Zeeburg Nieuws
Onafhankelijke wekelijkse informatiepagina en kroniek over natuur, milieu en klimaat
Vakblad voor klimaatalarmisten
Opgericht 1 april 1999

Voorpagina / Home


15 jaar Zeeburg Nieuws

Zeeburg Nieuws biedt een selectie van het meest relevante nieuws in de nederlandstalige media over natuur, milieu en klimaat, aangevuld met eigen artikelen en een selectie uit het belangrijkste buitenlandse nieuws. Deze krant heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk van overheid, politiek en externe financiers.
Martin van Etten, uitgever en eindredacteur.

Voorwaarden


Het Weer


Regionaal nieuws: Schiphol op zoek naar 'partners in pionieren'

Politiek & Beleid: Schone, gezonde en veilige leefomgeving vraagt nú om krachtig beleid (11-09)

Agenda: Een week over de transitie naar een duurzame energievoorziening

IJmeerberichten: Kinderen markeren de Marker Wadden (25-06)

Energiekwesties

Mens en milieu

Plant en dier

Landen en regio's

Mission, Colofon, Disclaimer en Voorwaarden

Actualiteit:


Weer & Klimaat in 2014: Extreem vroege start bladval herfst (07-09)


Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)


Juli 2014: CO2 atmosfeer + 1,8 tot 399,00 ppm (06-08)

Landbouwgif en vogels: Het imidaclopridschandaal (30-07)


Indicatoren klimaatverandering: Wereldtemperatuur | Update juni 2014 (30-07)


Weer & klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Onze planeet wordt een warmere plek’ (18-07)
Weerman Reinier van den Berg begint ecoland.tv (03-06)Al 16 jaar geen opwarming: waar of niet waar ? (04-07)


Specials:


Special De Grote Dooi van het Noorden: "Wereld wil reservaat op de Noordpool" (05-09)


Energieakkoord: Code oranje voor het energieakkoord (05-09)

IPCC Klimaatrapport 2013 AR5: “350 risico’s, 61 kwetsbaarheden” (27-08)

Klimaattop Warschau (COP 19): Klimaatoptimisme raakt op in 2013 (06-12-2013)

Luchtkwaliteit:www.airqualitynow.eu: Actuele luchtkwaliteit Europa


Metingen fijn stof & luchtvervuiling NL en Amsterdam


De Natuur bedreigd:


Biodiversiteit: Tweede telling huis- en tuinspinnen (14-09)


Bedreigde diersoorten: Pelsrobben merken gevolgen van klimaatverandering (22-07)


Landbouw & Veeteelt:


Leefmilieu roept vereniging Natuurmonumenten ter verantwoording (10-09)


Energie (-besparing):


Eijsden-Margraten bouwt woning in een dag (12-09)


Wetenschap en Milieu:


Eerste algenraffinagefabriek opent deuren (06-09)


Staat van het Klimaat:Doemscenario's: Kredietbeoordelaar waarschuwt voor klimaatverandering (16-05)


De Twijfelbrigade'Bericht dat de aarde niet meer opwarmt is misleidend' (15-10-2012)Zuidelijke 'hockeystick' bevestigt wereldwijde opwarming (03-06-2012)Decennium 2001-2010 wereldwijd warmste ooit en opwarming in hogere versnelling (23-03-2012)


Smeltend ijs:


Groenland: 'IJskappen smelten sneller dan ooit' (01-09)


Antarctica: 'IJskappen smelten sneller dan ooit' (01-09)


Gletsjers smelten: Verdwijnende gletsjers zijn grotendeels onze schuld (15-08)


Special De Grote Dooi van het Noorden: Groenlandse ijskap smelt bijna dubbel zo snel (20-07)


Noordpool: 'Klimaatverandering is katalysator voor wereldwijde conflicten' (14-02)
Zeespiegelstijging en Wateroverlast (en droogte):


Nederland onder water?: Veel input gemeenten voor Deltaprogramma (12-09)


Deltaperikelen Nedeland en België: 'Bijna helft sluizen en gemalen in Nederland is onveilig' (11-09)


Zeespiegelstijging: Drijvend Londen: ‘alleen de fundering is anders’ (15-08)


Klimaat Algemeen:


Remedies tegen de opwarming: PwC over CO2-uitstoot: goed bezig, meer doen (09-09)


Klimaatverandering: 0,001 procent kans dat mensen de opwarming niet veroorzaken (08-09)

CO2-opslag: CO2-opslag met biomassa scoort beter dan met kolencentrale (07-09)

AR5: Gelekt VN-rapport toont waarom we ons echt zorgen moeten maken over de klimaatverandering (30-08)

Expeditie Noordpool: Hamburgers aan land (25-08)

De straalstroom en extreem weer; een vervolgverhaal (23-08)

El Niño: Volgen er meer na Bertha? (11-08)

Geo-engineering: 5 Vreemdste ingrepen tegen klimaatverandering (deel II) (06-08)

“Een hoge koolstofprijs - dát is pas een liberale klimaatvisie” (25-07)

ETS: Chinese pilots voor CO2-handel belangrijk voor mondiaal klimaatakkoord (23-07)

Weer&klimaat 2013: NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Onze planeet wordt een warmere plek’ (18-07)

Paleoklimatologie: Zeestraten spelen cruciale rol bij klimaatverandering (09-07)

Weeroverzicht 2013: Website KNMI Jaarverslag 2013 (01-07)

EU klimaatdoelen: Fins CO2-plan geeft wereld het nakijken (10-06)

Toename Kooldioxideconcentratie: Broeikasgassen in noordelijk halfrond bereiken nieuw maximum (27-05)

PETM: Meteorietinslag veroorzaakte wereldwijde duisternis en kou (12-05)

Weeroverzicht 2010: Atmosferische grenslaag verergerde mega-hittegolven (07-05)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)


James Hansen: Klimaatverandering al vanaf 1 graad catastrofaal (05-12)


Methaan (en methaanhydraten): In het datamoeras van een moerasgas (27-10)

Nieuw mystificatie offensief sceptici rond Arctisch zeeijs (17-09)

Paleoklimatologie: Plioceen / Mioceen: Miocene schatkamer onder groene zoden (13-09)

De methaan controverse: Enorme kostenpost door vrijkomen methaan Noordpool (26-07)
Golfstroom: Zout water houdt Golfstroom stabiel (15-07)

CO2 concentratie mei 2013 passeert 400 ppm (03-06)

Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (0704)


Paleoklimatologie: Aarde binnenkort warmer dan ooit in de laatste 11.300 jaar (0803)


Klimaat Theorie:


El Nino and La Nina explained (20-06


Omleiding vliegtuigen beperkt opwarming (19-06)

Op naar de zomer / El Niño update (30-05)

Aerosolen: 'Aziatische luchtvervuiling kan wereldwijd probleem worden' (16-04)

El Niño en La Niña: El Niño op de loer? Wordt 2014 een record warm jaar? (25-02)

Zon en klimaat / Activiteit zon naar maximum (02-02)

IJstijden: Modellen tonen abrupte klimaatovergangen (18-11)

Geschiedenis van het broeikaseffect: Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (07-04)

Moessons in het Mid-Holoceen: Modellering van astronomisch geforceerde moesson-veranderingen (04-12-2012)

Urgenda:


“Urgenda-plan versnelt verduurzaming niet” (24-03)


Boeken:


Roger Cox: Revolution justified


Uitgelicht:www.justdiggit.org


AGU Climate Statement: Human-induced climate change requires urgent action (Aug 06)97% wetenschappers eens: klimaatverandering komt door mensWereld heeft rode lijn overschreden met CO2-niveau


Meet the scientists in Thin IcePeoples Climate March Amsterdam


Op zondag 21 september vindt de wereldwijde People’s Climate March plaats. De grootste klimaatmars ooit georganiseerd in New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en ook in Amsterdam!
> Agenda: Hoofdsteden maken zich op voor de klimaatmarsenDeltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden

Den Haag, 16 september 2014 - In de nieuwe benadering voor waterveiligheid wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. Op die manier krijgt iedere Nederlander die woont achter de dijk dezelfde basisveiligheid. Dat staat in de vierde rapportage van het Deltaprogramma: “DP2014, werk aan de delta”, die minister Schultz van Haegen vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
In het Deltaprogramma wordt een nieuwe normering voor waterveiligheid ontwikkeld en uitgewerkt. Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet op weg naar deze nieuwe normering. Tegelijk met het DP2014 is de Nationale Visie Kust uitgebracht waarin de visie voor een veilige kust gekoppeld is aan ruimtelijke opgaven langs de kust.
Nederland gaat de komende dertig jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in de nieuwe maatregelen.
> www.rijksoverheid.nl: Deltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden
> nos.nl: Kabinet komt met nieuw Deltaplan (video)
> nu.nl: Nederland investeert 20 miljard in Deltaplan
> Nederland onder water?: Veel input gemeenten voor Deltaprogramma


Prinsjesdag: verruil groene ambities niet voor lege beloften

Den Haag, 16 september 2014 - Marianne Thieme maakt op Prinsjesdag een statement tegen greenwashing in het kabinetsbeleid. Ze draagt een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Thieme roept het kabinet op daadwerkelijk groene maatregelen te treffen in plaats van steeds business as usual voorrang te geven en dat te maskeren met zogenaamde duurzame maatregelen.
> www.partijvoordedieren.nl: Verruil groene ambities niet voor lege beloften


Waar ooit de Zuiderzee vrij spel had


De IJsseldelta is het laatste grote project van de 34 maatregelen om de rivieren letterlijk de ruimte te geven. Beeld: www.cobouw.nl

Den Haag, 16 september 2014 - Bij de selectie van de bouwcombinatie voor de herinrichting van de IJsseldelta was het risicobeheerplan doorslaggevend. Het laatste megacontract van het programma Ruimte voor de Rivier is gisteravond getekend door topman Dronkers van Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Isala Delta (Boskalis en Van Hattum en Blankevoort).
> www.cobouw.nl: Waar ooit de Zuiderzee vrij spel had


Geen geld; Tsjernobyl blijft lekken


Impressie van het nieuwe dak voor de ontplofte kernreactor van Tsjernobyl. Beeld: www.deingenieur.nl

Hilversum, 16 september 2014 - De bouw van een sarcofaag over de ontplofte kernreactor van Tsjernobyl dreigt te worden stilgelegd omdat er geen geld is. Oekraïne komt 615 miljoen euro te kort, meldt persbureau DPA op basis van bronnen bij de regering in Kiev.
> nos.nl: Geen geld; Tsjernobyl blijft lekken
> www.deingenieur.nl: Dak Tsjernobyl grootste verplaatsbare constructie ter wereld (foto's)
> CDA denkt weer aan kernenergie


Kamer wil regie Energieakkoord

Den Haag, 15 / 16 september 2014 - Partijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet vaart moet maken met de uitvoering van het Energieakkoord. Ze maken zich zorgen dat afspraken niet worden nageleefd. Aanleiding is dat energiebedrijf Eneco en andere grote partijen zeggen dat ze overwegen te stoppen met investeren in de windparken, omdat minister Kamp zich volgens hen niet aan zijn beloftes houdt. Kamp heeft in april gezegd dat hij de vergunningen voor de windparken nog een keer tegen het licht wil houden.
D66-Kamerlid Van Veldhoven is bang voor grote vertragingen als belangrijke spelers als Eneco niet meer investeren. Ze vindt dat minister Kamp de regie kwijt is over het energieakkoord en wil snel een debat met hem.
> nos.nl: Kamer wil regie Energieakkoord
> nos.nl: Windparken op zee onzeker
> nu.nl / Van Vel;dhoven: 'Kamp is regie kwijt over energieakkoord'
> www.z24.nl: Windmolens op zee ter discussie: Eneco waarschuwt minister
Zie ook:
> Windenergie: 71.000 miljard dollar winst op groene stroom (09-09)
> Energieakkoord: Code oranje voor het energieakkoord (05-09)


Observatietoren in Amazone moet klimaatverandering registreren

Manaus, 15 september 2014 - De Braziliaanse overheid is begonnen met de bouw van een 325 meter hoge observatietoren in de Amazone, die klimaatverandering moet registreren.
De zogenoemde Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) verrijst in het hart van het tropisch regenwoud, op 160 kilometer afstand van de Braziliaanse Amazonestad Manaus.
De toren zal worden uitgerust met verschillende instrumenten die onder meer informatie zullen verzamelen over luchtdeeltjes, de uitstoot van broeikasgassen en het weer.
> www.nu.nl: Observatietoren in Amazone moet klimaatverandering registreren
> www.bbc.com: Brazil builds giant Amazon observation tower
> www.mpic.de: Meer foto's
Zie ook:
> Amazone: Ontbossing Amazone neemt sterk toe (10-09)


Warmste Prinsjesdag in 40 jaar

Wageningen, 15 september 2014 - Den Haag kan zich opmaken voor de warmste Prinsjesdagsdag in 40 jaar. Normaal gesproken is het op de derde dinsdag in september gemiddeld 18 graden, deze keer wordt het in het westen van het land 22 graden, meldt weeronline.nl.
> www.trouw.nl: Warmste Prinsjesdag in 40 jaar
> nieuws.weeronline.nl: Warme rustige Prinsjesdag
> Weer & Klimaat in 2014: Extreem vroege start bladval herfst (07-09)


Toegift dagvlinders: aantal neemt deze herfst niet af maar toe


Amsterdam-Oost, 15 september 2014: Ook het landkaartje heeft een grote (extra) derde generatie.

Wageningen, 15 september 2014 - Normaal gesproken zijn er in september nog wel dagvlinders te zien, maar neemt het aantal gedurende de maand af. Maar dit jaar is alles anders! De aantallen die worden gezien op de telroutes nemen juist weer toe.
> natuurbericht.nl: Toegift dagvlinders: aantal neemt deze herfst niet af maar toe
> www.trouw.nl: Heuse vlinderbabyboom op komst
Gerelateerd:
> Biodiversiteit: Tweede telling huis- en tuinspinnen


Supermarkt zonder verpakkingen opent in Berlijn


Original Unverpackt: Sara Wolf (links) en Milena Glimbowski. Foto: www.fairplanet.org / original-unverpackt.de

Berlijn / Amsterdam, 15 september 2014 - Het plan van Sara Wolf en Milena Glimbovski voor een supermarkt zonder verpakkingen is een hit bij crowdfunders.
> www.z24.nl: Supermarkt zonder verpakkingen opent in Berlijn
> www.fairplanet.org: Foto
> Twee miljoen dollar binnen voor testfase The Ocean Cleanup (11-09)


Wetenschappers werpen cartoons in de strijd tegen klimaatopwarming


Klik met linker muisknopop de cartoon en kijk wat de wetenschappers te zeggen hebben. Beeld: skepticalscience.com

(HLN / Sceptical Science), 13 september 2014 - Wetenschappers proberen de Amerikaanse publieke opinie wanhopig duidelijk te maken dat de klimaatopwarming echt is en dat de schuld bij de mens ligt. Omdat cijfers en onderzoeken geen indruk maken, proberen ze het nu met cartoons.
> www.hln.be: Wetenschappers werpen cartoons in de strijd tegen klimaatopwarming
> skepticalscience.com: Explaining climate change science & rebutting global warming misinformation


Duizenden naamloze meren

(Yale Climate Connections), 13 september 2014 - Toenemend in grootte en aantal bedekken meren de Arctische ijsvlaktes en gedragen zich als ‘grote zonnecollectoren’. Dit leidt tot een continue versnelling van het verlies aan ijs... en alsmaar meer zeespiegelstijging.
De maandelijkse Yale Climate Connections video getiteld “This Is Not Cool” is gemaakt door de onafhankelijke videokunstenaar Peter Sinclair en presenteert door de onderzoeksgroep “Dark Snow” in 2014 in Groenland gemaakte beelden.
“Duizenden naamloze en kortlevende meren weerspiegelen “een verdubbeling van het massaverlies aan Groenlands ijs gedurende het afgelopen decennium”, zegt professor Jason Box van het Geologisch Onderzoek van Denemarken en Groenland." Iets vergelijkbaars zou volgens hem ook op Antarctica optreden.
> www.yaleclimateconnections.org: Duizenden kortlevende naamloze meren


CDA denkt weer aan kernenergie


De kerncentrale van Borssele zou volgens het CDA 'vernieuwd' moeten worden als het einde vab de levensduur bereikt is. Beeld: NV EPZ / Wiep Keikes

Hilversum, 13 september 2014 - CDA-leider Buma wil de discussie over kernenergie heropenen. Hij denkt dat Nederland voorlopig kernenergie nodig heeft om niet te afhankelijk te zijn van Russisch gas, zei hij in Nieuwsuur.
"We hebben ook andere energiebronnen nodig. Als de hele wereld overgaat op gas, wordt dat veel duurder. Dus wat mij betreft moeten we durven praten over kernenergie en bijvoorbeeld het vernieuwen van de reactor in Borssele."
Vroeger was het CDA voorstander van kernenergie, maar in het laatste partijprogramma staat dat Nederland moet overstappen op duurzame energie, zodat kernenergie overbodig wordt.
> nos.nl: CDA denkt weer aan kernenergie
> www.trouw.nl: Conflict in Oekraïne zet voor CDA de deur naar kernenergie weer open
Gerelateerd:
> Kernenergie: Greenpeace meldt "overlijden" Doel 1 en Doel 2 (10-09)


Verlossen VS Nederland van Russisch gas?


LNG (Liquified Natural Gas) terminal op de Maasvlakte (impressie). Beeld: publicwiki.deltares.nl / Port of Rotterdam ©

Hilversum, 12 / 13 september 2014 - Nederland zou minder afhankelijk van Rusland moeten zijn. En dus kijken fractievoorzitters Samsom (PvdA), Pechtold (D66) en Buma (CDA) naar alternatieven: Amerikaans gas is een optie.
> nieuwsuur.nl: Verlossen VS Nederland van Russisch gas?
> nieuwsuur.nl: Verlossen VS Nederland van Russisch gas? (videofragment)
Eerder nieuws:
> Oekraïnekwestie: Rusland-boycot gaat Nederland geld kosten (12-09)


"It’s not the water, stupid!"


Smelt- en desintegratieprocessen van (ant-)arctische gletsjers. Beeld:www.nrc.nl / ©

Amsterdam, 12 september 2014 - Nog maar kort geleden leek het duidelijk. Het beroemde Larsen-B ijsplateau dat in 2002 in West-Antarctica afbrak werd van onderaf aangetast door opwarmend oceaanwater. Maar wetenschappers die de bodem waar het ijsplateau aan vastzat hebben onderzocht komen tot een andere conclusie in een recent verschenen onderzoek in het tijdschrift Science.
> www.nrc.nl: It’s not the water, stupid!
> www.sciencemag.org: Boundary condition of grounding lines prior to collapse, Larsen-B Ice Shelf, Antarctica
> Antarctica: 'IJskappen smelten sneller dan ooit' (01-09)


Milieubeweging houdt hart vast voor nieuwe EU-commissie
Brussel, 12 september 2014 — De tien grootste milieubewegingen maken zich ernstig zorgen over het profiel van de nieuwe Europese Commissie. Ze uitten hun bezorgdheid in een open brief aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.
> www.ipsnews.be: Milieubeweging houdt hart vast voor nieuwe EU-commissie
> Politiek & Beleid: "Keuze voor Milieucommissaris uit Malta is onbegrijpelijk"


Vijftien jaar CO2-emissies in kaart gebracht

Kooldioxide (CO2) emissies in kg per m2 per jaar. Klik met de linker muisknop op de kaart voor een groter formaat. Beeld: Gurney lab, Arizona State University.

(Arizona State University), 11 september 2014 - Wetenschappers van de Arizona State University hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de kooldioxide emissies van het verbruik van fossiele brandstoffen met grote geografische precisie te schatten, hetgeen cruciale informatie oplevert voor politici.
Dit zogenaamde 'Fossil Fuel Data Assimilation System,' is gebruikt om 15 jaar aan CO2 emissies te berekenen voor ieder uur en voor de gehele planeet tot op stedelijke schaal.
Uit de kaart blijkt dat West-Europa - met de regio Nederland, België, het Roergebied en Oost-Engeland als centrum van CO2-vervuiling - samen met China, Japan en het oosten van de Verenigde staten verantwoordelijk zijn voor de hoogste CO2 uitstoot, gemeten in kilogrammen koolstof per vierkante meter.
> asunews.asu.edu: Kaart op groot formaat
> Media buitenland: 15 years of carbon dioxide emissions on Earth mapped


“Zogenaamde ‘pauze’ opwarming aardoppervlak bedrieglijk”

Den Haag / Amsterdam, 11 septmeber 2014 - Sinds 1998 zijn temperaturen aan het oppervlak minder gestegen dan tussen 1970 en 1998. Volgens Bart Verheggen, Lector Aardwetenschappen aan het Amsterdam University College en een fervent blogger, is er echter geen trendbreuk en zal dit proces zich na verloop van tijd weer omkeren. Klimaatwetenschappelijk onderzoek richt zich op de rol van het arctisch gebied en de diepzee in het vinden van een verklaring.
"Wie de puzzelstukjes naast elkaar legt, ziet weinig tegenstelling tussen de laatste vijftien jaar en de kwart eeuw daarvoor: de opwarming van de aarde gaat gewoon door", zegt Verheggen.
> www.energiepodium.nl: “Zogenaamde ‘pauze’ opwarming aardoppervlak bedrieglijk”
> Thema klimaatverandering: "Pauze" in opwarming van de aarde verklaard (22-08)


CO2-concentratie sneller gestegen dan ooit tevoren


Klik op de kaart voor een grotere afbeelding

Amsterdam, 10 / 11 september 2014 - Het jaarlijkse Broeikasgasbulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie wordt een beetje eentonig. Ook dit jaar melden de meteorologen van de Verenigde Naties een stijging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, een record zelfs voor de afgelopen 30 jaar. In 2013 is de CO2-concentratie met 2,9 ppm gestegen — de grootste jaar-op-jaar toename ooit - waargenomen.
Ze voegen er meteen een politiek commentaar aan toe: internationale pogingen om de uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen te verminderen blijven kennelijk zonder resultaat.
> www.nrc.nl: Een meteorologisch record
> klimaatverandering.wordpress.com: CO2-concentratie sneller gestegen dan ooit tevoren
> www.kennislink.nl: CO2 concentratie groeit sneller dan ooit
> www.wmo.int: Record Greenhouse Gas Levels Impact Atmosphere and Oceans
Zie ook:
> Toename Kooldioxideconcentratie: 'Broeikasgassen naar nieuwe recordhoogte' (09-09)
Gerelateerd:
> Juli 2014: CO2 atmosfeer stijgt met 1,8 ppm tot 399,00 ppm (06-08)
> CO2 concentratie Mauna Loa al hele maand boven 400 ppm (01-05)


'Ozonlaag krijgt weer de omvang zoals in de jaren 80'


Wereldkaart met de verspreiding van ozon in de atmosfeer. Foto: montreal-protocol.org

Amsterdam, 10 / 11 september 2014 - De ozonlaag rond de aarde herstelt zich en rond de helft van deze eeuw kan de laag weer de omvang hebben zoals in de jaren 80. Dat hebben het milieuprogramma van de VN (Unep) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) vandaag verklaard.
> www.knmi.nl: Beginnend herstel ozonlaag
> www.trouw.nl: 'Ozonlaag krijgt weer de omvang zoals in de jaren 80'
> montreal-protocol.org: UNEP executive director launches ozone assessment report


69% van weeronline.nl is overtuigd van menselijke rol bij klimaatverandering


Opwarming van de aarde sinds 1901. Bron: IPCC / ©

Zeist, 10 september 2014 - 69% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat de mens invloed heeft op de klimaatverandering. Ruim de helft van deze groep denkt dat de menselijke bijdrage groot is. Dat blijkt uit Europees onderzoek van weeronline.nl onder ruim 23.500 respondenten. 26% van de mensen denkt dat de klimaatverandering een natuurlijke schommeling is en 5% van de respondenten beweert dat er helemaal geen klimaatverandering is.
> nieuws.weeronline.nl: 69% van weeronline.nl is overtuigd van menselijke rol bij klimaatverandering
Themapagina's
> Klimaatverandering: 0,001 procent kans dat mensen de opwarming niet veroorzaken (08-09)
> Remedies tegen de opwarming


'Dit wordt onze laatste eeuw'


Australische onderzoekers tonen juistheid schrikbarende voorspellingen Club van Rome uit 1972 aan ...
Aarde raakt uitgeput ... Wereldproductie stort in 2070 totaal in.
Foto: www.joop.nl / flickr.com / Christine Lortie ©

Amsterdam, 5 / 6 september 2014 - De denktank Club van Rome die in 1972 het controversiële en onrustbarende rapport 'Einde aan de Groei' publiceerde, lijkt alsnog gelijk te gaan krijgen. De denktank voorspelde in het rapport het einde van de wereld zoals we die kennen. Later werd het afgedaan als 'doemdenken' maar nu hebben Australische wetenschappers ontdekt dat de voorspellingen toch uit gaan komen.
> 'Dit wordt onze laatste eeuw' (05-09)
> De grote klap komt er aan, zegt nieuw onderzoek (03-09)
> Jørgen Randers: “De komende veertig jaar worden beangstigend” (24-08)
Media buitenland:
> The Guardian: Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse (Sep 02)


Gelekt VN-rapport toont waarom we ons echt zorgen moeten maken over de klimaatverandering


Brussel, 30 augustus 2014 - Een groot rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is deze week gelekt nog voor het gepubliceerd werd. En de conclusies van deze VN-groep zijn andermaal bijzonder zorgwekkend. Het is het meest omvangrijke document tot nu toe dat de gevolgen van de klimaatverandering in kaart brengt.
De meeste informatie is niet nieuw en is eerder in drie rapporten op verschillende VN-bijeenkomsten gepubliceerd. Het is een lange lijst van problemen die we mogen verwachten als gevolg van de klimaatverandering. Wat wel opvalt is dat het IPCC in het gelekte rapport veel sterkere taal gebruikt dan in voorgaande documenten. Uit de tekst zijn vijf onrustwekkende conclusies te trekken.
> newsmonkey.be: Gelekt VN-rapport toont waarom we ons echt zorgen moeten maken over de klimaatverandering (30-08)
> AR5: 350 risico’s, 61 kwetsbaarheden (27-08)


Energiekwesties:

Oekraïnekwestie: Rusland-boycot gaat Nederland geld kosten (12-09)

Electrisch vervoer: Elektrische auto's de toekomst? (11-09)

Electriciteit / Factcheck: “Blackout wordt normaal bij meer groene energie” Klopt dat? (10-09)

Zonne-energie: 71.000 miljard dollar winst op groene stroom (09-09)

Windenergie: 71.000 miljard dollar winst op groene stroom (09-09)

Schaliegas: 'Maak scenario's voor schaliegas' (09-09)

De lasten van het Gronings gas: 'NAM moet huizen schrijnende gevallen Groningen opkopen' (09-09)

Energieakkoord: Code oranje voor het energieakkoord (05-09)

Olieramp Golf van Mexico: Rechter verwijt BP 'grove nalatigheid' bij olieramp (05-09)

Waterstof: Auto op waterstof kan tanken bij pompstation in Rhoon (03-09)

'We houden Shell Pernis voorlopig open', zegt topman (02-09)

Energiekwesties: Energieprijzen drukken wereldwijd inflatie (02-09)

Obama's milieubeleid: Uit de gaarkeuken van Obama’s diplomatie (29-08)

(Verzet tegen) kolencentrales: Milieuorganisaties opnieuw naar Raad van State om kolencentrales (21-08)

Kernenergie: België worstelt met kerncentrales (19-08)

Shell & Nigeria: "Shell faalt in reiniging Nigerdelta" (04-08)

EU klimaatdoelen: Europese Commissie wil 30% energie-efficiëntie in 2030 (24-07)

Nasleep Fukushimaramp: Tepco vraagt vergoeding van 3,75 miljard euro aan Japanse staat na Fukushima (23-07)

Biobrandstof: Meer energie uit biobrandstof (18-07)

Isis betaalt strijd Irak met illegale oliehandel (17-07)

Jeremy Leggett over de duurzame energietransitie: "Let investors decide about the risks of early peak oil" (19-06)

Biogas: "Veehouders staan klaar om biogas te produceren" (11-04)

Teerzanden / VS: "Pijpleiding Keystone XL nodig als tegengewicht tegen Rusland" (06-03)

Shell boort niet naar olie op Noordpool (30-01)


Mens en Milieu:

Klimaatscepsis en conservatisme (2): de neoliberale strategie (11-09)

Bevolkingsgroei en voedselzekerheid: Elk jaar 2 procent meer graan nodig (06-09)

(Beïnvloeding van de) Publieke opinie: Zo ziet het weerbericht in 2050 eruit (05-09)

Schiphol regionaal: 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)

Q-koorts: Patiënten Q-koorts dienen claim in (04-09)

PvdA en CU willen uitleg over statiegeld (04-09)

Megastallen: Eerste steen megastallen overhandigd aan Dijksma (03-09)

Minder vlees eten: Neptonijn en vega-kip, daar verdient Nederland zijn geld mee 03-09)

Lichtpuntje voor natuurliefhebbers: Achteruitgang Nederlandse natuur stabiliseert (02-09-08)

Greenpeace versus de Russen: Greenpeace blij met bodemprocedure tegen Rusland (02-09)

Uit de gaarkeuken van Obama’s diplomatie (29-08)

Wetlands: ''Oxidatie van veen zorgt ook voor veel CO2-emissie'' (15-08)

Dierenwelzijn / LTO: opmerkingen Wakker Dier stuitend (13-08)

ESBL: Grens aan antibioticareductie (13-08)

Bosbranden en CO2 toename: Zweedse bosbranden onder controle (11-08)

Luchtvaartsector groeit te snel voor klimaatinspanningen(08-08)

PR-bureaus weigeren klimaatontkenners (05-08)

Fijnstof en Luchtkwaliteit: “Bomen redden honderden levens per jaar” (03-08)

Klimaatdoelen EU: Europese Commissie wil 30% energie-efficiëntie in 2030 (24-07)

Weer & Klimaat 2013 / NOAA State Of The Climate in 2013: ‘Onze planeet wordt een warmere plek’ (18-07)

Emissiehandelsysteem: 'CO2-prijs moet naar 40 euro' (14-07)

Paleoklimatologie: Oceaanverzuring 56 miljoen jaar geleden (12-06)

Kritiek op milieuorganisaties: Onterechte dwangsom Greenpeace (12-06)

Nederlandse industrie groeit verder (06-06)

Stijgende voeselprijzen: "Energie- en voedselcrisis dreigt voor EU" (03-06)

Poetin wil Russische aanwezigheid op Noordpool versterken (25-04)

Earth Hour: Uur licht uit voor milieubewustzijn (29-03)

80 / 100 discussie: Weer 80 kilometer per uur op de ring A10 (26-03)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)

Klimaattop Warschau (COP 19): "Klimaatoptimisme raakt op in 2013" (06-12)Plant en dier (Nederland):

Landschapskwesties: 'Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig' (05-09)

Dijksma staat zoutwinning onder Waddenzee toe (03-09)

Biodiversiteit: Goudplevieren willen ook rijke weides (25-08)

Bedreigde ganzen: Groot verschil deelname foerageergebieden (08-08)

Bomen en Bossen (Binnenland): Jonge bomen nu gestut met bioplastic grondankers (03-08)

Westerschelde: Natuur Westerschelde niet gebaat bij strekdammen (31-07)

Terugkeer van de wolf: Wolf in ons land kost 500 schapen het leven (18-07)

Weidevogels Groene Hart doen het goed (11-07)

Bijensterfte: Ook vogels lijden onder 'bijengif' (09-07)

Amelisweerd: PvdA blijft voor verbreding A27 bij Amelisweerd (18-06)

Oostvaardersplassen: De Nieuwe Wildernis krijgt prijs en 'vervolg' (02-06)

Zeehond bedreigd: Zeehondencrèche verwijdert naam Lenie 't Hart (12-03)

Paling bedreigd: Mogelijke oplossing palingmysterie (28-12)

Damherten: Demonstratie tegen afschieten damherten (11-09)


Plant en dier (Internationaal):

Bedreigde walvissen en dolfijnen: Dijksma wil walvisjacht volledig uitbannen (14-09)

Amazone: Ontbossing Amazone neemt sterk toe (10-09)

Visstand wereldwijd bedreigd: Vijf van de acht tonijnsoorten tegen 2020 uitgestorven’ (09-09)

Bomen & Bossen (Buitenland): Elke vier seconden gaat voetbalveld aan wildernis verloren (08-09)

Oceaanverzuring en vervuiling: Toch geen slib op Great Barrier Reef (02-09)

Bedreigde diersoorten: 'Uitsterven van soorten gaat tien keer sneller dan gedacht' (30-08)

Visstand wereldwijd bedreigd: De Middellandse Zee is bijna leeg (26-07)

Oerwoud claimt palmolieplantage terug (09-07)

IJsbeer (bedreigd): Video geeft kijkje door de ogen van ijsbeer (07-06)

Berggorilla's bedreigd: Britse oliemaatschappij blijft buiten Virunga (11-06)

Bedreigde Tijgers: P&G gaat voor 'tijgervriendelijke' palmolie

Haai bedreigd: Australiërs woedend: opnieuw haai aan de haak (01-02)


Themapagina's Landen en regio's:

> Californië: De fruittuin van de VS verdort en niemand doet iets (06-09)

Azië: Dodental regenval Nepal loopt op (18-08)

Noord-Amerika: Bizon moet weer gaan zwerven (31-07)

Afrika: VS willen miljarden investeren in energie in Afrika (22-07)

Elektriciteit verkopen in de donkere staten van India (21-07)

Rusland: Siberië geteisterd door bosbranden (19-05)

Zuid- en Midden Amerika: Inferno Valparaíso zet schijnwerpers op armoede (15-04)

Australië: Hitte in Australië werd pas over vijftien jaar verwacht (18-02)

China: Hitterecord in Sjanghai (01-08)

Middellandse Zee Regio: Verschroeiende temperaturen tot 43 graden in Spanje (01-08)


Het weer vandaag:

weersverwachting


Zoeken:

Atomz en google


Buitenland:

Climate news archive by 4C15 years of carbon dioxide emissions on Earth mapped (Sep 11)El Niño remains possible in 2014 (Sep 09)


As the seas rise, a slow-motion disaster gnaws at America’s shores (Sep 04)

Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse (Sep 02)

Draft Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate Change Rages On (Aug 26)

Antarctica: Highs and lows: height changes in the ice sheets mapped (Aug 20)

Greenland: Highs and lows: height changes in the ice sheets mapped (Aug 20)


If We Release a Small Fraction of Arctic Carbon, 'We're Fucked' (Aug 01)


Climate-cooling arctic lakes soak up greenhouse gases (Jul 18)

France wants to spearhead EU strategy on Arctic region (Jul 18)


Paleo Climatology: Earth's last warm phase exposed (May 02)

In Troubled African National Park, A New Battle Over Oil Exploration (May 02)


UN Panel Looks to Renewables (Apr 17)


(Melting) Mountain Glaciers: IPCC Finally Acknowledges Its “Himalayan Blunder” (Apr 04)

Sea ice update: 2014 Arctic winter maximum, Antarctic summer minimum (Apr 03)

El Niño tests forecasters (Apr 02)

'Seesaw' current explains past bursts of CO2 (Apr 01)

Climate change report 'should jolt people into action' says IPCC chief (Mar 31)

Is A Super El Niño Coming That Will Shatter Extreme Weather And Global Temperature Records? (Mar 30)

Scientists struggle to complete climate impacts report (Mar 30)

Climate change could wipe out wildlife and is ‘major risk’ to UK forests (Mar 30)

IPCC climate report due to deliver a dose of adaptation realism (Mar 29)

Sydney switches off for Earth Hour (Mar 29)


Dutch Cuts to Coal Finance a Good Sign for the Fossil Fuel Divestment Movement (Mar 26)

New UN Report Is Cautious On Making Climate Predictions (Mar 24)

WMO Annual Climate Statement Highlights Extreme Events (Mar 24)

El Niño weather pattern will likely hit Peru next month (Mar 20)

Earth Will Cross the Climate Danger Threshold by 2036 (Mar 19)

U.S. Scientists Launch Wake-Up Campaign on Climate Change (Mar 19)

Official prophecy of doom: Global warming will cause widespread conflict, displace millions of people and devastate the global economy (Mar 18)

Number of days without rain to dramatically increase in some world regions (Mar 14)


Australia endures sweltering 'angry summer'

Time running out for Great Barrier Reef: scientists (Mar 07)


Researchers map European climate change / Focus (Mar 06)


The elephant, the blind, and the intersectoral intercomparison of climate impacts (Mar 04)


Extreme Weather in parts of the world (Feb 25)


Is Weird Winter Weather Related to Climate Change? / Arctic Warming, Extreme Weather Link Far From Certain (Feb 24)


U.S. lays out vision for 2015 climate pact to U.N.(Feb 12)Australia (and NOAA) sees greater risk of El Niño weather pattern (Feb 12)


Climate models show carbon emission mitigation could slow Arctic temperature increases (Jan 27)

Aim for carbon-neutral 2050, 'Elders' group says (Jan 24)NASA Finds 2013 Sustained Long-Term Climate Warming Trend (Jan 21)


Black tide of coal overwhelms climate goals (Jan 15)

Dirtiest Coal’s Rebirth in Europe Flattens Medieval Towns (Jan 06)

Sherwood et al: Earth More Sensitive to Increasing Greenhouse Gas Than Thought (Jan 02)

Paleoclimatology: A geological perspective on potential future sea-level rise (Dec 12)

An apparent hiatus in global warming? (Dec 05)

Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (Dec 03)


Arctic and American Methane in Context (Nov 24)


Global Warming Since 1997 Underestimated by HalfFive warning signs Tony Abbott is turning Australia into a reckless charco-state (Nov 17)


Ban says Philippines typhoon a 'warning' on climate change (Nov 18)

Warsaw / COP 19: UN climate talks open amid 'sobering' typhoon / Mood of 'realism' about future deal at climate talks (Nov 11)


Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade? (Nov 08)WMO: Greenhouse Gas Concentrations in Atmosphere Reach New Record (Nov 03)


Cows, Carbon and the Anthropocene: Commentary on Savory TED Video (Nov 04)

Experts say nuclear power needed to slow warming (Nov 03)

CU-Boulder-led study shows unprecedented warmth in Arctic (Oct 24)

Germany eyes new kind of net-metering: 'self-consumption' (Oct 12)

China set for carbon pricing (Oct 11)

The tundra -- a dark horse in planet Earth's greenhouse gas budget (Oct 10)

Terrestrial ecosystems at risk of major shifts as temperatures increase (Oct 08)

AR5:

State of the Science (Nov 26)


We need to admit we have a problem (Oct 01)


Newly released climate change report reinforces need for action (Sep 30)


Faux Pause: Ocean Warming, Sea Level Rise And Polar Ice Melt Speed Up, Surface Warming To Follow (Sep 25)

What ocean heating reveals about global warming (Sep 26)

World won't cool without geoengineering, warns report(Sep 25)

In new report, climate experts to warn of sea peril Coast (Sep 25)


More AR5: Lord Stern... (Left column)

Specials:


Oxford Conference 4 Degrees and Beyond


www.climate.gov


www.realclimate.org: Handbook in Denialism (May 04 2011)
The ultimate climate FAQ:
Archive:

Archive 2013


Archive 2012

Archive 2011

Archive 2010

Archive 2009

October - December 2008

July - September 2008

April - June 2008

January - March 2008

October - December 2007

July - September 2007

January - June 2007

January - December 2006


© 2014
Naar boven
email