuwsupdate week 42 (18-10)

Windenergie: Excuses CPB: “We hanteerden verkeerde CO2 prijs” (18-10)

Kernenergie: Kernfysische Dienst greep in na reeks incidenten bij reactor in Petten (18-10)

Zonne-energie: Zonne-energie inpassen met oog voor landschap (17-10)

Crisis Energieakkoord: “Veel scholing nodig om doelen Energieakkoord te halen” (16-10)

Schaliegas: 'Schaliegas helpt klimaat niet' (16-10)

Electriciteit: EU-rapport: Duurzame elektriciteit goedkoper dan fossiel als klimaatverandering wordt meegerekend (15-10)

Biobrandstof: Biodiesel uit koolzaad slurpt energie (13-10)

Lego buigt voor druk Greenpeace (09-10)

Gronings gas: 'Beschadigde huizen energieneutraal maken' (09-10)

Oekraïnekwestie: Rusland, energie en klimaat (30-09)

Energieakkoord: Minister Kamp werpt zich op als redder van energieakkoord (27-09)

Electrisch vervoer: Elektrische auto's de toekomst? (11-09)

Olieramp Golf van Mexico: Rechter verwijt BP 'grove nalatigheid' bij olieramp (05-09)

Waterstof: Auto op waterstof kan tanken bij pompstation in Rhoon (03-09)

Shell wil in 2015 opnieuw boren (29-08)

(Verzet tegen) kolencentrales: Milieuorganisaties opnieuw naar Raad van State om kolencentrales (21-08)

Shell & Nigeria: "Shell faalt in reiniging Nigerdelta" (04-08)

Nasleep Fukushimaramp: Tepco vraagt vergoeding van 3,75 miljard euro aan Japanse staat na Fukushima (23-07)

Isis betaalt strijd Irak met illegale oliehandel (17-07)

Jeremy Leggett over de duurzame energietransitie: "Let investors decide about the risks of early peak oil" (19-06)

Biogas: "Veehouders staan klaar om biogas te produceren" (11-04)

Teerzanden / VS: "Pijpleiding Keystone XL nodig als tegengewicht tegen Rusland" (06-03)Mens en Milieu:

Afvalproblematiek: Vergeet bij recycling de kritische grondstoffen niet (18-10)

WG II: IPCC publiceert eindversie rapport Werkgroep II (16-10)

Dierenwelzijn: Brussel sleept Nederland voor rechter vanwege proefdieren (16-10)

Brommers en scooters: Nog geen besluit over scooters naar de rijbaan (15-10)

Geboren ontkenners (14-10)

Klimaatdoelen EU: Bedrijven vragen snel robuust klimaatbeleid van Europa (08-10)

Economische groei: Autoverkoop krimpt minder hard (01-10)

Klimaattop / Dijksma over klimaatafspraken met Kerry: 'De VS vinden dit écht belangrijk' (27-09)

80 / 100 discussie: Snelheidslimiet blijft 80 op traject bij Overschie (23-09)

Urgenda: Peoples Climate March Amsterdam (21-09)

Klimaatverandering en weersextremen: 'Steeds meer schade door klimaatverandering' (19-09)

Bevolkingsgroei: Raakt onze planeet stilaan vol? (18-09)

CO2 toename: Vijftien jaar CO2-emissies in kaart gebracht (11-09)

(Beïnvloeding van de) Publieke opinie: Zo ziet het weerbericht in 2050 eruit (05-09)

Schiphol regionaal: 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)

Q-koorts: Patiënten Q-koorts dienen claim in (04-09)

Megastallen: Eerste steen megastallen overhandigd aan Dijksma (03-09)

Minder vlees eten: Neptonijn en vega-kip, daar verdient Nederland zijn geld mee 03-09)

Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)

Uit de gaarkeuken van Obama’s diplomatie (29-08)

ESBL: Grens aan antibioticareductie (13-08)

Bosbranden en CO2 toename: Zweedse bosbranden onder controle (11-08)

Luchtvaartsector groeit te snel voor klimaatinspanningen(08-08)

Fijnstof en Luchtkwaliteit: “Bomen redden honderden levens per jaar” (03-08)

Kritiek op milieuorganisaties: Onterechte dwangsom Greenpeace (12-06)

Stijgende voeselprijzen: "Energie- en voedselcrisis dreigt voor EU" (03-06)

Poetin wil Russische aanwezigheid op Noordpool versterken (25-04)

Earth Hour: Uur licht uit voor milieubewustzijn (29-03)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)

Klimaattop Warschau (COP 19): "Klimaatoptimisme raakt op in 2013" (06-12)Plant en dier (Nederland):

Oostvaardersplassen: Oostvaardersplassen wacht nieuw leed (15-10)

Landschapskwesties: Vergroening' Europese landbouw nekt natuur in agrarisch gebied (10-10)

SGP: geld ontpoldering naar weidevogels (02-10)

Biodiversiteit: 'Natuur in Nederland herstelt voorzichtig' (30-09)

Bedreigde ganzen: Ganzen weren en 1001 toepassingen van olifantsgras (24-09)

Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)

Dijksma staat zoutwinning onder Waddenzee toe (03-09)

Lichtpuntje voor natuurliefhebbers: Achteruitgang Nederlandse natuur stabiliseert (02-09)

Wetlands: ''Oxidatie van veen zorgt ook voor veel CO2-emissie'' (15-08)

Bomen en Bossen (Binnenland): Jonge bomen nu gestut met bioplastic grondankers (03-08)

Westerschelde: Natuur Westerschelde niet gebaat bij strekdammen (31-07)

Terugkeer van de wolf: Wolf in ons land kost 500 schapen het leven (18-07)

Weidevogels Groene Hart doen het goed (11-07)

Bijensterfte: Ook vogels lijden onder 'bijengif' (09-07)

Amelisweerd: PvdA blijft voor verbreding A27 bij Amelisweerd (18-06)

Zeehond bedreigd: Zeehondencrèche verwijdert naam Lenie 't Hart (12-03)

Paling bedreigd: Mogelijke oplossing palingmysterie (28-12)

Damherten: Demonstratie tegen afschieten damherten (11-09)


Plant en dier (Internationaal):

Bomen & Bossen (Buitenland): Wereldwijde consumptie is belangrijke reden voor ontbossing op (22-10)

Visstand wereldwijd bedreigd: Boete voor vissen in beschermd deel Noordzee (17-10)

Bedreigde diersoorten / WNF: Biodiversiteit op aarde in veertig jaar gehalveerd (30-09)

Oceaanverzuring en vervuiling: VS creëren grootste zeereservaat ter wereld (25-09)

Amazone: Observatietoren in Amazone moet klimaatverandering registreren (15-09)

Bedreigde walvissen en dolfijnen: Dijksma wil walvisjacht volledig uitbannen (14-09)

Oerwoud claimt palmolieplantage terug (09-07)

IJsbeer (bedreigd): Video geeft kijkje door de ogen van ijsbeer (07-06)

Berggorilla's bedreigd: Britse oliemaatschappij blijft buiten Virunga (11-06)

Bedreigde Tijgers: P&G gaat voor 'tijgervriendelijke' palmolie

Haai bedreigd: Australiërs woedend: opnieuw haai aan de haak (01-02)


Themapagina's Landen en regio's:

Californië: De fruittuin van de VS verdort en niemand doet iets (30-09)

Zuid- en Midden Amerika: Ergste droogte in tientallen jaren in Midden-Amerika (21-09)

Azië: Dodental regenval Nepal loopt op (18-08)

Noord-Amerika: Bizon moet weer gaan zwerven (31-07)

Afrika: VS willen miljarden investeren in energie in Afrika (22-07)

Elektriciteit verkopen in de donkere staten van India (21-07)

Rusland: Siberië geteisterd door bosbranden (19-05)

Australië: Hitte in Australië werd pas over vijftien jaar verwacht (18-02)

China: Hitterecord in Sjanghai (01-08)

Middellandse Zee Regio: Verschroeiende temperaturen tot 43 graden in Spanje (01-08)


Het weer vandaag:

weersverwachting


Zoeken:

Atomz en google


Buitenland:

Climate news archive by 4CA Florida city voted to split the state in two because of concerns over climate change (Oct 22)


EU nations threaten to block green energy rules at summit talks (Oct 22)

Getting Beyond the 2-Degree Threshold on Global Warming (Oct 03)

Antarctica: Changing Antarctic waters could trigger steep rise in sea levels (Oct 03)

Researchers create more accurate model for greenhouse gases from peatlands (Oct 03)

Scientists reveal ‘fair system’ for countries to tackle climate change (Sep 21)

September 2014: Climate Summit and Global Mobilisation (Sep 19)


15 years of carbon dioxide emissions on Earth mapped (Sep 11)El Niño remains possible in 2014 (Sep 09)


Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse (Sep 02)

Draft Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate Change Rages On (Aug 26)

Greenland: Highs and lows: height changes in the ice sheets mapped (Aug 20)


If We Release a Small Fraction of Arctic Carbon, 'We're Fucked' (Aug 01)


France wants to spearhead EU strategy on Arctic region (Jul 18)


(Melting) Mountain Glaciers: Earth Losing a Trillion Tons of Ice a Year (May 21)

Paleo Climatology: Earth's last warm phase exposed (May 02)

In Troubled African National Park, A New Battle Over Oil Exploration (May 02)


UN Panel Looks to Renewables (Apr 17)


Sea ice update: 2014 Arctic winter maximum, Antarctic summer minimum (Apr 03)

El Niño tests forecasters (Apr 02)

'Seesaw' current explains past bursts of CO2 (Apr 01)

Climate change report 'should jolt people into action' says IPCC chief (Mar 31)

Is A Super El Niño Coming That Will Shatter Extreme Weather And Global Temperature Records? (Mar 30)

Scientists struggle to complete climate impacts report (Mar 30)

Climate change could wipe out wildlife and is ‘major risk’ to UK forests (Mar 30)

IPCC climate report due to deliver a dose of adaptation realism (Mar 29)

Sydney switches off for Earth Hour (Mar 29)


Dutch Cuts to Coal Finance a Good Sign for the Fossil Fuel Divestment Movement (Mar 26)

New UN Report Is Cautious On Making Climate Predictions (Mar 24)

WMO Annual Climate Statement Highlights Extreme Events (Mar 24)

El Niño weather pattern will likely hit Peru next month (Mar 20)

Earth Will Cross the Climate Danger Threshold by 2036 (Mar 19)

U.S. Scientists Launch Wake-Up Campaign on Climate Change (Mar 19)

Official prophecy of doom: Global warming will cause widespread conflict, displace millions of people and devastate the global economy (Mar 18)

Number of days without rain to dramatically increase in some world regions (Mar 14)


Australia endures sweltering 'angry summer'

Time running out for Great Barrier Reef: scientists (Mar 07)


Researchers map European climate change / Focus (Mar 06)


The elephant, the blind, and the intersectoral intercomparison of climate impacts (Mar 04)


Extreme Weather in parts of the world (Feb 25)


Is Weird Winter Weather Related to Climate Change? / Arctic Warming, Extreme Weather Link Far From Certain (Feb 24)


U.S. lays out vision for 2015 climate pact to U.N.(Feb 12)Australia (and NOAA) sees greater risk of El Niño weather pattern (Feb 12)


Climate models show carbon emission mitigation could slow Arctic temperature increases (Jan 27)

Aim for carbon-neutral 2050, 'Elders' group says (Jan 24)NASA Finds 2013 Sustained Long-Term Climate Warming Trend (Jan 21)


Black tide of coal overwhelms climate goals (Jan 15)

Dirtiest Coal’s Rebirth in Europe Flattens Medieval Towns (Jan 06)

Sherwood et al: Earth More Sensitive to Increasing Greenhouse Gas Than Thought (Jan 02)

Paleoclimatology: A geological perspective on potential future sea-level rise (Dec 12)

An apparent hiatus in global warming? (Dec 05)

Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (Dec 03)


Arctic and American Methane in Context (Nov 24)


Global Warming Since 1997 Underestimated by HalfFive warning signs Tony Abbott is turning Australia into a reckless charco-state (Nov 17)


Ban says Philippines typhoon a 'warning' on climate change (Nov 18)

Warsaw / COP 19: UN climate talks open amid 'sobering' typhoon / Mood of 'realism' about future deal at climate talks (Nov 11)


Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade? (Nov 08)WMO: Greenhouse Gas Concentrations in Atmosphere Reach New Record (Nov 03)


Cows, Carbon and the Anthropocene: Commentary on Savory TED Video (Nov 04)

Experts say nuclear power needed to slow warming (Nov 03)

CU-Boulder-led study shows unprecedented warmth in Arctic (Oct 24)

Germany eyes new kind of net-metering: 'self-consumption' (Oct 12)

China set for carbon pricing (Oct 11)

The tundra -- a dark horse in planet Earth's greenhouse gas budget (Oct 10)

Terrestrial ecosystems at risk of major shifts as temperatures increase (Oct 08)

AR5:

State of the Science (Nov 26)


We need to admit we have a problem (Oct 01)


Newly released climate change report reinforces need for action (Sep 30)


Faux Pause: Ocean Warming, Sea Level Rise And Polar Ice Melt Speed Up, Surface Warming To Follow (Sep 25)

What ocean heating reveals about global warming (Sep 26)

World won't cool without geoengineering, warns report(Sep 25)

In new report, climate experts to warn of sea peril Coast (Sep 25)


More AR5: Lord Stern... (Left column)

Specials:


Oxford Conference 4 Degrees and Beyond


www.climate.gov


www.realclimate.org: Handbook in Denialism (May 04 2011)
The ultimate climate FAQ:
Archive:

Archive 2013


Archive 2012

Archive 2011

Archive 2010

Archive 2009

October - December 2008

July - September 2008

April - June 2008

January - March 2008

October - December 2007

July - September 2007

January - June 2007

January - December 2006


© 2014
Naar boven
email