Zeeburg Nieuws
Kroniek met natuur-, milieu- en klimaatzaken
Opgericht 1 april 1999

Voorpagina / Home


15 jaar Zeeburg Nieuws

Zeeburg Nieuws biedt een selectie van het meest relevante nieuws in de nederlandstalige media over natuur, milieu en klimaat, aangevuld met eigen artikelen en een selectie uit het belangrijkste buitenlandse nieuws. Deze krant heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk van overheid, politiek en externe financiers.
Martin van Etten, uitgever en eindredacteur.

Voorwaarden


Het Weer


Regionaal nieuws: Verbod afschot smienten in Noord-Holland (16-10)

Politiek & Beleid: Strijd over veeziekte MKZ Kootwijkerbroek nog niet afgelopen (15-10)

Agenda 01-11 / Landelijke Natuurwerkdag

IJmeerberichten: Geslaagde combinatie steen en groen bij IJburg (02-10)

Energiekwesties

Mens en milieu

Plant en dier

Landen en regio's

Mission, Colofon, Disclaimer en Voorwaarden

Actualiteit:


Weer & Klimaat in 2014: Restanten orkaan Gonzalo bereiken Noordzee (21-10)


Wereldtemperatuur: Update augustus 2014 (02-10)


Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)


Weer & klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Opwarming zet door’ (18-07)Weerman Reinier van den Berg begint ecoland.tv (03-06)Al 16 jaar geen opwarming: waar of niet waar ? (04-07)


Specials:


Special De Grote Dooi van het Noorden: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Energieakkoord: Code oranje voor het energieakkoord (05-09)

IPCC Klimaatrapport 2013 AR5: “350 risico’s, 61 kwetsbaarheden” (27-08)

Klimaattop Warschau (COP 19): Klimaatoptimisme raakt op in 2013 (06-12-2013)

Luchtkwaliteit:www.airqualitynow.eu: Actuele luchtkwaliteit Europa


Metingen fijn stof & luchtvervuiling NL en Amsterdam


De Natuur bedreigd:


Het laatste jachtseizoen? (15-10)


Bedreigde diersoorten: Pelsrobben merken gevolgen van klimaatverandering (22-07)


Landbouw & Veeteelt:


Boeren: Slot op bestemmingsplan moet eraf


Energie (-besparing):


“Voor vergroting draagvlak moet je op je hurken” (17-10)


Wetenschap en Milieu:


Natuurlijk herstel: Nu bijsturen in beleid, straks beter functionerende steden en verbindingen (13-10)


Staat van het Klimaat:Doemscenario's: 'Klimaatverdrag alleen is niet genoeg om tij te keren' (22-09)


Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)'Bericht dat de aarde niet meer opwarmt is misleidend' (15-10-2012)Zuidelijke 'hockeystick' bevestigt wereldwijde opwarming (03-06-2012)Decennium 2001-2010 wereldwijd warmste ooit en opwarming in hogere versnelling (23-03-2012)


Smeltend ijs:


Special De Grote Dooi van het Noorden: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Antarctica: Tegenpolen: waarom de Noordpool zo snel opwarmt en de Zuidpool zo traag (03-10)


Noordpool: Zeeijsrecord op de Zuidpool, Noordpool smelt weg (30-09)


Groenland: Duizenden naamloze meren (13-09)


Gletsjers smelten: Verdwijnende gletsjers zijn grotendeels onze schuld (15-08)
Zeespiegelstijging en Wateroverlast (en droogte):


De Zandmotor: baanbrekende kustbescherming (10-10)


Zeespiegelstijging: Overstromingen worden alledaags aan Amerikaanse Oostkust (08-10)


Deltaperikelen: IJssel afgetapt bij zeer hoog water (02-10)


Klimaat Algemeen:


ETS / Rintaro Tamaki: Milieu de dupe van economische crisis (16-10)


Klimaatverandering: ‘Klimaatverandering bedreiging nationale veiligheid’ (16-10)

Extreem weer reden voor landen om zich aan te passen aan klimaatverandering (14-10)

Remedies tegen de opwarming: Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert (14-10)

Klimaatdoelen 2030: Bedrijven vragen snel robuust klimaatbeleid van Europa (08-10)

Klimaattop VN 2014: China belooft CO2-verlaging op top (24-09)

Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)

Toename Kooldioxideconcentratie: Vijftien jaar CO2-emissies in kaart gebracht (11-09)

Klimaatverandering: “Zogenaamde ‘pauze’ opwarming aardoppervlak bedrieglijk” (11-09)

CO2-opslag: CO2-opslag met biomassa scoort beter dan met kolencentrale (07-09)

AR5: Gelekt VN-rapport toont waarom we ons echt zorgen moeten maken over de klimaatverandering (30-08)

Expeditie Noordpool: Hamburgers aan land (25-08)

El Niño: Volgen er meer na Bertha? (11-08)

Geo-engineering: 5 Vreemdste ingrepen tegen klimaatverandering (deel II) (06-08)

Weer&klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Onze planeet wordt een warmere plek’ (18-07)

Paleoklimatologie: Zeestraten spelen cruciale rol bij klimaatverandering (09-07)

PETM: Meteorietinslag veroorzaakte wereldwijde duisternis en kou (12-05)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)


James Hansen: Klimaatverandering al vanaf 1 graad catastrofaal (05-12)


Methaan (en methaanhydraten): In het datamoeras van een moerasgas (27-10)

Nieuw mystificatie offensief sceptici rond Arctisch zeeijs (17-09)

Paleoklimatologie: Plioceen / Mioceen: Miocene schatkamer onder groene zoden (13-09)

Golfstroom: Zout water houdt Golfstroom stabiel (15-07)

CO2 concentratie mei 2013 passeert 400 ppm (03-06)


Wereld heeft rode lijn overschreden met CO2-niveau (13-05)


Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (0704)


Paleoklimatologie: Aarde binnenkort warmer dan ooit in de laatste 11.300 jaar (0803)


Klimaat Theorie:


El Nino and La Nina explained (20-06


Omleiding vliegtuigen beperkt opwarming (19-06)

Op naar de zomer / El Niño update (30-05)

Aerosolen: 'Aziatische luchtvervuiling kan wereldwijd probleem worden' (16-04)

El Niño en La Niña: El Niño op de loer? Wordt 2014 een record warm jaar? (25-02)

Zon en klimaat / Activiteit zon naar maximum (02-02)

IJstijden: Modellen tonen abrupte klimaatovergangen (18-11)

Geschiedenis van het broeikaseffect: Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (07-04)

Moessons in het Mid-Holoceen: Modellering van astronomisch geforceerde moesson-veranderingen (04-12-2012)

Urgenda:Boeken:Uitgelicht:
AGU Climate Statement: Human-induced climate change requires urgent action (Aug 2013 / pdf)EU-landen zijn het vrijwel eens over klimaatakkoord
Brussel, 23 oktober 2014 - De EU-landen zijn het nagenoeg eens over een nieuw klimaatpakket dat de opwarming van de aarde tot 2 graden moet beperken. De Europese regeringsleiders leggen zich naar verwachting vanavond vast op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent in 2030. Ook moet er meer energie duurzaam worden opgewekt en beloven de landen extra energiebesparing.
Het ontwerpakkoord voorziet in een vermindering van de uitstoot met broeikasgassen als CO2 met 40 procent (ten opzichte van 1990) in 2030. Deze doelstelling is bindend en de bijdrage van elke lidstaat wordt vastgelegd.
De armere Oost-Europese lidstaten zijn bereid deze inspanning te leveren maar eisen financiële compensatie omdat aanpassing van hun verouderde industrieën een kostbare zaak is. Zij wijzen ook op hun achterstand in welvaart en vinden dat het inlopen daarvan niet mag worden gehinderd door de nieuwe uitstootnormen. Een compromis tekent zich af door de armere lidstaten extra uitstootrechten toe te kennen, waardoor de rest minder mag vervuilen.
> www.volkskrant.nl: EU-landen zijn het vrijwel eens over klimaatakkoord
> www.energieoverheid.nl: ‘2030 klimaat en energiepakket van vitaal belang voor energieleveringszekerheid’ (video)
Zie ook:
> 'Emissiedoelstellingen Europa te laag'


Insecten eten: veel vliegen in een klap

Brussel, 23 oktober 2014 - Steeds meer warenhuizen leggen voedsel op basis van insecten in de rekken. Daarbij kunnen ze op de goedkeuring rekenen van Johan Claes, docent en onderzoeker aan de Lab4Food van de KU Leuven. Hoewel ons voedselprobleem eigenlijk een vleesprobleem is dat ook kan opgelost worden door met z’n allen minder vlees te eten, biedt het overschakelen naar insecten als eiwitbron voor mens en dier een duurzame oplossing om voor een steeds groeiende wereldbevolking eten te voorzien, zo klinkt het. Om sprinkhanen en wormen ingang te laten vinden in een Westers eetpatroon, worden ze wel beter onzichtbaar in onze voeding verwerkt.
> www.vilt.be: Insecten eten: veel vliegen in een klap


Klimaatonderhandelingen in Bonn verlopen moeizaam
Bonn, 23 oktober 2014 - Het kost veel moeite om knopen door te hakken op de klimaatonderhandelingen voor het klimaatverdrag van Parijs die nu plaatsvinden in het Duitse Bonn. "Het lijkt alsof de onderhandelaars slaapwandelen", klaagt Hilary Chiew van de niet-gouvernementele organisatie Third World Network.
> www.ipsnews.be: Klimaatonderhandelingen in Bonn verlopen moeizaam
> www.ipsnews.be: Climate Negotiators “Sleepwalking” in Bonn


Nachtstrooptochten chimpansees


"Door de komst van de mens moeten de chimpansees in Oeganda op zoek naar ander voedsel. Beeld: www.nos.nl / PLOS ONE / Sabrina Krief ©

Hilversum, 23 oktober 2014 - Wetenschappers hebben voor het eerst chimpansees waargenomen die 's nachts op strooptocht gaan op akkers in hun omgeving. De dieren blijken zich te hebben aangepast aan de mens, die steeds dieper het leefgebied van de chimpansees binnendringt.
De dieren gebruiken het duister om te voorkomen dat ze worden ontdekt tijdens het foerageren in de akkers. De nachtelijke strooptochten werden vastgelegd met verborgen camera's, meldt het wetenschappelijke blad PLOS One.
Op de videobeelden is te zien hoe groepen chimpansees mais roven uit velden in de buurt van het Kibale National Park in Oeganda.
> nos.nl: Nachtstrooptochten chimpansees
> Bedreigde diersoorten / WNF: Biodiversiteit op aarde in veertig jaar gehalveerd (30-09)
Gerelateerd:
> Primaten bedreigd


Rode paprika is nu van Syngenta

Amsterdam, 23 oktober 2014 - Het octrooi op de rode paprika is in handen van het Zwitserse bedrijf Syngenta en betreft de resistentie tegen wittevlieg. Die eigenschap komt bij wilde paprika’s gewoon in de natuur voor. Maar met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg. Bionext verzet zich samen met een internationale coalitie tegen dit octrooi. De organisaties willen dat de Europese octrooiwetgeving wordt aangepast zodat dit soort octrooien in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
> www.duurzaamnieuws.nl: Rode paprika is nu van Syngenta
> www.bionext.nl: Procedeer nu mee tegen octrooi op leven


Wereldwijde consumptie is belangrijke reden voor ontbossing
Amsterdam, 22 / 23 oktober 2014 - Meer dan een derde van de recent verdwenen tropische wouden verdween ten gevolge van de productie van vlees, soja, palmolie en hout.
Dat staat in een vandaag verschenen raport van het Center for Global Development (CGD)
> nos.nl: Wereldwijde consumptie is belangrijke reden voor ontbossing
> www.nu.nl: Trading Forests: Quantifying the Contribution of Global Commodity Markets to Emissions from Tropical Deforestation
Gerelateerd:
> Bomen & Bossen (Buitenland): Greenpeace spoort Nederlandse houtfraudeurs in Brazilië op (15-10)


2014 op weg om warmste jaar ooit te worden


2014 op weg om warmste jaar ooit te worden. Beeld: www.climatecentral.org

Brussel, 20 / 23 oktober 2014 - Nu al is de kans groot dat 2014 het warmste jaar in de geschiedenis wordt, zegt de Amerikaanse overheidsorganisatie NOAA in een nieuw rapport. Het is de zoveelste recordmelding over de globale temperaturen.
Sargasso.nl meldt dat volgens de metingen van NOAA het lopende jaargemiddelde sinds augustus op recordniveau is sinds de metingen begonnen in 1880.
Waar in augustus 1998 nog 0,67 gehaald werd, kwam augustus 2014 er met 0,6725 al boven. En in september 2014 zitten we inmiddels op de 0,68.
> sargasso.nl: Nieuw record voor lopend jaargemiddelde afwijking temperatuur wereld (23-10)
> www.ipsnews.be: 2014 op weg om warmste jaar ooit te worden (21-10)
> www.climatecentral.org: 2014 On Track to Become Warmest Year
> www.slate.com: The Earth Just Had Its Warmest “Year” on Record (Oct 20)
Zie ook:
> September was wereldwijd nooit eerder zo warm


Nederland 5e op ranglijst groen imago. Werkelijke prestaties 21e

Den Haag, 22 oktober 2014 - Nederland heeft in de ogen van de wereld een groen imago. In werkelijkheid scoort het maar matig op de prestatielijst van duurzame economieën. Om investeringen aan te trekken is het belangrijk om prestatie gelijk te laten lopen aan perceptie.
> www.energieoverheid.nl: Nederland 5e op ranglijst groen imago. Werkelijke prestaties 21e


Plus stapt over op 2 sterren rundvlees
Amsterdam, 22 oktober 2014 - Plus kiest voor rundvlees met 2 sterren Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Daarmee is het de eerste landelijke retailer in Nederland met een compleet 2 sterren rundvleesassortiment. De retailer gaat vlees verkopen van het ras Blonde d’Aquitaine.
> www.evmi.nl: Plus stapt over op 2 sterren rundvlees


‘Valse’ ganzenjacht

Leeuwarden, 21 oktober 2014 - De Leeuwarder Courant bericht op 20 oktober 2014 in het artikel ‘“Valse” ganzenjacht aan rand natuurgebied’ over dreigende wantoestanden bij de ganzenjacht. ‘Jagers zitten pal naast natuurgebieden waar duizenden ganzen ’s nachts slapen.’ Ze lokken de ganzen met een lokfluit naar zich toe en knallen ze dan af.
> www.faunabescherming.nl: ‘Valse’ ganzenjacht


Nieuwe zonnecel zet (bijna) al het licht om in stroom

Bergen, 21 oktober 2014 - Britse onderzoekers gaan misschien het bijna ongelooflijke presteren. Ze denken zonnecellen te kunnen maken die 95 procent van het invallend licht omzetten in stroom.
> www.trouw.nl: Nieuwe zonnecel zet (bijna) al het licht om in stroom
> www.phy.cam.ac.uk: Solar cells


Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten

Bilthoven, 21 oktober 2014 - In de voorgenomen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachten gunstige effecten van de PAS-maatregelen. De hierdoor ontstane ruimte geven zij vrij voor extra vergunningverlening, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitbreiding van wegen en agrarische bedrijven. In sommige gevallen kan dit echter te voorbarig zijn.
> W&M / Stikstof: Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten (21-10)


Besluit uitbreiding Lelystad Airport vijf maanden later

Den Haag, 21 oktober 2014 - Het definitieve besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport loopt mogelijk vijf maanden vertraging op. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wilma Mansveld, verantwoordelijk voor Luchtvaart.
> www.nu.nl: Besluit uitbreiding Lelystad Airport vijf maanden later
> Schiphol regionaal: Schiphol houdt vast aan 2018 voor Lelystad Airport / 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)


'Emissiedoelstellingen Europa te laag'


Prof Jim Skea (IPCC): "My guess is that 40% for 2030 is too little too late if we are really serious about our long-term targets."

Londen / Amsterdam, 21 oktober 2014 - Het plan om de uitstoot van CO2 in Europa met 40 procent te verlagen per 2030 is niet genoeg om de door mensen veroorzaakte klimaatverandering voldoende af te remmen.
Dat zegt Jim Skea, vice-president van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), vandaag op de wetenschapssite van de BBC.
Skea waarschuwt dat 40 procent vermindering in 2030 niet zal leiden tot de gewilde uitstootreductie van 80 tot 90 % in 2050.
Het zal toekomstige regeringen veroordelen tot "buitengewone en ongekende" maatregelen om de CO2-uitstoot alsnog te beperken.
> www.nu.nl: 'Emissiedoelstellingen Europa te laag'
> www.bbc.com: Europe emission targets 'will fail to protect climate'
Archief:
>Media buitenland: EU nations threaten to block green energy rules at summit talks (Oct 22)
> Klimaatdoelen EU: Kamer redt Nederlandse inzet klimaatdoelen (16-10)
> Klimaatdoelen EU: Een Groene Optimist geeft Rutte advies (20-10)


Winterklaar maken


Brussel, 21 oktober 2014 - De naderende winter “herinnert iedereen eraan dat [de Russische president, red.] Vladimir Poetin de troeven in handen heeft als het gaat om de gaslevering” aan Europa, schrijft economiejournalist Liam Halligan in The Spectator. Wat voor invloed zal dit hebben op de toch al gespannen betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie?
> www.voxeurop.eu: Winterklaar maken
Archief:
> Oekraïnekwestie: Voorlopig gasakkoord Rusland en Oekraïne (19-10)


Paling krijgt 'kattenluikje' bij Afsluitdijk

Amsterdam, 21 oktober 2014 - De Afsluitdijk gaat vanaf volgend jaar dagelijks open voor vis. De resultaten van een jaar van zogeheten visvriendelijk sluisbeheer zijn zo positief dat Rijkswaterstaat daartoe heeft besloten.
> www.volkskrant.nl: Paling krijgt 'kattenluikje' bij Afsluitdijk


Risico's van El Niño zijn beter in te schatten

Amsterdam, 21 oktober 2014 - De verzekeringsbranche, overheden en hulporganisaties zouden bewuster kunnen omspringen met periodiek wisselende weerpatronen. Dat zeggen de auteurs van een studie naar de invloed van de warmwatervloed El Niño op overstromingsrisico's wereldwijd.
> www.volkskrant.nl: Risico's van El Niño zijn beter in te schatten
> El Niño 2014 / 2015: Volgen er meer na Bertha? (11-08)


Restanten orkaan Gonzalo bereiken Noordzee

Amsterdam, 21 oktober 2014 - Restanten van de orkaan Gonzalo bereiken dinsdag 21 oktober het noorden van de Noordzee.
> Weer & Klimaat in 2014: Restanten orkaan Gonzalo bereiken Noordzee


September was wereldwijd nooit eerder zo warm


September 2014: Gecombineerde land/zee oppervlakte temperatuur in relatie tot gemiddelde 1981 - 2010. Beeld: www.ncdc.noaa.gov

Brussel, 20 / 21 oktober 2014 - De huidige wereldbevolking heeft nog nooit een zo warme septembermaand meegemaakt als die van dit jaar. Het was - globaal - de warmste negende maand van het jaar sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1880, zo meldde de Amerikaanse weerkundige dienst NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Volgens de NOAA is het het 38ste opeenvolgende jaar dat de septembertemperatuur is gestegen.
> www.hln.be: September was wereldwijd nooit eerder zo warm
> www.ncdc.noaa.gov: Global Analysis - September 2014
> thinkprogress.org: Earth Just Had Its Hottest September On Record
Archief:
> Wereldtemperatuur: Update augustus 2014 (02-10)
> Weer & Klimaat in 2014: Warmste 18de oktober ooit gemeten


Een Groene Optimist geeft Rutte advies

Londen / Amsterdam, 20 oktober 2014 - Quiz-vraag: vandaag is het precies zes jaar geleden dat een Nederlandse politicus opzien baarde met een geschrift onder de titel ‘Pamflet van een Optimist’. Wie was het, en wat was de strekking van dit pamflet?
> www.nrc.nl: Een Groene Optimist geeft Rutte advies
Archief:
> Klimaatdoelen EU: Kamer redt Nederlandse inzet klimaatdoelen (16-10)


Hoe je elektronicabedrijven een historische stap laat nemen

Amsterdam, 20 oktober 2014 - 16356 kleine stappen voor ons, één grote stap voor de elektronica-industrie. Na twee jaar campagnevoeren zijn 14 van de belangrijkste elektronicabedrijven om. Twee gram van onze smartphones is straks duurzaam gewonnen. De rest nog niet. Maar dit is ook pas het begin.
> milieudefensie.nl: Hoe je elektronicabedrijven een historische stap laat nemen


Reactie WNF op artikel Foodlog

Amsterdam, 20 oktober 2014 - Afgelopen week werd op het World Nutrition Forum in München gesproken over de toekomst van diervoeding. Een van de sprekers was Jason Clay, landbouwexpert van het Wereld Natuur Fonds in de Verenigde Staten. Op Foodlog verscheen een artikel met uitspraken die Clay zou hebben gedaan. Het WNF. geeft een reactie.
> Reactie WNF op artikel Foodlog
> www.foodlog.nl: WNF distantieert zich van uitspraken Clay
> www.foodlog.nl: WWF-topman bepleit doorgaan met ‘plofkip’


Gepland gat in Brouwersdam is 'window of opportunity' voor getijdencentrale

Middelburg, 20 oktober 2014 - Er komt een opening in de Brouwersdam waardoor het zoute water uit de Noordzee weer toegang krijgt tot de Zeeuwse Grevelingen. Kortom; het getij wordt teruggebracht in de wateren. Dit moet de water- en bodemkwaliteit van de Grevelingen, die nu in slechte staat verkeren, verbeteren. Tegelijk kan er een momentum ontstaan voor het jarenoude plan rond de bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam.
www.energeia.nl: Gepland gat in Brouwersdam is 'window of opportunity' voor getijdencentrale


Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker

Brussel, 20 oktober 2014 - Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker als gevolg van de klimaatverandering. Amerikaanse biologen hebben dat vastgesteld met de hulp van duizenden burgerwetenschappers.
> www.mo.be: Tuinvogels overwinteren steeds noordelijker


'Wereld steekt biljoenen in niet-duurzame energie'

Amsterdam, 17 / 20 oktober 2014 - De komende tien jaar wordt er voor 6 biljoen dollar (4,74 biljoen euro) geïnvesteerd in energieproductie die niet duurzaam is. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van Oxfam Novib. Als het aan die organisatie ligt, wordt een deel van dat bedrag 'omgebogen’ naar duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.
> www.nu.nl: 'Wereld steekt biljoenen in niet-duurzame energie'
> www.oxfamnovib.nl: Meer kans op honger door fossiele-brandstofbedrijven
> www.energieoverheid.nl: Biljoenen aan leningen, investeringen en subsidies naar de fossiele sector


Stadsbioloog Remco Daalder wint Jan Wolkers Prijs

Leiden, 19 oktober 2014 - De Jan Wolkers Prijs 2014 voor het beste Nederlandse natuurboek is in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt aan Remco Daalder.
De Amsterdamse stadsbioloog krijgt de prijs voor ‘De Gierzwaluw’, zijn zeer persoonlijke monografie over de ‘vogelste aller vogels’. In het Pesthuis van Naturalis kreeg Daalder de prijs uitgereikt door jurylid Karina Wolkers: 5000 euro en een origineel literair portret gemaakt door Siegfried Woldhek.
> www.at5.nl: Stadsbioloog Remco Daalder wint Jan Wolkers Prijs
> vroegevogels.vara.nl: Stadsbioloog Remco Daalder wint Jan Wolkers Prijs


Landschap Noord-Holland sluit natuurgebied door bezuiniging van 1.5 miljoen euro


Landschap Noord-Holland sluit natuurgebied De Noordduinen bij Den Helder wegens voorgenomen bezuinigingen van 1.5 miljoen euro. Beeld: www.rtvnh.nl

Den Helder, 19 oktober 2014 - Landschap Noord-Holland heeft zondag natuurgebied De Noordduinen bij Den Helder gesloten. Het Landschap wil daarmee actie voeren tegen de voorgenomen bezuinigingen van 1.5 miljoen euro.
> www.rtvnh.nl: Landschap Noord-Holland sluit natuurgebied door bezuiniging van 1.5 miljoen euro


Piekolie nieuwsupdate week 42
Amsterdam, 18 oktober 2014 - (door Gertjan Cobelens) - Eenheid binnen OPEC ver te zoeken, Saoedi-Arabië bezondigt zich aan ‘cost discovery’; de baas van de Bank of England schaart zich achter de koolstofzeepbel; het Kasjagan-olieveld, ’s werelds grootste bodemloze geldput; en de EU geeft de Canadese plannen voor nieuwe teerzandpijpleiding een steuntje in de rug.
> www.peakoil.nl: Piekolie nieuwsupdate week 42


Excuses CPB: “We hanteerden verkeerde CO2 prijs”

Den Haag, 18 oktober 2014 - Beste mensen, Onze excuses voor een berekening die we lieten maken over de maatschappelijke kosten van het plaatsen van windmolens. We berekenden een kostenpost van 5 miljard euro. Maar in werkelijkheid, en na advies te hebben ingewonnen uit de ‘echte wereld’ blijken windmolens juist heel veel op te leveren.
> www.klimaatplein.com / Excuses CPB: “We hanteerden verkeerde CO2 prijs”
Archief:
> De ondraaglijke politiekheid van het CPB (17-10)
> Mening CPB over wind op zee slecht onderbouwd (07-10)


Vergeet bij recycling de kritische grondstoffen niet

Amsterdam / Den Haag, 18 oktober 2014 - Nederland doet het wat recycling betreft al heel goed. Maar de recycling van ‘kritische grondstoffen’ zoals indium en tantaal kan nog veel beter, vinden onderzoekers André Krom en Arnoud van Waes.
> sargasso.nl: Vergeet bij recycling de kritische grondstoffen niet
> rathenaunl.wordpress.com: Vergeet bij recycling de kritische grondstoffen niet (16-10)


Kernfysische Dienst greep in na reeks incidenten bij reactor in Petten

Den Haag / Petten, 18 oktober 2014 - Inspecteurs van de Kernfysische Dienst hebben het reactorcentrum NRG in Petten vorig jaar oktober gedwongen de productie van radioactieve, medische isotopen stil te leggen om de veiligheid van het personeel te garanderen. Kort daarvoor faalde NRG ook bij een ander incident, waardoor wekenlang ongemerkt radioactiviteit uit het gebouw had kunnen weglekken.
> www.volkskrant.nl: Kernfysische Dienst greep in na reeks incidenten bij reactor in Petten
> www.noordhollandsdagblad.nl: Statement over veiligheid reactor
> www.ad.nl: Zorgen in Kamer over Petten
> Kernenergie: Dringend geld nodig voor Tsjernobyl-centrale (17-10)


Energiekwesties:

Windenergie: Vier windturbines zorgen voor 40% stroombehoefte Heineken Zoeterwoude (17-10)

Zonne-energie: Zonne-energie inpassen met oog voor landschap (17-10)

Crisis Energieakkoord: “Veel scholing nodig om doelen Energieakkoord te halen” (16-10)

Schaliegas: 'Schaliegas helpt klimaat niet' (16-10)

Electriciteit: EU-rapport: Duurzame elektriciteit goedkoper dan fossiel als klimaatverandering wordt meegerekend (15-10)

Shell en Exxon pompen minder op, maar stoten meer CO2 uit (15-10)

Biobrandstof: Biodiesel uit koolzaad slurpt energie (13-10)

Lego buigt voor druk Greenpeace (09-10)

Gronings gas: 'Beschadigde huizen energieneutraal maken' (09-10)

Oekraïnekwestie: Rusland, energie en klimaat (30-09)

Energieakkoord: Minister Kamp werpt zich op als redder van energieakkoord (27-09)

Topwetenschappers: EU-klimaatbeleid moet ambitieuzer (29-09)

Electrisch vervoer: Elektrische auto's de toekomst? (11-09)

Olieramp Golf van Mexico: Rechter verwijt BP 'grove nalatigheid' bij olieramp (05-09)

Waterstof: Auto op waterstof kan tanken bij pompstation in Rhoon (03-09)

Shell wil in 2015 opnieuw boren (29-08)

(Verzet tegen) kolencentrales: Milieuorganisaties opnieuw naar Raad van State om kolencentrales (21-08)

Shell & Nigeria: "Shell faalt in reiniging Nigerdelta" (04-08)

Nasleep Fukushimaramp: Tepco vraagt vergoeding van 3,75 miljard euro aan Japanse staat na Fukushima (23-07)

Isis betaalt strijd Irak met illegale oliehandel (17-07)

Jeremy Leggett over de duurzame energietransitie: "Let investors decide about the risks of early peak oil" (19-06)

Biogas: "Veehouders staan klaar om biogas te produceren" (11-04)

Teerzanden / VS: "Pijpleiding Keystone XL nodig als tegengewicht tegen Rusland" (06-03)Mens en Milieu:

WG II: IPCC publiceert eindversie rapport Werkgroep II

Dierenwelzijn: Brussel sleept Nederland voor rechter vanwege proefdieren (16-10)

Geboren ontkenners (14-10)

Klimaatdoelen EU: Bedrijven vragen snel robuust klimaatbeleid van Europa (08-10)

Fijnstofproblematiek Brommers en scooters / SP: 'Verbied snorfiets!' (07-10)

Afvalproblematiek: Debat over statiegeld van soap naar beerput (06-10)

Economische groei: Autoverkoop krimpt minder hard (01-10)

Klimaattop / Dijksma over klimaatafspraken met Kerry: 'De VS vinden dit écht belangrijk' (27-09)

80 / 100 discussie: Snelheidslimiet blijft 80 op traject bij Overschie (23-09)

Urgenda: Peoples Climate March Amsterdam (21-09)

Klimaatverandering en weersextremen: 'Steeds meer schade door klimaatverandering' (19-09)

Bevolkingsgroei: Raakt onze planeet stilaan vol? (18-09)

CO2 toename: Vijftien jaar CO2-emissies in kaart gebracht (11-09)

(Beïnvloeding van de) Publieke opinie: Zo ziet het weerbericht in 2050 eruit (05-09)

Schiphol regionaal: 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)

Q-koorts: Patiënten Q-koorts dienen claim in (04-09)

Megastallen: Eerste steen megastallen overhandigd aan Dijksma (03-09)

Minder vlees eten: Neptonijn en vega-kip, daar verdient Nederland zijn geld mee 03-09)

Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)

Uit de gaarkeuken van Obama’s diplomatie (29-08)

ESBL: Grens aan antibioticareductie (13-08)

Bosbranden en CO2 toename: Zweedse bosbranden onder controle (11-08)

Luchtvaartsector groeit te snel voor klimaatinspanningen(08-08)

Fijnstof en Luchtkwaliteit: “Bomen redden honderden levens per jaar” (03-08)

Kritiek op milieuorganisaties: Onterechte dwangsom Greenpeace (12-06)

Stijgende voeselprijzen: "Energie- en voedselcrisis dreigt voor EU" (03-06)

Poetin wil Russische aanwezigheid op Noordpool versterken (25-04)

Earth Hour: Uur licht uit voor milieubewustzijn (29-03)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)

Klimaattop Warschau (COP 19): "Klimaatoptimisme raakt op in 2013" (06-12)Plant en dier (Nederland):

Oostvaardersplassen: Oostvaardersplassen wacht nieuw leed (15-10)

Landschapskwesties: Vergroening' Europese landbouw nekt natuur in agrarisch gebied (10-10)

SGP: geld ontpoldering naar weidevogels (02-10)

Biodiversiteit: 'Natuur in Nederland herstelt voorzichtig' (30-09)

Bedreigde ganzen: Ganzen weren en 1001 toepassingen van olifantsgras (24-09)

Texas wil klimaatverandering uit schoolboeken (17-09)

Dijksma staat zoutwinning onder Waddenzee toe (03-09)

Lichtpuntje voor natuurliefhebbers: Achteruitgang Nederlandse natuur stabiliseert (02-09)

Wetlands: ''Oxidatie van veen zorgt ook voor veel CO2-emissie'' (15-08)

Bomen en Bossen (Binnenland): Jonge bomen nu gestut met bioplastic grondankers (03-08)

Westerschelde: Natuur Westerschelde niet gebaat bij strekdammen (31-07)

Terugkeer van de wolf: Wolf in ons land kost 500 schapen het leven (18-07)

Weidevogels Groene Hart doen het goed (11-07)

Bijensterfte: Ook vogels lijden onder 'bijengif' (09-07)

Amelisweerd: PvdA blijft voor verbreding A27 bij Amelisweerd (18-06)

Zeehond bedreigd: Zeehondencrèche verwijdert naam Lenie 't Hart (12-03)

Paling bedreigd: Mogelijke oplossing palingmysterie (28-12)

Damherten: Demonstratie tegen afschieten damherten (11-09)


Plant en dier (Internationaal):

Visstand wereldwijd bedreigd: Boete voor vissen in beschermd deel Noordzee (17-10)

> Bomen & Bossen (Buitenland): Greenpeace spoort Nederlandse houtfraudeurs in Brazilië op (15-10)

Bedreigde diersoorten / WNF: Biodiversiteit op aarde in veertig jaar gehalveerd (30-09)

Oceaanverzuring en vervuiling: VS creëren grootste zeereservaat ter wereld (25-09)

Amazone: Observatietoren in Amazone moet klimaatverandering registreren (15-09)

Bedreigde walvissen en dolfijnen: Dijksma wil walvisjacht volledig uitbannen (14-09)

Oerwoud claimt palmolieplantage terug (09-07)

IJsbeer (bedreigd): Video geeft kijkje door de ogen van ijsbeer (07-06)

Berggorilla's bedreigd: Britse oliemaatschappij blijft buiten Virunga (11-06)

Bedreigde Tijgers: P&G gaat voor 'tijgervriendelijke' palmolie

Haai bedreigd: Australiërs woedend: opnieuw haai aan de haak (01-02)


Themapagina's Landen en regio's:

Californië: De fruittuin van de VS verdort en niemand doet iets (30-09)

Zuid- en Midden Amerika: Ergste droogte in tientallen jaren in Midden-Amerika (21-09)

Azië: Dodental regenval Nepal loopt op (18-08)

Noord-Amerika: Bizon moet weer gaan zwerven (31-07)

Afrika: VS willen miljarden investeren in energie in Afrika (22-07)

Elektriciteit verkopen in de donkere staten van India (21-07)

Rusland: Siberië geteisterd door bosbranden (19-05)

Australië: Hitte in Australië werd pas over vijftien jaar verwacht (18-02)

China: Hitterecord in Sjanghai (01-08)

Middellandse Zee Regio: Verschroeiende temperaturen tot 43 graden in Spanje (01-08)


Het weer vandaag:

weersverwachting


Zoeken:

Atomz en google


Buitenland:

Climate news archive by 4C


EU nations threaten to block green energy rules at summit talks (Oct 22)


Getting Beyond the 2-Degree Threshold on Global Warming (Oct 03)

Antarctica: Changing Antarctic waters could trigger steep rise in sea levels (Oct 03)

Researchers create more accurate model for greenhouse gases from peatlands (Oct 03)

Sea levels rose 5 meters a century at end of last 5 ice ages (Sep 26)

Scientists reveal ‘fair system’ for countries to tackle climate change (Sep 21)

September 2014: Climate Summit and Global Mobilisation (Sep 19)


15 years of carbon dioxide emissions on Earth mapped (Sep 11)El Niño remains possible in 2014 (Sep 09)


Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse (Sep 02)

Draft Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate Change Rages On (Aug 26)

Greenland: Highs and lows: height changes in the ice sheets mapped (Aug 20)


If We Release a Small Fraction of Arctic Carbon, 'We're Fucked' (Aug 01)


France wants to spearhead EU strategy on Arctic region (Jul 18)


(Melting) Mountain Glaciers: Earth Losing a Trillion Tons of Ice a Year (May 21)

Paleo Climatology: Earth's last warm phase exposed (May 02)

In Troubled African National Park, A New Battle Over Oil Exploration (May 02)


UN Panel Looks to Renewables (Apr 17)


Sea ice update: 2014 Arctic winter maximum, Antarctic summer minimum (Apr 03)

El Niño tests forecasters (Apr 02)

'Seesaw' current explains past bursts of CO2 (Apr 01)

Climate change report 'should jolt people into action' says IPCC chief (Mar 31)

Is A Super El Niño Coming That Will Shatter Extreme Weather And Global Temperature Records? (Mar 30)

Scientists struggle to complete climate impacts report (Mar 30)

Climate change could wipe out wildlife and is ‘major risk’ to UK forests (Mar 30)

IPCC climate report due to deliver a dose of adaptation realism (Mar 29)

Sydney switches off for Earth Hour (Mar 29)


Dutch Cuts to Coal Finance a Good Sign for the Fossil Fuel Divestment Movement (Mar 26)

New UN Report Is Cautious On Making Climate Predictions (Mar 24)

WMO Annual Climate Statement Highlights Extreme Events (Mar 24)

El Niño weather pattern will likely hit Peru next month (Mar 20)

Earth Will Cross the Climate Danger Threshold by 2036 (Mar 19)

U.S. Scientists Launch Wake-Up Campaign on Climate Change (Mar 19)

Official prophecy of doom: Global warming will cause widespread conflict, displace millions of people and devastate the global economy (Mar 18)

Number of days without rain to dramatically increase in some world regions (Mar 14)


Australia endures sweltering 'angry summer'

Time running out for Great Barrier Reef: scientists (Mar 07)


Researchers map European climate change / Focus (Mar 06)


The elephant, the blind, and the intersectoral intercomparison of climate impacts (Mar 04)


Extreme Weather in parts of the world (Feb 25)


Is Weird Winter Weather Related to Climate Change? / Arctic Warming, Extreme Weather Link Far From Certain (Feb 24)


U.S. lays out vision for 2015 climate pact to U.N.(Feb 12)Australia (and NOAA) sees greater risk of El Niño weather pattern (Feb 12)


Climate models show carbon emission mitigation could slow Arctic temperature increases (Jan 27)

Aim for carbon-neutral 2050, 'Elders' group says (Jan 24)NASA Finds 2013 Sustained Long-Term Climate Warming Trend (Jan 21)


Black tide of coal overwhelms climate goals (Jan 15)

Dirtiest Coal’s Rebirth in Europe Flattens Medieval Towns (Jan 06)

Sherwood et al: Earth More Sensitive to Increasing Greenhouse Gas Than Thought (Jan 02)

Paleoclimatology: A geological perspective on potential future sea-level rise (Dec 12)

An apparent hiatus in global warming? (Dec 05)

Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (Dec 03)


Arctic and American Methane in Context (Nov 24)


Global Warming Since 1997 Underestimated by HalfFive warning signs Tony Abbott is turning Australia into a reckless charco-state (Nov 17)


Ban says Philippines typhoon a 'warning' on climate change (Nov 18)

Warsaw / COP 19: UN climate talks open amid 'sobering' typhoon / Mood of 'realism' about future deal at climate talks (Nov 11)


Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade? (Nov 08)WMO: Greenhouse Gas Concentrations in Atmosphere Reach New Record (Nov 03)


Cows, Carbon and the Anthropocene: Commentary on Savory TED Video (Nov 04)

Experts say nuclear power needed to slow warming (Nov 03)

CU-Boulder-led study shows unprecedented warmth in Arctic (Oct 24)

Germany eyes new kind of net-metering: 'self-consumption' (Oct 12)

China set for carbon pricing (Oct 11)

The tundra -- a dark horse in planet Earth's greenhouse gas budget (Oct 10)

Terrestrial ecosystems at risk of major shifts as temperatures increase (Oct 08)

AR5:

State of the Science (Nov 26)


We need to admit we have a problem (Oct 01)


Newly released climate change report reinforces need for action (Sep 30)


Faux Pause: Ocean Warming, Sea Level Rise And Polar Ice Melt Speed Up, Surface Warming To Follow (Sep 25)

What ocean heating reveals about global warming (Sep 26)

World won't cool without geoengineering, warns report(Sep 25)

In new report, climate experts to warn of sea peril Coast (Sep 25)


More AR5: Lord Stern... (Left column)

Specials:


Oxford Conference 4 Degrees and Beyond


www.climate.gov


www.realclimate.org: Handbook in Denialism (May 04 2011)
The ultimate climate FAQ:
Archive:

Archive 2013


Archive 2012

Archive 2011

Archive 2010

Archive 2009

October - December 2008

July - September 2008

April - June 2008

January - March 2008

October - December 2007

July - September 2007

January - June 2007

January - December 2006


© 2014
Naar boven
email