Zeeburg Nieuws
Onafhankelijke wekelijkse informatiepagina en kroniek over natuur, milieu en klimaat
Opgericht 1 april 1999

Voorpagina / Home


15 jaar Zeeburg Nieuws

Zeeburg Nieuws biedt geregeld een selectie van het meest relevante nieuws in de nederlandstalige media over natuur, milieu en klimaat, aangevuld met eigen artikelen en een selectie uit het belangrijkste buitenlandse nieuws. Deze krant heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk van overheid, politiek en externe financiers.
Martin van Etten, uitgever en eindredacteur.

Voorwaarden


Het Weer


Lokaal: Conceptakkoord Amsterdam: einde aan erfpacht, verdubbeling parkeertarief (18-04)

Politiek: Burgers betalen EU-energietransitie / WNF kraakt Natuurvisie kabinet (13-04)

Agenda vanaf 2 apr / Klimaatverandering: Een filosofische analyse van onze grootste uitdaging

IJmeerberichten: 'Drie jaar niet vissen in IJsselmeer vanwege lage visstand' (04-03)

Energiekwesties:

Mens en milieu

Plant en dier

Landen en regio's

Mission, Colofon, Disclaimer en Voorwaarden

Actualiteit:


Weer & Klimaat in 2014: Temperatuur zeewater op hoogste peil sinds 20 jaar (11-04)


Indicatoren klimaatverandering: Wereldtemperatuur | Update februari 2014 (03-04)


Klimaatverandering: Klimaatmodellen onderschatten Afrikaanse vervuiling (14-03)


Dossier Rusland vs Greenpeace: Greenpeace bezorgd om schip Arctic Sunrise zelf (15-01)Al 16 jaar geen opwarming: waar of niet waar ? (04-07)


Specials:

IPCC Klimaatrapport 2013 AR5: ‘Verdriedubbeling duurzame energie nodig’ (15-04)


Special De Grote Dooi van het Noorden: "5.000 kilometer in 80 dagen" (31-03)


Klimaattop Warschau (COP 19)

Energieakkoord

Luchtkwaliteit:www.airqualitynow.eu: Actuele luchtkwaliteit Europa


Metingen fijn stof & luchtvervuiling NL en Amsterdam


De Natuur bedreigd:


Uitroeien huiskraai Hoek van Holland: Noodzaak of kruistocht? (14-04)


Bedreigde diersoorten: Eerste ivoorvernietiging van België sterk signaal (09-04)


Landbouw & Veeteelt:


Eerlijke regels bij ontwikkelruimte PAS (16-04)


Energie (-besparing):


Handreiking: hernieuwbare energie op TAB-gronden (16-04)


Wetenschap en Milieu:


Nieuwe methode verandert CO2 in ethanol (10-04)


Staat van het Klimaat:Doemscenario's / Onderzoek: Als we zo doorgaan, stort de mondiale beschaving in (19-03)


Richard Branson: "Klimaatontkenners moeten niet langer in de weg lopen" (11-03)'Bericht dat de aarde niet meer opwarmt is misleidend' (15-10-2012)Zuidelijke 'hockeystick' bevestigt wereldwijde opwarming (03-06-2012)Decennium 2001-2010 wereldwijd warmste ooit en opwarming in hogere versnelling (23-03-2012)


Smeltend ijs:


Antarctica: Gletsjers op West-Antarctica maken veel meer vaart dan veertig jaar geleden (28-03)


Special De Grote Dooi van het Noorden: "Ver boven de poolcirkel, en we zweten ons suf" (22-03)


(Smeltende) gletsjers: Wetenschappers maken nieuwe gletsjers in Chili (25-02)


Noordpool bedreigd: Toekomstige veranderingen in de Noordpoolregio: Adaptatie en mitigatie trajecten (13-02)


Groenland bedreigd: Snelste gletsjer ter wereld bereikte topsnelheid in 2012 en 2013 (03-02)
Zeespiegelstijging en Wateroverlast (en droogte):


Deltaperikelen / Verzilting: De waterstrijd van de Lage Landen (04-04)


Nederland onder water?: De waterstrijd van de Lage Landen (04-04)


Zeespiegelstijging: Dijken bewaakt vanuit de ruimte (03-04)


Klimaat Algemeen:


Kooldioxideconcentratie: Toekomstige CO2-concentraties (16-04)


Remedies: Klimaatverandering is een moreel probleem (12-04)

Klimaatverandering: "Voedseloorlogen door opwarming" (05-04)

AR5: Is klimaatalarm van IPCC voorbode van revolutie? (01-04)

10 recente weerfenomenen 'die wijzen op de opwarming van de aarde' (25-03)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)

Sceptici en klimaatontkenners: Klimaatsceptici maken alarmerend rapport (10-03)

Geo-engineering heeft beperkt effect en enorme bijwerkingen (27-02)

CO2-opslag onder Noordzee kost 100 mln extra (27-02)

ETS: Als emissiehandel een flop is, waarom houdt het Shell dan bezig? (19-02)

Klimaatdoelen EU: 5 hoofdpunten uit de nieuwe Europese klimaatagenda (22-01)
Klimaatverandering en de publieke opinie: “Geloof in opwarming aarde groter op warme dagen” (13-01)

Paleoklimatologie: Stormen onthullen eeuwenoud bos in Wales (24-01)

Extreem weer wordt steeds normaler in 2013 (09-12)


James Hansen: Klimaatverandering al vanaf 1 graad catastrofaal (05-12)


Methaan (en methaanhydraten): In het datamoeras van een moerasgas (27-10)

Nieuw mystificatie offensief sceptici rond Arctisch zeeijs (17-09)

Paleoklimatologie: Plioceen / Mioceen: Miocene schatkamer onder groene zoden (13-09)

De methaan controverse: Enorme kostenpost door vrijkomen methaan Noordpool (26-07)
Golfstroom: Zout water houdt Golfstroom stabiel (15-07)

CO2 concentratie mei 2013 passeert 400 ppm (03-06)

Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (0704)


Paleoklimatologie: Aarde binnenkort warmer dan ooit in de laatste 11.300 jaar (0803)


Klimaat Theorie:


Aerosolen: 'Zware luchtvervuiling in Azië beïnvloedt weersystemen in noordelijk halfrond' (15-04)


El Niño en La Niña: El Niño op de loer? Wordt 2014 een record warm jaar? (25-02)

Zon en klimaat / Activiteit zon naar maximum (02-02)

Licht op wolken – de rol van bewolking in een opwarmend klimaat (06-01)

IJstijden: Modellen tonen abrupte klimaatovergangen (18-11)

Geschiedenis van het broeikaseffect: Korte geschiedenis van de klimaatwetenschap (07-04)

Moessons in het Mid-Holoceen: Modellering van astronomisch geforceerde moesson-veranderingen (04-12-2012)

Urgenda:


“Urgenda-plan versnelt verduurzaming niet” (24-03)


Marjan Minnesma: 'Omslag klimaat binnen 20 jaar noodzakelijk' (16-12)

Boeken:


Roger Cox: Revolution justified


Uitgelicht:www.justdiggit.org


AGU Climate Statement (Aug 06)97% wetenschappers eens: klimaatverandering komt door mensWereld heeft rode lijn overschreden met CO2-niveau


Meet the scientists in Thin IceDe toekomst van onze planeet ligt in handen van 58 mensen


Brussel, 18 / 19 april 2014 - Voor wie het gemist mocht hebben, het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties heeft het derde en laatste deel van zijn klimaatrapport gepubliceerd op 13 april. Het stelt daarin ronduit dat we nog maar vijftien jaar hebben om een kritieke, wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden te voorkomen. Lukt dat niet, dan zijn de gevolgen dramatisch.
> www.mo.be: De toekomst van onze planeet ligt in handen van 58 mensen


Klimaatsceptici verkopen goed verpakte kletspraatjes

Amsterdam, 18 april 2014 - Klimaatsceptici vinden in Nederland meer gehoor dan in enig ander land. Ondernemer Jan Paul van Soest verbaasde zich en schreef een boek.
"Nederlandse sceptici praten Fred Singer, Patrick Michaels en vele andere van de sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen. Maar dat zijn ze niet."
Nederlandse media misleiden de bevolking als het gaat om klimaatverandering. Ze geven veel te veel ruimte aan zogeheten 'klimaatsceptici' die aantoonbaar onzin verkopen en ten onrechte wetenschappers verdacht maken.
> www.trouw.nl: Klimaatsceptici verkopen goed verpakte kletspraatjes
> www.joop.nl: Kletskoek van 'klimaatsceptici' populairst in Nederland
> mgmc.nl: De Twijfelbrigade - Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat
Gerelateerd:
> Meer Klimaat (sceptische) zaken


Blanken minder blootgesteld aan luchtvervuiling in VS

Brussel, 18 april 2014 - Niet-blanke Amerikanen en andere minderheden in de VS worden veel vaker blootgesteld aan luchtvervuiling dan blanken, blijkt uit een nieuwe studie van de University of Minnesota.
> www.ipsnews.be: Blanken minder blootgesteld aan luchtvervuiling in VS
> www.minnpost.com: Huge gap in pollution exposure by race surprises U of M researchers
> www.plosone.org: National Patterns in Environmental Injustice and Inequality: Outdoor NO2 Air Pollution in the United States


Russische Noordpoololie vandaag naar Nederland

Rotterdam, 18 april 2014 - De eerste Russische Noordpoololie komt vanaf vandaag van de noordelijke ijszee naar Nederland. De winning hiervan werd vorig jaar fel bestreden door Greenpeace, met de arrestatie van de bemanning van het actieschip Arctic Sunrise tot gevolg.
> www.volkskrant.nl: Russische Noordpoololie vandaag naar Nederland
Archief:
> Greenpeace vs Rusland: Greenpeace sleept Rusland voor Europees hof (17-03-2013)
> Shell: "Niet betrokken bij platform Gazprom" (21-11-2013)
> Fossiele brandstoffen: Poetin steunt uitbreiding Shell in Rusland (18-04)


Miljardeninvesteringen nodig in stroomnetwerk

Amsterdam, 18 april 2014 - De komende jaren zijn miljarden aan extra investeringen nodig in het Nederlandse stroomnetwerk, vooral in het hoogspanningsnet. Om te kunnen profiteren van goedkope Duitse stroom zijn meer grensoverschrijdende verbindingen nodig, stelt ING in een rapport.
> www.cobouw.nl: Miljardeninvesteringen nodig in stroomnetwerk
> Electriciteit: Gefragmenteerd Europees energiebeleid frustreert Nederlands energienet (11-04)


McKinsey: Cleantech-sector is volwassen

Amsterdam, 17 / 18 april 2014 - Cleantech is geen modegril. Evenmin is de rol van schone technologie marginaal of bestaat de sector slechts dankzij staatssteun.
Die vooroordelen zijn fout, schrijft onderzoeksbureau McKinsey. De sector wordt heel snel volwassen. Ondanks de tegenslagen waarmee cleantech bedrijven kampen. In 2013 leverden beleggingen in cleantech voornamelijk verliezen op. De komende revolutie is te danken aan de inzet van betere, schonere technologieën en de ontwikkeling van betere bedrijfsplannen.
> www.duurzaambedrijfsleven.nl / McKinsey: Cleantech-sector is volwassen
> www.mckinsey.com: Myths and realities of clean technologies


“IPCC moet klimaatonderhandelaars instrumenten bieden”

Amsterdam, 17 / 18 april 2014 - Afgelopen weekend keurde de verzamelde vergadering van het IPCC na een marathonvergadering haar Vijfde Assessment Rapport over klimaatmitigatie goed. Onderdeel van het rapport is de ‘beleidssamenvatting', die eigendom is van de beleidsmakers in die verzamelde vergadering, maar in overeenstemming moet zijn met het onderliggende, omvangrijke en wetenschappelijke doorwrochte rapport. Deze samenvatting moet, net als het onderliggende rapport, wel beleidsrelevant zijn, maar mag niet beleidsvoorschrijvend zijn. De auteurs maken altijd eerst een voorstel voor de beleidssamenvatting, maar dat wordt tijdens die vijfdaagse onderhandeling meestal fors veranderd. Ook in dit geval. Juist de onderwerpen die het beleidsrapport niet hebben gehaald, zeggen veel over de toegevoegde waarde van de rapporten van het IPCC.
> www.parool.nl: “IPCC moet klimaatonderhandelaars instrumenten bieden”
Zie ook:
> AR5 / WG3: Binnenlandse reacties
> AR5 / WG3: Buitenlandse reacties


China installeert 16 gigawatt aan windenergie in 2013


Amsterdam, 17 / 18 april 2014 - China heeft vorig jaar meer dan 16 gigawatt aan windenergievermogen geïnstalleerd. Dat is bijna de helft van de totale stijging van windenergie in de wereld.
> www.duurzaambedrijfsleven.nl: China installeert 16 gigawatt aan windenergie in 2013


Twente onthult waterstofauto Eco Marathon

Enschede, 17 / 18 april 2014 - Het Green Team Twente heeft de vernieuwde versie van zijn waterstofauto, waarmee het team mee zal doen aan de Shell Eco Marathon, getoond.
Het elfkoppige studententeam presenteert de auto officieel op 23 april. Met de verbeterde auto wil het team de felbegeerde ‘1 op 1000’ halen in de Shell Eco Marathon, de autorace waarin de deelnemende wagens zo zuinig mogelijk moeten rijden.
> www.technischweekblad.nl: Twente onthult waterstofauto Eco Marathon


De Amsterdamse Zon Atlas


Amsterdam, 17 / 18 april 2014 - De landelijke zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken in een gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Huiseigenaren kunnen door middel van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering hen zal opleveren.
U kunt de overzichtskaart op de website gebruiken om te kijken of uw gemeente al een Zonatlas (of een andere tool) heeft om de geschiktheid van uw huis voor zonenergie te bepalen.
Hoeveel energie er voor het grijpen ligt als we op het dak zonnepanelen leggen of warmte uitwisselen met bedrijven in de buurt wordt in één oogopslag duidelijk in de Amsterdamse Zon Atlas.
Op maps.amsterdam.nl is ook een tool geplaatst waarmee onze stookkosten kunnen worden vergeleken met die van onze buurtgenoten drie straten verderop.
> www.parool.nl: De Amsterdamse Energie Atlas: vergelijk jouw stookkosten met je buurtgenoten
> maps.amsterdam.nl: De Amsterdamse Energie Atlas
> www.zonatlas.nl: Amsterdamse Zon Atlas
Zie ook:
> maps.amsterdam.nl: Interactieve kaarten


Jepma: “Benut de Noordzee als energie-hotspot”

Den Haag, 17 april 2014 - Er is ontegenzeggelijk sprake van een trendmatige verschuiving in Noordwest-Europa van energie-omzetting, -opslag, - transport en -verwerking naar het noorden. Daar zijn goede redenen voor: de aanwezigheid aan de kust van havens en industrie, ruimte voor biomassagroei, gunstige windprofielen en opslagcapaciteit. Vooral in Noord-Nederland (Energy Valley, Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord-Holland), Noord-Duitsland, maar ook langs de Schotse, Deense en Noorse (30 gigawatt capaciteit aan waterkrachtcentrales) kusten is deze trend heel duidelijk. Het gevolg is dat daar praktisch de grootste regionale investering in energie van Europa plaatsvindt. Voor het Nederlandse Energy Valley-gebied alleen al gaat het om 27 miljard euro voor de periode 2010-2020, waarvan 45 procent in hernieuwbare energie. Deze trend is al zeker een decennium gaande.
> www.energiepodium.nl / Jepma: “Benut de Noordzee als energie-hotspot”


CO2-uitstoot landbouw verdubbeld in 50 jaar

Den Haag, 17 april 2014 - De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door landbouw, bosbouw en visserij is volgens de FAO de afgelopen 50 jaar bijna verdubbeld.
De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties verwacht dat de CO2-uitstoot veroorzaakt door de landbouw tot 2050 met nog eens 30 procent zal stijgen.
> www.nieuweoogst.nu: CO2-uitstoot landbouw verdubbeld in 50 jaar
> Kooldioxideconcentratie: Toekomstige CO2-concentraties (16-04)


Koninklijke aanpak van natuur

Den Haag, 17 april 2014 - Pieter van Vollenhoven komt vandaag met zijn visie op het natuurbeleid. Hij ordent het Nederlandse groen en neemt afscheid van de subsidies.
> www.trouw.nl: Koninklijke aanpak van natuur<
> WNF kraakt Natuurvisie kabinet
> Dijksma: ook je achtertuin is natuur
Gerelateerd:
> www.gemeente.nu: Natuurcompensatie niet goed geregeld


Dat er een ecologische catastrofe op ons afkomt, is zeker; maar hoe we die aanwenden, is aan ons om te bepalen

Brussel, 17 april 2014 - Wat is de grote vraag van deze tijd? Filosofen uit België en Nederland denken en delen wat hen wakker houdt. Thomas Decreus doceert hedendaagse wijsbegeerte aan de KULeuven en is journalist voor dewereldmorgen.be. Hij is auteur van 'Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet' (EPO, 2013).
> www.demorgen.be: Dat er een ecologische catastrofe op ons afkomt, is zeker; maar hoe we die aanwenden, is aan ons om te bepalen


Klimaatopwarming: beperken met 2° of met 1,2°?

Brussel, 17 april 2014 - De opwarming van de aarde op maximaal 2° C houden, is haalbaar en betaalbaar maar totaal onwenselijk voor de toekomst van onze kinderen, schrijft Dirk Holemans. '1,2° C is in de huidige context wellicht onhaalbaar en onbetaalbaar is, maar wel wenselijk en noodzakelijk.'
> www.knack.be: Klimaatopwarming: beperken met 2° of met 1,2°?


Duizenden bezwaren tegen Luchthaven Twente

Enschede, 17 april 2014 - Natuurmonumenten heeft in twee weken tijd 16.458 bezwaren tegen de komst van Luchthaven Twente ingezameld.
Tot gisteravond kon tegen de komst van Luchthaven Twente bezwaar worden aangetekend. Naast Natuurmonumenten hebben ook een aantal particulieren, actiegroepen en omliggende gemeenten bezwaren ingediend.
> www.rtlnieuws.nl: Duizenden bezwaren tegen Luchthaven Twente
> Schiphol gaat regionaal: Informatie over vliegveld Twente vaak laat (09-04)


Milieuactivist zijn is dodelijk

Amsterdam, 16 / 17 april 2014 - Het aantal mensen dat is omgekomen bij de strijd om het milieu en het opkomen voor hun landrechten is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Dat komt doordat grondstoffen schaars worden en het gevecht erom steeds intenser, stelt een rapport van Global Witness.
> www.joop.nl: Milieuactivist zijn is dodelijk


Stervend Aralmeer trekt steeds meer toeristen

Bishek, 16 / 17 april 2014 - Het Aralmeer, een van de beruchtste door de mens veroorzaakte ecologische rampen, is steeds meer in trek bij toeristen, zeggen plaatselijke touroperators. Ze willen zien wat nog over is van het krimpende meer, dat vergiftigd werd met pesticiden en ander chemisch afval.
> www.ipsnews.be: Stervend Aralmeer trekt steeds meer toeristen
> Ban Ki-moon: "Opdroging Aralmeer schokkende ramp" (4 apr 2010)


Wereld houdt adem in voor El Niño


Kaart van afwijkende watertemperatuur [°C] in de oceanen gedurende de laatste sterke El Niño in december 1997. Beeld: nl.wikipedia.org/wiki/ ©

Brussel / De Bilt, 15 / 17 april 2014 - Het ziet er naar uit dat halverwege dit jaar El Niño weer actief wordt. Het zeewater in de Stille Oceaan bij de evenaar wordt dan warmer dan normaal. Dat heeft in een deel van de wereld gevolgen voor het weer. Amerikaanse klimaatwetenschappers vrezen dat het weerfenomeen weleens een monster kunnen zijn dat het weer over de hele wereld in de war kan brengen.
> www.knmi.nl: El Niño op komst
> www.knack.be: Wereld houdt adem in voor El Niño
Zie ook:
> Krachtige El Niño op komst in Grote Oceaan (09-04)
> El Niño likely to develop (Apr 08)


Natuurvergunning voor kolencentrale RWE/Essent moet gedeeltelijk opnieuw

Den Haag - Woensdag 16 april heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de zaak die Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties hebben aangespannen tegen de natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent aan de Eemshaven. Volgens de Raad van State moeten de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken binnen zes maanden de natuurvergunningen aanpassen of herzien, omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de uitstoot van stikstof voor twee Nederlandse natuurgebieden en de gevolgen van de uitstoot van kwik.
> nmfgroningen.nl: Natuurvergunning voor kolencentrale RWE/Essent moet gedeeltelijk opnieuw
> www.greenpeace.nl: Natuurvergunning kolencentrale Waddenzee wéér niet in orde
> www.binnenlandsbestuur.nl: Kolencentrale krijgt half jaar extra voor natuurvergunningen
Archief:
> Kolencentrales: Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas? (26-03)


Essent en Nuon/Heijmans gaan aantal autolaadpunten Amsterdam verdubbelen

Amsterdam, 16 april 2014 - Het aantal personenwagens dat rijdt op stroom is in Amsterdam in een halfjaar tijd verdubbeld tot 1.600, liet de gemeente deze woensdag weten. De stad streeft er daarom naar het aantal openbare oplaadpunten voor 2016 uit te breiden naar 2.000, meer dan een verdubbeling van het huidige aantal. Essent en het duo Nuon/Heijmans, nu al concessiehouders in Amsterdam, moeten dit gaan doen.
> www.energeia.nl: Essent en Nuon/Heijmans gaan aantal autolaadpunten Amsterdam verdubbelen
> Electrisch vervoer: Duitse auto's kleuren in rap tempo groen (20-03)


IPCC: Emissie broeikasgassen blijft stijgen

Jaarlijkse door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Beeld: ipcc.ch / SPM 2014 Werkgroep III ©

Haarlem, 16 april 2014 - In het derde deel van het vijfde klimaatrapport komt het IPCC met een schrokkende conclusie: ondanks genomen maatregelen is de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen veertig jaar bijna verdubbeld. Dit laatste deelrapport behandelt mitigatie van klimaatverandering; welke maatregelen zijn er om de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer te verlagen?
> www.changemagazine.nl: IPCC: Emissie broeikasgassen blijft stijgen
Gerelateerd:
> Kooldioxideconcentratie: Toekomstige CO2-concentraties (16-04)


ABN AMRO: Wonen zonder energierekening

Amsterdam, 16 april 2014 - Wonen zonder energierekening is de toekomst, aldus Jan Raes, Business Development Manager bij ABN AMRO. Raes neemt ons mee in de ambities en dilemma’s die dit onderwerp zullen gaan vormen.
> www.banken.nl: ABN AMRO: Wonen zonder energierekening


Gratis zonnepanelen voor basisscholen

Amsterdam, 16 april 2014 - Het project ‘KiesZon op school’ gaat vandaag officieel van start. Dankzij de inzet van IVN, Stichting Doen, Greenchoice, Enexis, ASN Bank en KiesZon kunnen in totaal 250 basisscholen in Nederland gratis zonnepanelen krijgen. Daarbij hoort een lespakket waarmee leerlingen wegwijs worden gemaakt in de wereld van zonne-energie. Scholen die meer informatie willen of zich willen inschrijven, kunnen terecht op www.kieszonopschool.nl.
> www.ivn.nl: Gratis zonnepanelen voor basisscholen
> www.kieszonopschool.nl


Expert klimaatverandering: "Het is al te laat"


Het hoge Noorden warmt het sterkste op. Foto: www.vn.nl / Nomadic Lass

Amsterdam, 16 april 2014 - Terug naar vroeger kan niet, zegt de Australische klimaatexpert Clive Hamilton. Alleen met radicale technische oplossingen kunnen we de schade nog wat beheersen.
> www.vn.nl: Klimaatexpert Clive Hamilton: ‘Het is al te laat’
Gerelateerd:
> thinkprogress.org: Climate Change's Silver Bullit (Sep 6 2013)
Zie ook:
> Geo-engineering heeft beperkt effect en enorme bijwerkingen (27-02)


"Ontbossing Congo versterkt klimaatopwarming met helft"


Brussel, 15 april 2014 - Als de verwachte ontbossing van het tropisch regenwoud in het Afrikaanse Congobekken zich doorzet, zal dit tegen 2050 in de regio leiden tot een temperatuurstijging van 0,7° Celsius bovenop de voorspelde opwarming met 1,4° Celsius als gevolg van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de KU Leuven. Zij pleiten er dan ook voor om de oorzaken van de ontbossing in het Congobekken aan te pakken.
> www.mo.be: "Ontbossing Congobekken kan klimaatverandering lokaal met helft versterken"
> www.vilt.be: "Ontbossing Congo versterkt klimaatopwarming met helft"
> Bomen & Bossen (Internationaal): “Nederland moet meer doen om ontbossing tegen te gaan” (15-04)


De toekomst ligt op het water

Brussel, 15 april 2014 - Miami en Panama kunnen zó overstromen. Londen is dan weer stampvol gebouwd. Onze eigen steden dijen steeds verder uit over het platteland. Moeten we op het water gaan wonen?
> www.standaard.be: De toekomst ligt op het water
Gerelateerd:
> Nederland onder water?: De waterstrijd van de Lage Landen (04-04)


Weerman Deboosere: "Krijg maximum twee kinderen"

Brussel, 15 april 2014 - "Ik heb zelf vier kinderen en dat is zalig. Maar in feite ben ik niet goed bezig geweest, of net té goed. Want vier is te veel". Dat vertelde weerman Frank Deboosere gisteravond in Terzake naar aanleiding van het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel.
Volgens vrt-weerman Frank Deboosere moet de klimaatopwarming dringend in een positief daglicht worden geplaatst. 'Ik wil af van het geitenwollensokken-imago. Deze 16 tips zijn erg eenvoudig toe te passen en besparen u tegelijkertijd heel wat geld.'
Een lijstje om het geweten te sussen schrijft Ingrid Verbanck in De Morgen. "Zodat we kunnen blijven pretenderen dat er geen structureel politiek kader nodig is om de klimaatverandering aan te pakken, laat staan dat er nog moet nagedacht worden over een drastische omslag in de manier waarop we onze economie organiseren."
> www.hln.be / Weerman Deboosere: "Krijg maximum twee kinderen"
> www.knack.be: 16 tips van weerman Frank Deboosere tegen klimaatopwarming
> www.dewereldmorgen.be: Hippe lijstjes om de klimaatverandering te bestrijden
Gerelateerd:
> Bevolkingsgroei: "Globale voedselproductie radicaal omgooien" (10-03)
> www.hln.be / Brits advies: "Stop global warming, eet minder bonen"
Zie ook:
> AR5 / WG3: Binnenlandse reacties
> AR5 / WG3: Buitenlandse reacties


Zonne-energie goedkoper dan olie en gas in Azië


Zonne-energie goedkoper dan olie en gas in Azië. Beeld: www.duurzaambedrijfsleven.nl / ©

Amsterdam, 15 april 2015 - Zonne-energie goedkoper dan olie en gas in AziëDe prijs van zonne-energie is in minder dan tien jaar tijd zoveel gedaald dat die een serieuze concurrent vormt voor fossiele brandstoffen. In delen van Azië is zon al goedkoper dan olie en gas.
> www.duurzaambedrijfsleven.nl: Zonne-energie goedkoper dan olie en gas in Azië


Energiekwesties:

Schaliegas: Methaanuitstoot schaliegas veel groter dan gedacht (16-04)

Zonne-energie: Collectieve inkoop zonnepanelen IJsseldelta (12-04)

Duits energiebedrijf RWE start met gaslevering aan Oekraïne (11-04)

Windenergie: Strandtenthouders willen geen windparken (11-04)

Biogas: "Veehouders staan klaar om biogas te produceren" (11-04)

Electriciteit: Gefragmenteerd Europees energiebeleid frustreert Nederlands energienet (11-04)

Kernenergie: Atoomwaakhond IAEA: Borssele in 2013 meest onbetrouwbare kerncentrale (10-04)

Olieramp Golf van Mexico: Golf van Mexico blijft lijden onder olieramp (10-04)

Biobrandstoffen: Argentinië roept hulp WTO in tegen EU-biodieselbeleid (04-04)

Schaliegas: Minister: schaliegasverbod niet bedreigd door handelsverdrag (02-04)

Gronings Gas: Minder boren Loppersum verhoogt kans aardbevingen zuidelijk Groningen' (27-03)

Kolencentrales: Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas? (26-03)

Kernenergie: Drie jaar na Fukushima, nog steeds protesten (09-03)

Teerzanden / VS: "Pijpleiding Keystone XL nodig als tegengewicht tegen Rusland" (06-03)

Shell & Nigeria: 40.000 mensen vragen Shell olievervuiling op te ruimen (28-02)

Energieakkoord: Nijpels: VVD moet meedoen aan energiedebat (09-02)

Shell boort niet naar olie op Noordpool (30-01)

Emissiehandelsysteem: "Vanaf dit jaar 40% minder emissierechten geveild" (29-01)

Waterstof: Waar blijft de waterstofauto? (17-09)Mens en Milieu:

Afvalproblematiek: Straks betalen voor het plastic tasje (16-04)

AR5 / WG3 reacties / "Nog niet te laat om opwarming van de aarde te stoppen" (14-04)

Klimaatactie blijft onze verantwoordelijkheid (11-04)

AR5 / WG3 / Samenvatting: "De wereld moet nu stoppen met vervuilende brandstoffen" (13-04)

Regionale vliegvelden: Informatie over vliegveld Twente vaak laat (09-04)

Schiphol CO2-heffing en de vliegtaks: ‘Tot 2017 geen CO2-heffing op verre vluchten (03-04)

Fijnstof / RIVM: "Smog geen reden tot alarm" (03-04)

AR5: Is klimaatalarm van IPCC voorbode van revolutie? (01-04)

Minder vlees eten: Klimaatdoelstelling niet haalbaar met huidige vleesconsumptie (31-03)

Earth Hour: Uur licht uit voor milieubewustzijn (29-03)

Séralini spreekt in Brussel over gen-techaanpak voedsel (27-03)

80 /100 discussie: Weer 80 kilometer per uur op de ring A10 (26-03)

Duitse auto's kleuren in rap tempo groen (20-03)

Kopenhagen: De EU was de morele leider inzake klimaat" (17-03)

Dossier Rusland versus Greenpeace (17-03)

Bevolkingsgroei: "Globale voedselproductie radicaal omgooien" (10-03)

Publieke opinie over klimaatverandering: Vier op vijf Europeanen wil klimaatactie (04-03)

Klimaatdoelen EU: “Europa staat alleen in haar marktoptimisme” (03-03)

Amerikaans Hooggerechtshof bespreekt reikwijdte milieuagentschap (25-02)

CO2-opslag: Shell mag Britse CO2-opslag ontwerpen (24-02)

G20 gaat voor 2 procent wereldwijde groei (23-02)

Remedies / ETS : Als emissiehandel een flop is, waarom houdt het Shell dan bezig? (19-02)

Schipholproblematiek: Schiphol blijft groeien (14-02)

Kooldioxideconcentratie: 'Broeikasgas CO2 zal stijgen' (09-02)

'NSA luisterde landen af tijdens klimaattop Kopenhagen in 2009' (30-01)

Rusland versus Greenpeace: Bijna alle borgsommen Greenpeace teruggestort (28-01)

Geo-engineering / Al Gore: Geo-engineering is een ‘gestoord’ idee (21-01)

Klimaattop Warschau (COP 19): "Klimaatoptimisme raakt op in 2013" (06-12)Plant en dier (Nederland):

Natuur bedreigd: Motie tegen brede mestvrije zone (18-04)

Biodiversiteit: Noodzaak of kruistocht? (14-04)

De vissen komen eraan (07-04)

Biodiversiteit: INBO vangt in het wild levend nertsenkoppel (07-04)

Bedreigde ganzen: Aantal brandganzen in Nederland neemt toe (04-04)

Bijensterfte: "Imidacloprid niet oorzaak wintersterfte bij bijen" (28-03)

Ethisch omgaan met dieren: Debat over dierenleed paardenvlees (26-03)

Oostvaardersplassen: Ondanks milde winter minder grazers (17-03)

Bomen & Bossen (NL): Monumentaal bos moet wijken voor luchthaven (14-03)

Megastallen: Groen licht voor megastal met ruim 1 miljoen kippen en 35.000 varkens (05-03)

De Hedwige-soap: Actiegroep Hedwige boos op staatssecretaris (01-03)

Zeehond bedreigd: Zeehondencrèche verwijdert naam Lenie 't Hart (12-03)

Minder vlees eten: "Om de milieuargumenten kan je moeilijk heen" (04-03)

Koralen en Oceanen: WNF-Rangers geven koraal Caribisch Nederland kleur (02-03)

Westerschelde / De Hedwige-soap: Actiegroep Hedwige boos op staatssecretaris vastgesteld (01-03)

Ethisch omgaan met dieren: Alleen een dierproef als er echt geen alternatief is (28-02)

Weidevogels: Weidevogelseizoen Laag Holland van start (26-02)

Waddenzee / Natuurorganisaties: "Zoutwinning Waddenzee risicovol" (04-02

Bijensterfte: Bijensterfte mogelijk door plantvirus (25-01)

Hooguit 40 tot 50 wolven indien dier zich in Nederland vestigt' (31-12)

Paling bedreigd: Mogelijke oplossing palingmysterie (28-12)

Wetlands: Tijdelijke droogval vennen voert stikstof af (24-10)

Damherten: Demonstratie tegen afschieten damherten (11-09)


Plant en dier (Internationaal):

Bedreigde walvissen en dolfijnen: Japanse walvisvangst gaat door (18-04)

Bomen & Bossen (Internationaal): “Nederland moet meer doen om ontbossing tegen te gaan” (15-04)

Bedreigde diersoorten: Eerste ivoorvernietiging van België sterk signaal (09-04)

Bedreigde Tijgers: P&G gaat voor 'tijgervriendelijke' palmolie

Amazone: Initiatief tegen ontbossing risico voor inheemse volken (22-03)

Oceanen: Dijksma houdt top over oceanen (14-03)

Visstand Wereldwijd bedreigd: Japan wil helft minder jonge tonijn vangen in Stille Oceaan (09-03)

Orangoetan bedreigd: Leefgebied orang-oetan vernield voor productie 'Head & Shoulders' (26-02)

IJsbeer (bedreigd): Leert ijsbeer om te gaan met gevolgen van klimaatverandering? (23-02)

Haai bedreigd: Australiërs woedend: opnieuw haai aan de haak (01-02)

Primaten bedreigd: Oliemaatschappij verkent Virungapark (07-10)


Themapagina's Landen en regio's:

Zuid- en Midden Amerika: Inferno Valparaíso zet schijnwerpers op armoede (15-04)

Afrika: Zon houdt melk koel (07-04)

Californië: Satellietbeelden illustreren recorddroogte in Californië (21-02)

Australië: Hitte in Australië werd pas over vijftien jaar verwacht (18-02)

Weer en klimaat in Noord Amerika: Windenergie cruciaal in Amerikaanse koudegolf (10-01)

Azië- en ZO Azië: Mogelijk 10.000 doden op Filipijnen door Haiyan (10-11)

India geteisterd door hevige regen (26-10)

China: Hitterecord in Sjanghai (01-08)

Middellandse Zee Regio: Verschroeiende temperaturen tot 43 graden in Spanje (01-08)

Rusland: Ongewoon vroege hittegolf teistert Moskou (1405)


Het weer vandaag:

weersverwachting


Zoeken:

Atomz en google


Buitenland:

Climate news archive by 4C


How to slow climate change? Target the 90 companies who pollute the most (Apr 15)Degrees of change: the IPCC’s projections for future temperature rise (Apr 15)


The 2014 Hurricane Forecast Is Sleepy, Thanks To El Niño(Apr 11)

Will Increased Food Production Devour Tropical Forest Lands? (Apr 10)

PIOMAS April 2014: Last year's rebound has been fully negated (Apr 08)

Two hottest years ever: 2014 will set new world temperature record – and 2015 will break it

Permafrost thawing could accelerate global warming (Apr 07)

The new IPCC report shows that work to limit climate change must begin now (Apr 06)

(Melting) Mountain Glaciers: IPCC Finally Acknowledges Its “Himalayan Blunder” (Apr 04)

Continental Collapse: Bearing Witness to Antarctica’s Intensifying Transition (Apr 03)

UN to oil industry: You can solve climate change (Apr 03)

Sea ice update: 2014 Arctic winter maximum, Antarctic summer minimum (Apr 03)

El Niño tests forecasters (Apr 02)

'Seesaw' current explains past bursts of CO2 (Apr 01)

Climate change report 'should jolt people into action' says IPCC chief (Mar 31)

Is A Super El Niño Coming That Will Shatter Extreme Weather And Global Temperature Records? (Mar 30)

Scientists struggle to complete climate impacts report (Mar 30)

Climate change could wipe out wildlife and is ‘major risk’ to UK forests (Mar 30)

IPCC climate report due to deliver a dose of adaptation realism (Mar 29)

Sydney switches off for Earth Hour (Mar 29)


Dutch Cuts to Coal Finance a Good Sign for the Fossil Fuel Divestment Movement (Mar 26)

Sea-level Rise: Wet La Nina years mask sea level rise (Mar 24)

New UN Report Is Cautious On Making Climate Predictions (Mar 24)

WMO Annual Climate Statement Highlights Extreme Events (Mar 24)

El Niño weather pattern will likely hit Peru next month (Mar 20)

Earth Will Cross the Climate Danger Threshold by 2036 (Mar 19)

U.S. Scientists Launch Wake-Up Campaign on Climate Change (Mar 19)

Official prophecy of doom: Global warming will cause widespread conflict, displace millions of people and devastate the global economy (Mar 18)

Fears of faster rising global sea levels as 'stable' Greenland ice sheet starts to melt (Mar 16)

Number of days without rain to dramatically increase in some world regions (Mar 14)


Australia endures sweltering 'angry summer'

Time running out for Great Barrier Reef: scientists (Mar 07)


Researchers map European climate change / Focus (Mar 06)


The elephant, the blind, and the intersectoral intercomparison of climate impacts (Mar 04)


Study projects big thaw for Antarctic sea ice (Feb 27)


Extreme Weather in parts of the world (Feb 25)


Is Weird Winter Weather Related to Climate Change? / Arctic Warming, Extreme Weather Link Far From Certain (Feb 24)


U.S. lays out vision for 2015 climate pact to U.N.(Feb 12)Australia (and NOAA) sees greater risk of El Niño weather pattern (Feb 12)Methane on the Rise—Again (Jan 31)


Climate models show carbon emission mitigation could slow Arctic temperature increases (Jan 27)

Aim for carbon-neutral 2050, 'Elders' group says (Jan 24)NASA Finds 2013 Sustained Long-Term Climate Warming Trend (Jan 21)


Black tide of coal overwhelms climate goals (Jan 15)

Dirtiest Coal’s Rebirth in Europe Flattens Medieval Towns (Jan 06)

Sherwood et al: Earth More Sensitive to Increasing Greenhouse Gas Than Thought (Jan 02)

Paleoclimatology: A geological perspective on potential future sea-level rise (Dec 12)

An apparent hiatus in global warming? (Dec 05)

Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (Dec 03)


Arctic and American Methane in Context (Nov 24)


Global Warming Since 1997 Underestimated by HalfFive warning signs Tony Abbott is turning Australia into a reckless charco-state (Nov 17)


Ban says Philippines typhoon a 'warning' on climate change (Nov 18)

Warsaw / COP 19: UN climate talks open amid 'sobering' typhoon / Mood of 'realism' about future deal at climate talks (Nov 11)


Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade? (Nov 08)WMO: Greenhouse Gas Concentrations in Atmosphere Reach New Record (Nov 03)


Cows, Carbon and the Anthropocene: Commentary on Savory TED Video (Nov 04)

Experts say nuclear power needed to slow warming (Nov 03)

CU-Boulder-led study shows unprecedented warmth in Arctic (Oct 24)

Germany eyes new kind of net-metering: 'self-consumption' (Oct 12)

China set for carbon pricing (Oct 11)

The tundra -- a dark horse in planet Earth's greenhouse gas budget (Oct 10)

Terrestrial ecosystems at risk of major shifts as temperatures increase (Oct 08)

AR5:

State of the Science (Nov 26)


We need to admit we have a problem (Oct 01)


Newly released climate change report reinforces need for action (Sep 30)


Faux Pause: Ocean Warming, Sea Level Rise And Polar Ice Melt Speed Up, Surface Warming To Follow (Sep 25)

What ocean heating reveals about global warming (Sep 26)

World won't cool without geoengineering, warns report(Sep 25)

In new report, climate experts to warn of sea peril Coast (Sep 25)


More AR5: Lord Stern... (Left column)

Specials:


Oxford Conference 4 Degrees and Beyond


www.climate.gov


www.realclimate.org: Handbook in Denialism (May 04 2011)
The ultimate climate FAQ:
Archive:

Archive 2013


Archive 2012

Archive 2011

Archive 2010

Archive 2009

October - December 2008

July - September 2008

April - June 2008

January - March 2008

October - December 2007

July - September 2007

January - June 2007

January - December 2006


© 2014
Naar boven
email